Poker Anywhere: Όροι & Προϋποθέσεις

Τα ακόλουθα αποτελούν τους κανόνες ("Κανόνες") της προσφοράς Poker Anywhere” (η "Προσφορά"), όπως έχει οργανωθεί από το διαχειριστή ("PokerStars"/”εμείς”/ “εμάς”/ “μας”) του διαδικτυακού ιστότοπου www.pokerstars.gr (το "Site") και του λογισμικού PokerStars GUI (η "Πλατφόρμα"). 

Κάθε συμμετέχων (“Συμμετέχων” /“εσείς”/ “σάς”) που επιθυμεί να λάβει μέρος στην προσφορά συμφωνεί με το παρόν με: (i) αυτούς τους Κανόνες, (ii) τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του Site που βρίσκεται στο /poker/room/tos/ (“Όροι και Προϋποθέσεις”), και τους (iii) όρους τουρνουά που διέπουν τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε τουρνουά του Site (“Κανόνες Τουρνουά”) που βρίσκονται εδώ –/poker/tournaments/rules/ και συμφωνεί άνευ όρων να διέπεται από αυτούς ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή την Προσφορά. 

1. Λεπτομέρειες της προσφοράς

1.1 Αυτή η προσφορά θα ισχύει από τις 7 έως τις 31 Ιουλίου 2013 (η “Διάρκεια”). 

1.2 Για να λάβετε μέρος σε αυτή την Προσφορά και να διεκδικήσετε τα έπαθλα πρέπει να: 

  1. κατεβάσετε την εφαρμογή PokerStars Mobile Poker ("Εφαρμογή του PokerStars για συσκευές") μέσω του App Store χρησιμοποιώντας μια συμβατή φορητή συσκευή /tablet ("Συσκευή") ή μέσω ενός από τα site του PokerStars σε περίπτωση που χρησιμοποιείς συσκευή Android 
    και
  2. παίξετε και να κερδίσετε συνολικά 10 (δέκα) VIP Player Points (πόντους VPP) ή περισσότερους, παίζοντας σε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα μέσω της Εφαρμογής του PokerStars για συσκευές, εντός 24 ωρών από τις 00:00 έως τος 23:59 ET. 

1.3 Μόλις συγκεντρώσετε τους 10 (ή περισσότερους) πόντους VPP εντός της καθορισμένης περιόδου, αυτομάτως θα συμπεριληφθείτε σε μια κλήρωση επάθλων διεκδικώντας το κορυφαίο έπαθλο ("Βασικό Έπαθλο") αξίας $1.000 (χίλια δολάρια Αμερικής). Θα κληρώνονται 2 (δύο) νικητές την ημέρα για το Βασικό Έπαθλο.  

1.4 Τα βραβεία των επόμενων παικτών που θα κληρώνονται, θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως αναφέρεται παρακάτω στη Ρήτρα 4.   

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής

2.1 Πρέπει να είστε 18 ετών ή να έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας που διαμένετε (όποιο είναι μεγαλύτερο) για να συμμετάσχετε στην Προσφορά.. Μπορεί να σας ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσχετε στο PokerStars ή σε τρίτο διορισμένο πρόσωπο αποδεικτικό της ηλικίας σας και/ή ταυτότητα και πρέπει, κατ' απαίτηση, να μπορείτε να επιδείξετε έγκυρο διαβατήριο ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κυβερνητική ταυτότητα με φωτογραφία για να πιστοποιήσετε την ηλικία σας και/ή ταυτότητα για να ικανοποιήσετε το αίτημα του PokerStars. Αν δεν μπορείτε να παράσχετε τέτοιου είδους έγγραφο/-α προς ικανοποίηση του αιτήματος του PokerStars, θα αποκλείεστε αυτομάτως από την Προσφορά και ενδέχεται να σας ζητηθεί να εκχωρήσετε κάθε προνόμιο, έπαθλα ή κεφάλαια, που αποκτήθηκαν από ή απονεμήθηκαν σε εσάς σε σχέση με αυτή, άνευ αποζημίωσης οποιουδήποτε είδους από εμάς.

