Italian Poker Tour - Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Τα satellites του Italian Poker Tour του PokerStars μπορούν να σου προσφέρουν είσοδο σε events του IPT:

 2. To Italian Poker Tour διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε προσθήκες ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

 3. Τα satellites του main event και τα τουρνουά του main event στο Italian Poker Tour θα είναι No Limit Hold’em.

 4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 18 ετών ή άνω από το νόμιμο όριο ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας τους (όποιο είναι μεγαλύτερο) για να συμμετάσχει είτε σε satellites ή σε κάποιο από τα event. Θα ζητηθεί από όλους τους παίκτες να παρέχουν αποδεικτικό ηλικίας (διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία). Κάθε παίκτης που δεν είναι σε θέση να προσκομίσει αυτήν την απόδειξη της ηλικίας θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα  Events, και δεν θα υπάρξει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

 5. Με τη συμμετοχή σας σε ένα satellite οποιασδήποτε μορφής στο PokerStars, ή το Event, παραχωρείτε το δικαίωμα στο PokerStars να χρησιμοποιήσει το όνομα και τη μορφή σας για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς περαιτέρω αποζημίωση. Συμφωνείτε επιπλέον να συμβάλετε  στην προώθηση του PokerStars και να ενεργείτε ως εκπρόσωπος του PokerStars κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των Events. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές, συναντήσεις με τον Τύπο και συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από το PokerStars.

 6. Αν έχεις προκριθεί στο Event από το Site και φτάσεις στο τελικό τραπέζι του Event, απαιτείται από το PokerStars να φοράς ενδύματα με το λογότυπο του PokerStars στο τελικό τραπέζι. Με το παρόν συμφωνείς με τα ανωτέρω. Όλοι οι παίκτες που προκρίνονται μέσω τουρνουά satellite με Frequent Player Point Points, Tournament Leader Board ή άλλα satellites χωρίς μετρητά στο Site, ή που έχουν κάνει buy-in με Χρήματα-Τ ή FPPs, είναι υποχρεωμένοι να φορούν αποκλειστικά ενδύματα με το λογότυπο του PokerStars κατά τη διάρκεια του Event.

 7. Όλα τα events του IPT διοργανώνονται από το Italian Poker Tour. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Italian Poker Tour απαιτεί από όλους τους παίκτες στα events του IPT να υπογράψουν μια φόρμα παραίτησης πριν από την έναρξη του κάθε event, που περιλαμβάνει την άδεια κινηματογράφησης και μετάδοσης της συμμετοχής σας στο event του IPT.

 8. Το πρώτο πακέτο που θα κερδίσετε για Event, είτε μέσω ενός Satellite είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο Site, δεν μεταβιβάζεται,  δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαγοραστεί για χρήματα ή για χρηματική αξία. Αν κερδίσετε, πρέπει να παίξετε ή να παραιτηθείτε του δικαιώματος του πακέτου. Αν κερδίσετε επιπλέον πακέτα, δε μπορείτε να τα πουλήσετε ή να τα μεταφέρετε και ο λογαριασμός σας στο PokerStars θα πιστωθεί με την αξία της εισόδου/του πακέτου διαμονής σε Χρήματα-Τ όπως επίσης  και με το ποσό  των εξόδων ταξιδιού που έχουν οριστεί για το Event. Ωστόσο, αν κερδίσετε επιπλέον πακέτο μεγαλύτερης αξίας από το πρώτο πακέτο, τότε πρέπει να παίξετε ή να εκχωρήσετε το πακέτο με την υψηλότερη αξία και το πακέτο με τη χαμηλότερη αξία θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας στο PokerStars όπως ορίζεται από τους παραπάνω όρους.

 9. Αν κερδίσετε ένα προκαταρκτικό IPT Satellite που απονέμει μια θέση σε ένα επακόλουθο satellite (αντί σε ένα IPT event), μπορείτε να απεγγραφείτε από τοtarget satellite και θα λάβετε Χρήματα-T που ισοδυναμούν με την αξία του buy-in για το συγκεκριμένο satellite. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Χρήματα-Τ για να εισέλθετε σε ένα άμεσο satellite σε ένα IPT event.

