Αυτός ο ιστότοπος διαχειρίζεται από τη Rational Gaming Europe Ltd, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta, με αριθμό αδείας LGA/CL3/795/2011 και ημερομηνία αδειοδότησης 22 Δεκεμβρίου 2011, σε συνεργασία με τη Diamond Link Limited, μια εταιρία που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, με αριθμό μητρώου C53883 και καταχωρημένη διεύθυνση 66 Old Bakery Street Valletta, Malta, σύμφωνα με προσωρινή άδεια που κατέχει η τελευταία κατ' εφαρμογή του Νόμου 50, παρ. 12
του ελληνικού Νόμου περί τυχερών παιγνίων 4002/2011 σε συνδυασμό με την ελληνική υπουργική απόφαση 1248/16-12-2011.