2.2 Επιτρέπεται να έχετε μόνο 1 (ένα) λογαριασμό παίκτη στην Πλατφόρμα (" Λογαριασμός Παίκτη") και μπορείτε να παίξετε χρησιμοποιώντας  μόνο το δικό σας Λογαριασμό Παίκτη.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παίξει άλλος πέρα από εσάς είτε για εσάς είτε εκ μέρους σας χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό Παίκτη.

2.3 Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πραγματικό σας όνομα συμπίπτει με το όνομα που χρησιμοποιείται στο Λογαριασμό Παίκτη και λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την Προσφορά, επιβεβαιώνετε με το παρόν στο PokerStars ότι:

  1. είστε το άτομο που δηλώνεται στο Λογαριασμό Χρήστη το οποίο λαμβάνει μέρος σε αυτή την Προσφορά και
  2. το όνομα και η διεύθυνσή σας όπως έχουν καταχωρηθεί στο Λογαριασμό Παίκτη που διαθέτετε είναι σωστά και ενημερωμένα.

Αν δεν μπορείτε να παράσχετε έγκυρα αποδεικτικά του ονόματός σας και της διεύθυνσής σας ώστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του PokerStars, θα εξαιρεθείτε ή θα αποκλειστείτε από την Προσφορά.  

2.4 Οι υπάλληλοι και οι συγγενείς των υπαλλήλων του PokerStars και οποιαδήποτε οντότητα που συνδέεται ή σχετίζεται με το PokerStars, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά. Για το λόγο αυτό, ο όρος ‘συγγενής’ θα σημαίνει σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός/-ή και ο όρος ‘συνδεόμενος’ θα περιλαμβάνει την έννοια, χωρίς περιορισμό, του συγκατοίκου/συγκατοίκων του εργαζομένου.

3. Συμπεριφορά συμμετεχόντων

3.1 Αν το PokerStars ενημερωθεί για οποιαδήποτε απάτη, εξαπάτηση, κακή συμπεριφορά, ατιμία ή οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά ή όπου υπάρχει παραβίαση αυτών των Κανόνων, των Όρων και Προϋποθέσεων ή των Κανόνων Τουρνουά από εσάς, τότε το PokerStars διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να σας αποκλείσει αυτομάτως ή να θεωρήσει άκυρη τη συμμετοχή σας.  Εάν η απάτη, η εξαπάτηση, η κακή συμπεριφορά, η ατιμία ή οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά αποκαλυφθεί μετά την απονομή του επάθλου σε εσάς, θα σας ζητηθεί, κατ' απαίτηση, να επιστρέψετε το έπαθλο (ή να παράσχετε αποζημίωση) στο PokerStars αμέσως μόλις σας σταλεί ειδοποίηση από το PokerStars.

3.2 Καθ' όλη τη Διάρκεια, θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά όλων των Συμμετεχόντων από το PokerStars και/ή τα άτομα που έχουν διοριστεί. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα να πράξει όπως κρίνει αναγκαίο ενάντια σε κάθε Συμμετέχοντα που κρίνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους Κανόνες, τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τους Κανόνες Τουρνουά και/ή ενεργεί ανειλικρινώς ή ανέντιμα αναφορικά με την Προσφορά και τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να αποτελεί, χωρίς περιορισμό, η εξαίρεση, η αποβολή ή ο αποκλεισμός από την Προσφορά και/ή την Πλατφόρμα, την κατάσχεση οποιουδήποτε επάθλου ή ανταμοιβής που έχει δοθεί και/ ή θα απονεμόταν κανονικά στο Συμμετέχοντα. Η απόφαση σχετικά με το ποιά δραστηριότητα ή συμπεριφορά αποτελεί παραβίαση αυτών των Κανόνων ή της Προσφοράς ή ποιά ενέργεια αποτελεί εξαπάτηση ή ατιμία βάσει της συμπεριφοράς ενός Συμμετέχοντα κατά τη συμμετοχή του στην Προσφορά εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του PokerStars.

