pokercasinosports

Συμφωνητικό άδειας τελικού χρήστη online λογισμικού PokerStars VR – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

‘Δωρεάν’ Παιχνίδια

Τα παιχνίδια πόκερ εικονικής πραγματικότητας ‘εικονικών χρημάτων’/‘δωρεάν παιχνίδια’ (‘Παιχνίδια εικονικών χρημάτων’) στην εφαρμογή λογισμικού Stars Mobile (‘Εφαρμογή Stars Mobile’), που μπορεί να κατέβει ή να γίνει διαθέσιμη σε εσάς από τη συσκευή τελικού χρήστη σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των headset εικονικής πραγματικότητας, προσωπικών υπολογιστών, κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, κινητών τηλεφώνων, συσκευών PDA, tablet ή κάθε άλλου είδους φορητής ή κινητής συσκευής, η οποία υπάρχει ήδη ή θα κατασκευαστεί στο μέλλον) (εφεξής αποκαλούμενη 'Συσκευή') στους ιστότοπους που βρίσκονται στα store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com και άλλους ιστότοπος ή συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι ανά διαστήματα στο PokerStars ή άλλον ιστότοπο του Stars Mobile (οι ‘Ιστότοποι’) που σας προσφέρονται από την Stars Mobile Limited, μια εταιρεία που βρίσκεται στη Νήσο του Μαν (αριθμός εταιρείας 008457V) με καταχωρημένα γραφείο στη διεύθυνση Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Το παρόν συμφωνητικό αδείας τελικού χρήστη (το ‘Συμφωνητικό’) θα πρέπει να αναγνωσθεί από εσάς (τον ‘Χρήστη’ ή ‘εσάς’) στο σύνολό του πριν χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή Stars Mobile. Σημειώνεται ότι το Συμφωνητικό αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Stars Mobile Limited (θα αναφέρεται εφεξής ως ‘Stars Mobile’, ‘εμάς’ ή ’εμείς’).

Παρακάτω ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τα παιχνίδια εικονικών χρημάτων που παίζετε στην Εφαρμογή Stars Mobile.

Με την αποδοχή αυτού του Συμφωνητικού, αναγνωρίζετε ότι η Stars Mobile αποτελεί μέρος ενός ομίλου εταιρειών. Βάσει αυτού, όταν χρησιμοποιείται και επιτρέπεται από τα συμφραζόμενα, ο όρος ’Όμιλος’ συνεπάγεται τη Stars Mobile μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες του και οποιαδήποτε άλλη ελέγχουσα εταιρεία της Stars Mobile και οποιαδήποτε θυγατρική μιας ελέγχουσας εταιρείας και οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία με τη Stars Mobile συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συνδεόμενων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες με τα εμπορικά σήματα ‘PokerStars’.

Εκτός από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookie, καθώς και τους άλλους κανόνες, τις πολιτικές και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα παιχνίδια και τις διαθέσιμες Ανενεργό που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Stars Mobile ανά περιόδους, οι οποίοι ενσωματώνονται αναφορικά στο παρόν, μαζί με αντίστοιχες άλλες πολιτικές για τις οποίες μπορεί να ειδοποιηθείτε από εμάς ανά περιόδους.

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί Συμφωνώ’, στα πλαίσια της διαδικασίας εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού (όπως ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό, με την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookie όπως μπορεί το κάθε ένα να ενημερώνεται ή να τροποποιείται κατά περιόδους σύμφωνα με τις διατάξεις παρακάτω και ενταύθα.

Για τους σκοπούς του παρόντος Συμφωνητικού, ο ορισμός του ‘Λογισμικού' σημαίνει οποιοδήποτε και όλα τα προγράμματα λογισμικού που παρέχουμε ή καθιστούμε διαθέσιμα σε εσάς μέσω της Εφαρμογής Stars Mobile, ανεξάρτητα από το μέσο και από το αν μπορείτε να το κατεβάσετε από τη Συσκευή τελικού χρήστη σας ή όχι. Επομένως, το ‘Λογισμικό’ θα συμπεριλαμβάνει την Εφαρμογή Stars Mobile που μπορεί να κατέβει ή να γίνει διαθέσιμη σε εσάς από τη Συσκευή σας, όπως και όλο το βοηθητικό λογισμικό για το Λογισμικό (είτε πρόκειται για λογισμικό στο διαδίκτυο είτε για λογισμικό σε πλατφόρμα/διακομιστή).

