Όροι προσφοράς για το μπόνους πρώτης κατάθεσης του PokerStars

1. Όροι και Προϋποθέσεις Κατάθεσης

 1. Η προσφορά του Μπόνους Πρώτης Κατάθεσης (“Προσφορά”) θα διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε συνδυασμό με όλους τους κανόνες, όπως μπορεί να οριστεί από PokerStars (“Όροι και Προϋποθέσεις”).

 2. Οι παίκτες πρέπει να είναι 18 ετών ή άνω από το νόμιμο όριο ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας τους (όποιο είναι μεγαλύτερο) για να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά. Μπορεί να ζητηθεί από έναν παίκτη σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσχει στο PokerStars (ή σε τρίτο μέρος για λογαριασμό του PokerStars) αποδεικτικό ηλικίας και/ή κρατική ταυτότητα (διαβατήριο ή έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας με φωτογραφία). Οποιοσδήποτε παίκτης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τέτοιο αποδεικτικό ηλικίας, όπως και όταν ζητηθεί, θα αποκλείεται από την προσφορά.

 3. Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για παίκτες που παίζουν στο www.pokerstars.gr (το “Site”), οι οποίοι πραγματοποιούν την πρώτη τους κατάθεση με πραγματικά χρήματα στο λογαριασμό τους στο site (“Επιλέξιμη Κατάθεση”).

 4. Η μέγιστη Αποδεκτή Κατάθεση που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε παίκτης  ορίζεται στα $600 USD ή €500 ή £400 GBP ή $600 CAD.

 5. Βάσει του όρου 6 παρακάτω, όποιος παίκτης πραγματοποιήσει Αποδεκτή Κατάθεση, θα λάβει ένα ποσό μπόνους ισοδύναμο με την Αποδεκτή Κατάθεση που πραγματοποιήθηκε (“Μπόνους”), δεδομένου ότι το μέγιστο Μπόνους που θα πληρωθεί δε θα υπερβαίνει τη μέγιστη Αποδεκτή Κατάθεση ύψους $600 (εξακόσια δολάρια Αμερικής), είτε συνολικά είτε αθροιστικά.

 6. Για να δικαιούνται το μπόνους, οι παίκτες πρέπει να πραγματοποιήσουν Αποδεκτή Κατάθεση και να βεβαιωθούν ότι: (i) εισάγουν τον κατάλληλο κωδικό Μπόνους, ο οποίος βρίσκεται στη σελίδα Προσφοράς του Site, (ii) παίζουν σε οποιοδήποτε τραπέζι με πραγματικά χρήματα μέσω του Site εντός 120 (εκατόν είκοσι) ημερών από την πραγματοποίηση της Αποδεκτής Κατάθεσης (“Σχετική Περίοδος”) και (iii) συλλέγουν VIP Player Points (πόντοι VPP) κατά τη διάρκεια της Σχετικής Περιόδου.

 7. Το ποσό του μπόνους που θα συγκεντρώσει κάποιος παίκτης εξαρτάται από το σύνολο των πόντων VPP που κερδίζει ο παίκτης κατά τη Σχετική Περίοδο. Για να εισπράξει όλο το μπόνους, ο παίκτης πρέπει να κερδίσει αριθμό VPP ισοδύναμο με 20, 25 ή 30 φορές το επιλέξιμο ποσό καταθέσεων ανάλογα με το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για να καταθέσει (βλ. όρο 8 παρακάτω). Αν κάποιος παίκτης κερδίσει περισσότερους πόντους VPP από την απαίτηση του μπόνους, αυτοί οι πόντοι VPP θα πιστωθούν στον παίκτη (δηλ. θα προσμετρηθούν στο επίπεδο VIP που έχει και τους πόντους FPP του).