4. Έπαθλα

4.1 Θα επιλέξουμε τυχαία 2 (δύο) νικητές την ημέρα ("Νικητές") που θα κερδίσουν το καθημερινό Βασικό Έπαθλο αξίας $1.000 (χιλίων Αμερικάνικων δολαρίων) τα οποία θα κατατεθούν στο Λογαριασμό Παίκτη κάθε Νικητή. 

4.2 Πέρα από το Βασικό Έπαθλο, κάθε μέρα θα επιλέγουμε στη συνέχεια τυχαία: 

  1. 30 (τριάντα) επιπλέον παίκτες οι οποίοι θα λάβουν $100 (εκατό δολάρια Αμερικής) ο καθένας και
  2. επιπλέον 500 (πεντακόσιους) οι οποίοι θα λάβουν $10 (δέκα δολάρια Αμερικής) ο καθένας.   

4.3 Μπορείτε να κερδίσετε μόνο 1 (ένα) Έπαθλο (όπως ορίζεται παρακάτω στη Ρήτρα 4.4) από κάθε κατηγορία επάθλων που αναφέρονται στις παραπάνω Ρήτρες 4.1 και 4.2, δεδομένου ότι έχετε κερδίσει τους απαιτούμενους 10 (δέκα) πόντους VPP εντός της καθορισμένης περιόδου που αναφέρεται στη Ρήτρα 1.2 παραπάνω. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μόλις κερδίσετε ένα Έπαθλο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, δε θα δικαιούστε να κερδίσετε επιπλέον έπαθλα της ίδιας κατηγορίας για το υπόλοιπο της Διάρκειας της προσφοράς. Για παράδειγμα, εάν κερδίσετε το Βασικό Έπαθλο, δε θα δικαιούστε να κερδίσετε κάποιο άλλο Βασικό Έπαθλο για το υπόλοιπο της Διάρκειας της προσφοράς. Ωστόσο, θα μπορείτε να λάβετε Έπαθλα που ανήκουν στις δύο επόμενες κατηγορίες νικητών όπως ορίζεται στη Ρήτρα 4.2 (α) ή (β) παραπάνω.

4.4 Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Βασικό Έπαθλο και/ή όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να δοθούν κατά τη διάρκεια της Προσφοράς (συνολικά, τα "Έπαθλα")  είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να δοθούν, να παραχωρηθούν, να πωληθούν σε ή να ανταλλαχθούν με οποιοδήποτε άλλο άτομο/-α. Ως εναλλακτική επιλογή αντί του Βασικού Επάθλου, το PokerStars μπορεί να το ανταλλάξει με ένα iPad 4 κατόπιν αιτήματος του Νικητή. Το αίτημα αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μέσω email στο support@pokerstars.eu, εντός 28 ωρών από την ειδοποίηση που θα λάβετε από εμάς για τη νίκη σας  Το iPad θα παραδίδεται στους παίκτες εντός 28 ημερών. 

4.5 Οι νικητές δε δικαιούνται ούτε είναι εξουσιοδοτημένοι με κανένα τρόπο να δεσμεύσουν το PokerStars με οποιοδήποτε συμβόλαιο, δαπάνη ή κόστος στο οποίο ενεπλάκησαν ή υπεβλήθησαν χωρίς την πρότερη έγγραφη αποδοχή του. 

4.6 Το έπαθλο δε θα απονεμηθεί σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται από το νόμο να λάβει και/ή να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο ή σε περίπτωση όπου η απονομή του Επάθλου σε αυτόν το Συμμετέχοντα δεν θα ήταν νόμιμη. 