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1.1

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος Συμφωνητικού, η Stars Mobile χορηγεί σε εσάς, τον Χρήστη, μη αποκλειστικό, προσωπικό, χωρίς δυνατότητα υπεκχώρησης, μετακλητό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό στη Συσκευή σας, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στους διακομιστές της Stars Mobile (ή τρίτου μέρους) και να παίξετε τα διαθέσιμα Παιχνίδια εικονικών χρημάτων (τα 'Παιχνίδια') (το Λογισμικό και τα Παιχνίδια αποτελούν από κοινού την 'Υπηρεσία').

1.2

Σας παρέχεται άδεια για το Λογισμικό από τη Stars Mobile αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι το Λογισμικό δεν προορίζεται για χρήση από (i) άτομα κάτω των 18 ετών, (ii) άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία τους και (iii) άτομα που συνδέονται με τους ιστότοπους ή/και την εφαρμογή Stars Mobile από περιοχές δικαιοδοσίας όπου κάτι τέτοιο είναι παράνομο ή όπου τα παιχνίδια Παιχνίδια εικονικών χρημάτων δεν προσφέρονται. Η Stars Mobile δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει τη νομιμότητα της Υπηρεσίας σε κάθε δικαιοδοσία. Συνεπώς, είναι ευθύνη του Χρήστη να βεβαιωθεί ότι η από μέρους του χρήση της Υπηρεσίας είναι νόμιμη.

1.3

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή από εσάς αποδεικτικά ηλικίας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Υπηρεσία δε χρησιμοποιείται από ανηλίκους. Περαιτέρω, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας και να σας αποκλείσουμε, προσωρινά ή μόνιμα, από τη χρήση της Υπηρεσίας, αν δεν παράσχετε ικανοποιητικές αποδείξεις για την ηλικία σας ή αν υποπτευτούμε ότι είστε ανήλικος/-η.

1.4

Η Stars Mobile, ο Όμιλός της και οι δικαιοπάροχοί της είναι οι αποκλειστικοί κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων επί του Λογισμικού και ο κώδικας, η δομή και η οργάνωση του Λογισμικού προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού, εμπορικού απορρήτου, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν έχετε το δικαίωμα:

 1. να αντιγράψετε, διανείμετε, δημοσιεύσετε, αποσυμπιλήσετε, ανακατασκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή μεταφράσετε το Λογισμικό ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σας παρέχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, για να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή άλλως
 2. να πωλήσετε, εκχωρήσετε, υποαδειοδοτήσετε, μεταβιβάσετε, διανείμετε ή εκμισθώσετε το Λογισμικό,
 3. να καταστήσετε το Λογισμικό διαθέσιμο σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω δικτύου υπολογιστών ή άλλως,
 4. να εξαγάγετε το Λογισμικό σε οποιαδήποτε χώρα (με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα), ή
 5. να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με τρόπο που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς

(κάθε ένα από τα παραπάνω συνιστά 'Μη εξουσιοδοτημένη χρήση').

Η Stars Mobile, ο Όμιλος εταιρειών και οι δικαιοπάροχοί του διατηρούν κάθε δικαίωμα ξεχωριστά αλλά και το σύνολο των δικαιωμάτων που υπονοούνται ή εννοούνται άλλως, τα οποία δε χορηγούνται ρητώς στο Χρήστη με το παρόν Συμφωνητικό και διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού και από αυτό.

Συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες, έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από μέρους σας Μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως τη Stars Mobile σε περίπτωση που λάβετε γνώση για την από μέρους οποιουδήποτε προσώπου Μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καθώς και να συνδράμετε εύλογα σε έρευνες που ενδέχεται να διεξαγάγει η Stars Mobile μέσω σχετικών πληροφοριών που θα της παρέχετε.