 8. Το Μπόνους θα πληρωθεί για κάθε προσαύξηση US $10 της Αποδεκτής Κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε (ή ισοδύναμη προσαύξηση, αν η Αποδεκτή Κατάθεση πραγματοποιηθεί σε στερλίνες Αγγλίας, Ευρώ ή δολάρια Καναδά) στο λογαριασμό του παίκτη στο Site. Για παράδειγμα, ο παίκτης πραγματοποιεί Αποδεκτή Κατάθεση $50 για να λάβει 100% Μπόνους. Ο παίκτης έχει τώρα ένα Μπόνους σε εκκρεμότητα $50 με την προϋπόθεση να κερδίσει 1.000 πόντους VPP (20 x 50) εντός της Σχετικής Περιόδου και θα λάβει ένα Μπόνους σε προσαυξήσεις των $10 κάθε φορά που ο παίκτης κερδίζει 200 πόντους VPP. Αν ο παίκτης πραγματοποιήσει επιπλέον Αποδεκτή Κατάθεση $400, θα λάβει άλλο ένα μπόνους σε εκκρεμότητα $400 υποκείμενο στη συλλογή του απαιτούμενου αριθμού πόντων VPP, όπως  απαιτείται σύμφωνα με τους Όρους 6 και 7 παραπάνω. Ο παίκτης μπορεί να παρακολουθεί το Μπόνους που πρόκειται να λάβει κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Ταμείο’ στην πλατφόρμα παιχνιδιού, η οποία βρίσκεται στο Site (“Πλατφόρμα Παιχνιδιού”). Όταν βρεθείτε στο παράθυρο του Ταμείου στην Πλατφόρμα Παιχνιδιού, υπάρχει ένα κουμπί με την ονομασία ‘Κατάσταση μπόνους’. Οι παίκτες θα δουν μια πίστωση $10 στο ιστορικό συναλλαγών στο Ταμείο ('Ταμείο' → 'Ιστορικό'). Αυτά ονομάζονται 'ΜΠΟΝΟΥΣ'. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για το ρυθμό εκκαθάρισης πόντων VPP σε άλλες ισοτιμίες:

  Νόμισμα Ρυθμός εκκαθάρισης
  USD ($) $10 για κάθε 200 πόντους VPP
  EUR (€) €10 για κάθε 250 πόντους VPP
  GBP (£) £10  για κάθε 300 πόντους VPP
  CAD ($) CAD $10 για κάθε 200 πόντους VPP
 9. Οι παίκτες μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 3 (τρεις) Αποδεκτές Καταθέσεις για να λάβουν το μέγιστο πληρωτέο Μπόνους βάσει αυτής της προσφοράς δεδομένου ότι όλες οι Αποδεκτές Καταθέσεις: (i) πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός  60 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης Αποδεκτής Κατάθεσης και (ii) πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό Μπόνους όπως ορίζεται βάσει του Όρου 6 παραπάνω.

 10. Σε περίπτωση που ο παίκτης θέλει να επιτύχει το μέγιστο πληρωτέο Μπόνους και έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη Αποδεκτή Κατάθεση, αν ο παίκτης ενεργοποιήσει το μπόνους επανακατάθεσης πριν την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε επιπλέον Αποδεκτών Καταθέσεων που επιτρέπονται στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς, τότε ο παίκτης πρέπει να: (i) διασφαλίσει ότι όλες οι επιτρεπόμενες Αποδεκτές Καταθέσεις πραγματοποιούνται εντός 60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης Αποδεκτής Κατάθεσης όπως ορίζεται στον Όρο 9 παραπάνω και (ii) πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια όπως ορίζονται στους Όρους & Προϋποθέσεις.

 11. Αν ο παίκτης εξαργυρώσει οποιοδήποτε ποσό αφού πραγματοποιήσει την Αποδεκτή Κατάθεση, τυχόν επακόλουθες καταθέσεις δε θα θεωρούνται Αποδεκτές Καταθέσεις. Ωστόσο, η Αποδεκτή Κατάθεση του παίκτη πριν πραγματοποιήσει εξαργύρωση συνεχίζει να είναι έγκυρη και ο παίκτης έχει ακόμα το δικαίωμα να πάρει το μπόνους που προκύπτει από την Αποδεκτή Κατάθεση πριν πραγματοποιήσει εξαργύρωση.