4.7 Κάθε Συμμετέχων που λαμβάνει Έπαθλο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους ή τις χρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αναφορικά με τη λήψη του Επάθλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

4.8 Σε περίπτωση που δικαιούστε να λάβετε το Έπαθλο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς, θα σας ειδοποιήσουμε γι' αυτό χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα χρηματικά Έπαθλα θα καταβληθούν στον ισχύοντα Λογαριασμό Παίκτη εντός 7 (επτά) ημερών από την ολοκλήρωση της καθημερινής κλήρωσης. 

5. Υγεία και Ασφάλεια

5.1 Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες υγείας και ασφαλείας και/ή τις οδηγίες που δίνονται από το PokerStars ή με αυτές που γνωρίζετε με άλλον τρόπο σχετικά με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά και να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως κρίνεται αναγκαίο. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από την Προσφορά.

5.2 Πρέπει να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε την προσωπική κατάσταση υγείας και ασφάλειάς σας όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε event ή δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της Προσφοράς ή του Επάθλου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά  ή ενέργεια εκ μέρους σας, η οποία θεωρείται από το PokerStars ότι θέτει οποιονδήποτε κίνδυνο ιατρικό ή ασφάλειας (όπως, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική) θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό σας. 

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Συμμετέχοντας στην Προσφορά, συμφωνείτε με το παρόν να απελευθερώσετε, αποδεσμεύσετε και να απαλλάξετε το PokerStars, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και μεσάζοντες, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή προσωπική βλάβη που υποστήκατε εσείς (ή κάποιο τρίτο μέρος εκ μέρους σας) (“Διεκδικήσεις”) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτή την Προσφορά και/ή οποιουδήποτε Επάθλου που απονεμήθηκε σε εσάς για τη συμμετοχή σας και το PokerStars αποποιείται πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια Διεκδίκηση [εκτός από την πληρωμή του κόστους και των εξόδων που παρέχονται στο πλαίσιο του Επάθλου (αν υπάρχει) βάσει της Προσφοράς]. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για: (i) αμέλεια (ii) θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια του PokerStars ή αμέλεια των υπαλλήλων του (iii) απάτη ή δόλια παραποίηση ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το νόμο. 

6.2 Βάσει της ρήτρας 6.1 ανωτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, όσο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδίκημα ή άλλο, σε καμία περίπτωση το PokerStars ή οι συνεργάτες του, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σας ή προς οποιοδήποτε μέρος για: (i) οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, βλάβες για διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειες επαγγελματικής και οικονομικής φύσης, απώλεια προγραμμάτων, κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού ή λογισμικού ή απώλεια αρχείων, πληροφοριών ή δεδομένων), ή οποιεσδήποτε άλλες βλάβες προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσφορά (ή ανικανότητα να γίνει το ίδιο), ακόμα και αν το PokerStars ενδέχεται να έχει λάβει προειδοποίηση για τέτοιες βλάβες ή (ii) οποιαδήποτε αξίωση λόγω λάθους, παράλειψης, ή άλλων ανακριβειών στην προσφορά.

6.3 Το PokerStars δε θα φέρει καμία ευθύνη να ασκήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσφορά ή σχετικά με τα Έπαθλα όπου είναι αδύνατον να το πράξει ως αποτέλεσμα καταστάσεων πέραν του λογικού ελέγχου και ενώ το PokerStars μπορεί να προσπαθεί να καταβάλει ένα εναλλακτικό Έπαθλο, δεν θα είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα όπου αποτυγχάνει να το πράξει υπό αυτές τις συνθήκες. 