 10. Τα εισιτήρια Step ισχύουν μόνο μέσα στο πλαίσιο του συστήματος Step και είναι μη μεταβιβάσιμα και η χρηματική τους αξία δεν επιστρέφεται.  Οι παίκτες πρέπει να παίξουν την πρώτη θέση που κερδίζουν σε κάποιο επίγειο event μέσω του Συστήματος Step.

 11. Οι παίκτες Platinum Star ή Supernova VIP μπορούν να αποκτήσουν άμεση θέση σε κάποιο IPT event με Χρήματα-T. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, πηγαίνετε στo www.pokerstars.gr/ipt/faq

 12. Όταν παίζετε σε Satellite βεβαιώνετε ότι το όνομα, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός/οι αριθμοί τηλεφώνου που συνδέονται με το λογαριασμό σας στο PokerStars είναι ακριβή. Επίσης, συμφωνείτε ότι το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται σε λογαριασμό PokerStars που έχει κερδίσει πακέτο, θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο που έπαιξε και κέρδισε το Satellite και ότι το πρόσωπο αυτό πρέπει να παραστεί και να παίξει στο Event. Όποια προσπάθεια καταβάλει παίκτης να τροποποιήσει το λογαριασμό του στο PokerStars ή να δημιουργήσει επιπλέον λογαριασμό για να συμμετάσχει σε Satellite, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οποιουδήποτε επάθλου έχει κερδίσει ο παίκτης και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού του συγκεκριμένου παίκτη στο PokerStars. Σε περίπτωση διαφωνιών σε σχέση με τα δικαιώματα συμμετοχής, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απονομή των επάθλων και/ή τους όρους και προϋποθέσεις του Satellite, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διοίκηση του PokerStars, είναι δεσμευτική και δε θα υπόκειται σε επανεξέταση ή έφεση από την πλευρά κάποιου συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 13. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος συμμετέχοντας που έχει κερδίσει δε λάβει μέρος του επάθλου κατά το χρόνο που ορίζεται από το PokerStars, τότε θα θεωρηθεί ότι ο συμμετέχων που έχει κερδίσει, έχει αποποιηθεί της αξίωσής του/της για το εν λόγω έπαθλο και το PokerStars δε θα φέρει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το συμμετέχοντα που έχει κερδίσει με οποιονδήποτε τρόπο.

 14. Πριν παίξετε σε οποιαδήποτε από τα Events, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μια έντυπη μορφή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Η αποτυχία να το κάνετε αυτό θα οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από τη συμμετοχή στο Event χωρίς αποζημίωση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιουδήποτε satellite event του Italian Poker Tour, η απόφαση της διοίκησης του PokerStars είναι καταληκτική.

 15. Με τη συμμετοχή σε Satellite ή Τουρνουά κάθε συμμετέχων συμφωνεί να αποδεσμεύει και να απαλλάσσει το PokerStars, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες του, τις θυγατρικές του, τους αντιπροσώπους του και τα αντίστοιχα στελέχη τους, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους από οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης που υπέφερε ή υπέστη σε σχέση με την αποδοχή όποιων επάθλων.

 16. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει ένα Satellite ή Τουρνουά εάν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το PokerStars πιστεύει ότι το Satellite ή Τουρνουά δε μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει καθοριστεί.

 17. Όλοι οι παίχτες που παίρνουν μέρος σε ένα Satellite πρέπει να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις των όρων χρήσης όπως αναφέρονται στη διεύθυνση /poker/room/tos/, και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των τουρνουά όπως αναφέρονται στη διεύθυνση  /poker/tournaments/rules/. Οι όροι και προϋποθέσεις και τα ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν θα πρέπει να διέπονται και να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και να υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Μάλτας.

Αν έχεις σχόλια ή ερωτήσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο ipt@pokerstars.eu

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ/ΠΑΙΚΤΡΙΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΚΕΡ!

Κατέβασε δωρεάν το λογισμικό του PokerStars και ξεκίνα να παίζεις. Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο εύκολα.

Play Poker

Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό για να παίξεις πόκερ