Στο δρόμο προς τις 100 δισεκατομμύρια παρτίδες - Κανόνες

Τα παρακάτω είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προωθητική ενέργεια Στο δρόμο προς τις 100 δισεκατομμύρια παρτίδες ("Προωθητική Ενέργεια"), όπως οργανώνεται από τον φορέα ("PokerStars") του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.pokerstars.gr (o "Διαδικτυακός Τόπος") και το λογισμικό GUI του PokerStars (η "Πλατφόρμα"). Η σύνδεσή σου στην Πλατφόρμα θα θεωρείται ως πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών ή να είναι στη νόμιμη ηλικία στην περιοχή δικαιοδοσίας τους (όποια είναι μεγαλύτερη) για να λάβουν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια. Μπορεί να σας ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσχετε στο PokerStars ή σε τρίτον απόδειξη της ηλικίας σας και/ή της ταυτότητάς σας. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ένα έγκυρο διαβατήριο ή άλλη έγκυρη ταυτότητα που περιλαμβάνει φωτογραφία τους για να πιστοποιήσουν την ηλικία τους και/ή την ταυτότητά τους. Όποιος παίκτης δεν είναι σε θέση να παράσχει τέτοιο αποδεικτικό ηλικίας θα αποκλειστεί από την Πλατφόρμα και μπορεί να αφαιρεθούν όποια κεφάλαια έχει κερδίσει.

 2. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια θεωρείτε ότι έχετε παραχωρήσει στο PokerStars το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομά σας, τη μορφή σας, τη φωνή σας και την εικόνα σας σε καμπάνιες μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες σε οποιαδήποτε μέσα χωρίς περαιτέρω ανταπόδοση και εκφράζεται παραίτηση δικαιώματος για οποιαδήποτε διεκδίκηση εναντίον του PokerStars σε αυτό το πλαίσιο.

 3. Οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς των εργαζομένων του PokerStars και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάζεται ή σχετίζεται με το PokerStars δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια. Για αυτό τον σκοπό, ο όρος “συγγενής” θα σημαίνει σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί, αδελφός/ή ή συγκάτοικος.

 4. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί για το χρονικό διάστημα που ξεκινά με την παρτίδα 59.700.000.000 μέχρι την παρτίδα 100.000.000.000, βάσει του αριθμού παρτίδας όπως εμφανίζεται στην Πλατφόρμα.

 5. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια, κάθε συμμετέχοντας συμφωνεί να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει το PokerStars, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες του, τις θυγατρικές του, τους αντιπροσώπους του και τα αντίστοιχα στελέχη τους, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες, από οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης που υπέφερε ή υπέστη σε σύνδεση με την αποδοχή όποιων επάθλων.

 6. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένου να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την Προωθητική Ενέργεια εάν το PokerStars πιστεύει ότι η Προωθητική Ενέργεια δεν μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει καθοριστεί.

 7. Όλοι οι παίχτες που παίρνουν μέρος στην Προωθητική Ενέργεια πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες του PokerStars καθώς και τις προϋποθέσεις των όρων χρήσης όπως αναφέρονται στη διεύθυνση /poker/room/tos/ και με τους γενικούς κανόνες τουρνουά του PokerStars όπως αναφέρονται στο /poker/tournaments/rules/.

 8. Στη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, εφαρμόζονται αυστηροί κανονισμοί όσον αφορά τη συμπεριφορά των παικτών.  Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο εναντίον παικτών που παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη της Προωθητική Ενέργειας. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, αποκλεισμό ή ανάκληση από την Προωθητική Ενέργεια ή από την Πλατφόρμα και την κατάσχεση των ανταμοιβών που κερδήθηκαν ως αποτέλεσμα της κατάχρησης. Η απόφαση σχετικά με το ποια ενέργεια θεωρείται παραβίαση της Προωθητικής Ενέργειας ανήκει στη διοίκηση του PokerStars κατά την διακριτική της ευχέρεια.

 9. Το στοιχείο των παρτίδων ορόσημο της Προωθητικής Ενέργειας ισχύει μόνο για τα παιχνίδια μετρητών πραγματικών χρημάτων. Ο(οι) νικητής(ές) παρτίδας ορόσημου θεωρείται ότι είναι όποιος παίκτης κέρδισε τμήμα του κύριου ποτ στην παρτίδα. Οι πενήντα παρτίδες που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το χρηματικό βραβείο πρέπει να μοιραστούν κατά τα εξήντα λεπτά πριν μοιραστεί η παρτίδα ορόσημο. Όποιες παρτίδες μοιραστούν πριν την περίοδο των 60 λεπτών θα αποκλειστούν από τον υπολογισμό. Όλα τα βραβεία πιστώνονται σε Δολάρια ΗΠΑ (USD). Αν αποχωρήσετε και επανέλθετε στο τραπέζι, ο αριθμός των πόντων VPP που κερδήθηκαν θα μηδενιστεί για τον υπολογισμό του επάθλου. Όλα τα έπαθλα θα πιστωθούν σε δολάρια Αμερικής.

 10. Όταν παίζετε στην Προωθητική Ενέργεια επιβεβαιώνετε ότι το όνομα και η διεύθυνση σας που είναι καταχωρημένα στο λογαριασμό σας στο PokerStars είναι σωστά και ενημερωμένα.

 11. Μόνο παρτίδες παιχνιδιών μετρητών που μοιράζονται στην Πλατφόρμα που βρίσκεται στον Διαδικτυακό Τόπο έχουν δικαίωμα στα έπαθλα της Προωθητικής Ενέργειας. Παρτίδες παιχνιδιών μετρητών που μοιράζονται στο προϊόν Home Games εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια.

 12. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ένας συμμετέχοντας που κέρδισε δεν λάβει κάποιο τμήμα του επάθλου του στο χρόνο που έχει καθοριστεί από το PokerStars, αυτός ο συμμετέχοντας θα θεωρηθεί ότι αποποιείται του δικαιώματος του να διεκδικήσει αυτό το  βραβείο και το PokerStars δε θα έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει τον νικητή συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 13. Στην περίπτωση διαφωνιών σε σχέση με τα δικαιώματα συμμετοχής, για όλα τα ζητήματα σχετικά με την απόδοση των επάθλων και/ή τους όρους και τις προϋποθέσεις, η τελική απόφαση ανήκει στη διοίκηση του PokerStars. Η απόφαση θα είναι δεσμευτική και δε θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή προσφυγή από συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο.

 14. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και τα σχετικά ζητήματα υπόκεινται στη δικαιοδοσία και ερμηνεία της νομοθεσίας της Μάλτας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Μάλτας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την προωθητική ενέργεια Στο δρόμο προς τις 100 δισεκατομμύρια παρτίδες, επικοινωνήστε με το support@pokerstars.eu.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα για το Στο δρόμο προς τις 100 δισεκατομμύρια παρτίδες.

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ/ΠΑΙΚΤΡΙΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΚΕΡ!

Κατέβασε δωρεάν το λογισμικό του PokerStars και ξεκίνα να παίζεις. Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο εύκολα.

Play Poker

Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό για να παίξεις πόκερ