 12. Στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς, από τις Αποδεκτές Καταθέσεις εξαιρούνται:

  1.  οποιεσδήποτε μεταφορές πραγματικών χρημάτων μεταξύ παικτών,
  2. οποιουδήποτε είδους πίστωση πραγματικών χρημάτων, όπως πιστώσεις προωθητικών ενεργειών, πιστώσεις του σχολείου πόκερ από οποιοδήποτε από τα site μας (ή οποιοδήποτε site τρίτου μέρους, αν υπάρχει) ή κέρδη από freeroll.
 13. Οι παίκτες δεν πρέπει να συνδυάζουν ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο σχήμα μπόνους κατάθεσης, το οποίο προσφέρεται στο Site ή οπουδήποτε αλλού ως μέρος αυτής της Προσφοράς. Κάθε Αποδεκτή Κατάθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς πρέπει να γίνεται με τον ίδιο κωδικό Μπόνους.

 14. Όταν ένας παίκτης αποτυγχάνει να εισαγάγει ή να συμπεριλάβει τον κωδικό Μπόνους όταν πραγματοποιεί Αποδεκτή Κατάθεση και:

  1.  
   1. έχουν περάσει όχι πλέον των 7 (επτά) ημερών από την πραγματοποίηση της πρώτης επιλέξιμης κατάθεσης, τότε ο παίκτης πρέπει να επικοινωνήσει με το support@pokerstars.eu πριν το πέρας της περιόδου των 7 (επτά) ημερών και (δεδομένου ότι όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις πληρούνται), το μπόνους θα πιστωθεί στο λογαριασμό του παίκτη μαζί με τους πόντους VPP που έχουν συλλεχθεί από την ημέρα της πρώτης επιλέξιμης κατάθεσης μέχρι να πιστωθεί ο λογαριασμός του παίκτης με το μπόνους,
   2. έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη των επτά 7 (επτά) ημερών αλλά μικρότερη από 3 (τρεις) μήνες από την πραγματοποίηση της πρώτης επιλέξιμης κατάθεσης. Ο παίκτης πρέπει να επικοινωνήσει με το support@pokerstars.eu πριν το πέρας της περιόδου των 3 (τρεις) μηνών και στο λογαριασμό του παίκτη θα πιστωθεί μόνο το μπόνους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δε θα πιστωθούν πόντοι VPP σε αυτόν τον παίκτη στο πλαίσιο του Μπόνους  και
   3. έχουν περάσει πάνω από 3 (τρεις) μήνες από την πραγματοποίηση της πρώτης Αποδεκτής Κατάθεσης, δε θα απονεμηθεί ή πιστωθεί μπόνους ή πόντοι VPP στο λογαριασμό του παίκτη.
 15. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με τις Αποδεκτές Καταθέσεις, τα Μπόνους, την Προσφορά ή οποιαδήποτε πλευρά της, η τελική απόφαση εναπόκειται μόνο στο PokerStars και οποιοδήποτε κανονιστικό πλαίσιο έχει οριστεί από το PokerStars σε σχέση με το παρόν θα θεωρείται δεσμευτικό για τους παίκτες και δε θα υπόκειται σε επανεξέταση ή ένσταση από τον παίκτη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο.

 16. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά τη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβάνοντας ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή της ισχύος της προσφοράς κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αν το PokerStars θεωρεί ότι η προσφορά δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως ορίζεται.

 17. Οι όροι και προϋποθέσεις και τα ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν θα πρέπει να διέπονται και να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και να υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Μάλτας.

1Σημειώνεται ότι οι κωδικοί μπόνους μπορεί να είναι με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ/ΠΑΙΚΤΡΙΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΚΕΡ!

Κατέβασε δωρεάν το λογισμικό του PokerStars και ξεκίνα να παίζεις. Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο εύκολα.

Play Poker

Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό για να παίξεις πόκερ