6.4 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε το PokerStars,τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους για όλο το κόστος, τις απώλειες, τις ζημιές, τα έξοδα και τις ευθύνες (όπως για απώλεια φήμης και πελατείας και για έξοδα επαγγελματικών συμβούλων) που θα επωμιστεί το PokerStars που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταπάτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους σας σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τους Κανόνες Τουρνουά ή σε σχέση με προσωπική σας ανικανότητα να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δόθηκαν από το PokerStars ή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη συμμετοχή σας στην Προσφορά 

7. Διάφορα

7.1 Σε περίπτωση διαφορών ή διαφωνιών σχετικά με οποιαδήποτε πλευρά αυτής της Προσφοράς συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απονομή των Επάθλων, το δικαίωμα συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στην Προσφορά, τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, τους Κανόνες, τους Όρους και Προϋποθέσεις και/ή τους Κανόνες Τουρνουά, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του PokerStars και κάθε απόφαση του PokerStars είναι τελεσίδικη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση από εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος. 

7.2 Σε περίπτωση που σε αυτούς τους Κανόνες δηλώνεται ότι απαιτείται η χρήση κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νικητή βάσει υποκειμενικής ανάλυσης ή ερμηνείας, θα ορίσουμε ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο άτομο στην κριτική επιτροπή. 

7.3 Συμμετέχοντας στην Προσφορά, παραχωρείτε με το παρόν το δικαίωμα στο PokerStars να χρησιμοποιήσει το όνομά σας, τη φυσιογνωμία, τη φωνή και την εικόνα σας σε διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς επιπλέον αποζημίωση και παραιτείστε ρητά οποιασδήποτε διεκδίκησης ή δικαιώματος από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του PokerStars που αφορά κάτι τέτοιο καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

7.4 Αυτοί οι Κανόνες, οι Όροι και Προϋποθέσεις όπως και οι Κανόνες Τουρνουά αντιπροσωπεύουν όλο το συμφωνητικό μεταξύ υμών και του PokerStars σε σχέση με την Προσφορά και αντικαθιστούν κάθε άλλη προηγούμενη εκπροσώπηση, συμφωνητικό, διαπραγμάτευση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ του PokerStars και υμών. Εκτός των όσων επακριβώς ορίζονται στο παρόν, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις και εκπροσωπεύσεις και όροι (που εκφράζονται ή εννοούνται από το νόμο) εξαιρούνται πλήρως. Η μη εγκυρότητα ή μη νομιμότητα ή η μη ισχύς όλων ή μέρους αυτών των Κανόνων δεν επηρεάζει ή εξασθενεί τη συνέχιση ισχύος των εναπομεινάντων Κανόνων. 

7.5 Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες, τους Όρους και Προϋποθέσεις και/ή τους Κανόνες Τουρνουά κατά τη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβάνοντας την ακύρωση, τροποποίηση ή κατάλυση της ισχύος της προσφοράς κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αν το PokerStars θεωρεί ότι η προσφορά δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως ορίζεται. Όλες οι αλλαγές της Προσφοράς πρέπει να γίνουν στο Site και η συνεχής συμμετοχή σας στην Προσφορά θα θεωρείται ως αποδοχή των προτεινόμενων αλλαγών, τροποποιήσεων ή μετατροπών. 

7.6 Αυτοί οι Κανόνες και οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με αυτό θα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας.  Συμφωνείτε αμετάκλητα, υποκείμενα όπως αναφέρεται παρακάτω, ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν απαιτήσεις, αμφισβητήσεις ή διαφορές που αφορούν την Προσφορά και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτό και αμετάκλητα παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε να εναντιωθείτε στην ενέργεια της παραπομπής ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων ή την αξίωση ότι η παραπομπή διεξήχθη σε άβολη τοποθεσία ή ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμα του PokerStars να αναλάβει νομική δράση εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο τέτοιας δικαιοδοσίας. 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προσφορά Poker Anywhere , επικοινωνήστε με το support@pokerstars.eu.

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ/ΠΑΙΚΤΡΙΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΚΕΡ!

Κατέβασε δωρεάν το λογισμικό του PokerStars και ξεκίνα να παίζεις. Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο εύκολα.

Play Poker

Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό για να παίξεις πόκερ