1.5

Η ονομασίες 'Stars Mobile', ‘PokerStars’, ‘PokerStars VR’, τα ονόματα τομέα 'pokerstarsvr.com', 'pokerstarsvr.eu' και 'pokerstarsvr.us' και οποιαδήποτε άλλα καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα (όπου ισχύουν) εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σύμβολα, εμπορικές ονομασίες και/ή ονόματα τομέα που χρησιμοποιούνται από τη Stars Mobile στην Υπηρεσία ανά διαστήματα (τα 'Εμπορικά Σήματα'), είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σύμβολα, εμπορικές ονομασίες και/ή ονόματα τομέα της Stars Mobile και/ή του ομίλου εταιρειών και/ή των δικαιοπαρόχων της και οι οντότητες αυτές διατηρούν όλα τα δικαιώματα επί των εν λόγω Εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, το σύνολο του περιεχομένου της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Λογισμικού, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των animation, των βίντεο, της μουσικής, των αρχείων ήχου και των κειμένων (το 'Περιεχόμενο της Υπηρεσίας') ανήκει στη Stars Mobile και/ή τον Όμιλο εταιρειών της και/ή τους δικαιοπαρόχους του και προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού και/ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα. Η Star Mobile δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή ή εννοούμενη) σε σχέση με τα εγγεγραμμένα ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα εντός της Υπηρεσίας και δεν εγγυάται την απουσία τυχόν προηγούμενων δικαιωμάτων τρίτου στα καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα επί του Περιεχομένου της Υπηρεσίας ή/και των Εμπορικών σημάτων ή μέρους αυτών. Σε καμία περίπτωση δε δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο της Υπηρεσίας και/ή τα Εμπορικά Σήματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Stars Mobile.

Επιπροσθέτως, συμφωνείτε να μην πράξετε οτιδήποτε το οποίο θα βλάψει ή ενδέχεται να βλάψει τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Stars Mobile, του ομίλου εταιρειών της και/ή των δικαιοπαρόχων της επί του Λογισμικού, των Εμπορικών σημάτων ή του Περιεχομένου της Υπηρεσίας και να μην πράξετε οτιδήποτε, το οποίο θα βλάψει την εικόνα ή τη φήμη της Stars Mobile, του ομίλου εταιρειών της, των υπαλλήλων, των διευθυντών, των στελεχών και των συμβούλων της.

1.6

Εγγυάστε ότι όσα ονόματα ή εικόνες χρησιμοποιείτε και σχετίζονται με την Υπηρεσία (για παράδειγμα, το όνομα χρήστη και το avatar) δεν παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδομένα ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών. Με το παρόν χορηγείται στη Stars Mobile και τον Όμιλό του διεθνή, ανέκκλητη, μεταβιβάσιμη, χωρίς δικαιώματα, γενική άδεια να χρησιμοποιεί αυτά τα ονόματα και τις εικόνες για οποιοδήποτε σκοπό συνδέεται με την Υπηρεσία, βάσει των όρων της Πολιτικής Απορρήτου.

1.7

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, ενδεχομένως να 'κερδίσετε' ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο εικονικά chips εντός της Υπηρεσίας (τα 'Εικονικά Chips'). Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται μεταφορικά και συμφωνείτε ότι δεν έχετε καμία δικαιοδοσία στα Εικονικά Chips που εμφανίζονται ή προέρχονται από οποιοδήποτε Παιχνίδι, είτε τα έχετε 'κερδίσει' σε Παιχνίδι είτε τα έχετε 'αποκτήσει με άλλο τρόπο από τη Stars Mobile ή σε όποιες άλλες ιδιότητες που σχετίζονται με λογαριασμό ή είναι αποθηκευμένες στην Υπηρεσία. Οποιοδήποτε υπόλοιπο 'εικονικού νομίσματος' εμφανίζεται στο λογαριασμό σας δεν αποτελεί πραγματικό υπόλοιπο ή δεν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε αποθηκευμένη αξία. Αντιθέτως αποτελεί μέτρο της έκτασης του λογαριασμού σας.

1.8

Η Stars Mobile απαγορεύει και δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε φερόμενη ως μεταφορά Εικονικών Chips που πραγματοποιείται εκτός της Υπηρεσίας, ή φερόμενη ως πώληση, δώρο, ή συναλλαγή στον 'πραγματικό κόσμο' οποιουδήποτε είδους που εμφανίζεται ή προέρχεται από την Υπηρεσία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως από τη Stars Mobile. Συνεπώς, δεν έχετε το δικαίωμα να υπoαδειοδοτήσετε, εμπορευτείτε, πουλήσετε ή να επιχειρήσετε να πουλήσετε Εικονικά Chips για αξία οποιουδήποτε είδους εκτός Παιχνιδιού. Οποιαδήποτε μεταφορά τέτοιου είδους ή απόπειρα μεταφοράς απαγορεύεται και είναι άκυρη και μπορεί να προκαλέσει τον τερματισμό του λογαριασμού Χρήστη σας από τη Stars Mobile. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα να κινηθούμε νομικά εναντίον σας για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τέτοιου είδους μεταφορά ή απόπειρα μεταφοράς Εικονικών Chips εκτός της Υπηρεσίας.

2. ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.1

Η Stars Mobile αποποιείται οποιωνδήποτε εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, αναφορικά με την Υπηρεσία που σας παρέχεται 'ΩΣ ΕΧΕΙ' και δε σας παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού, την πληρότητα ή την ακρίβεια.

2.2

Ανεξάρτητα από την προσπάθειά μας να σας προσφέρουμε υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, σιγουριά και ασφάλεια, δεν εγγυόμαστε ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν ή ότι το Λογισμικό και τα Sites θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, προγραμματιστικά σφάλματα ή άλλους ιογενείς παράγοντες.

2.3

Η Stars Mobile διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, διακόψει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει στην Υπηρεσία κατά τη διακριτική του ευχέρεια, άμεσα και χωρίς την υποχρέωση να σας παρέχει ειδοποίηση, όταν κρίνεται αναγκαίο να πράξουμε έτσι, συμπεριλαμβάνοντας (για παράδειγμα) όταν λαμβάνουμε πληροφορίες ότι έχετε εισέλθει σε οποιαδήποτε συμφωνία αυτο-εξαίρεσης με οποιονδήποτε πάροχο παιγνίων ή αν κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση, συντήρηση ή ενημέρωση του Λογισμικού, και δεν θα καταστούμε υπόλογοι με οποιονδήποτε τρόπο για απώλεια οποιασδήποτε φύσης υποστείτε ως απόρροια της απόφασης της Stars Mobile σε σχέση με τα παραπάνω.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
3.1

Η Stars Mobile διατηρεί την αρμοδιότητα επί της έκδοσης, συντήρησης και της κατάργησης των λογαριασμών των Χρηστών στην Υπηρεσία. Η απόφαση της διοίκησης της Stars Mobile, σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το λογαριασμό Χρήστη, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την επίλυση διαφορών, είναι οριστική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση.

4. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σε συνεχή βάση, δηλώνετε, εγγυάστε, δεσμεύεστε και συμφωνείτε ότι:

4.1

Η χρήση της Υπηρεσίας είναι (στη) δική σας επιλογή, ευχέρεια, και ρίσκο,

4.2

Tα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο που απαιτούνται για την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας είναι πέραν κάθε ελέγχου της Stars Mobile και η Stars Mobile δε φέρει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, βραδύτητα, περιορισμό χωρητικότητας ή άλλες ατέλειες που επηρεάζουν το ίδιο.

4.3

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο για την αποκόμιση οικονομικού κέρδους ή άλλου υλικού οφέλους για εσάς ή για τρίτο μέρος (είτε ενεργεί εκ μέρους σας είτε όχι). Τα Εικονικά Chips δεν έχουν καμία αξία από μόνα τους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή ανταλλαχθούν εντός του λογαριασμού ενός Χρήστη. Επιπλέον, τα Εικονικά Chips δεν έχουν καμία αξία από μόνα τους και δεν είναι εξαργυρώσιμα σε κανένα 'πραγματικό' νόμισμα ή έπαθλο. Συνεπώς, απαγορεύεται να υποαδειοδοτήσετε, να ενοικιάσετε, να πουλήσετε, να εμπορευτείτε, να δωρίσετε, να κληροδοτήσετε ή να μεταφέρετε το λογαριασμό Χρήστη ή Εικονικά Chips που σχετίζονται με το λογαριασμό Χρήστη που διαθέτετε με κάποιο άλλο τρόπο σε τρίτο πρόσωπο.

4.4

είστε ηλικίας 18 ή άνω και επί του παρόντος δεν έχετε αυτό-εξαιρεθεί από οποιοδήποτε site παιγνίων online ή μέσω κινητού και ότι θα μας ενημερώσετε άμεσα αν εισέλθετε σε συμφωνίας αυτό-εξαίρεσης με οποιονδήποτε πάροχο παιγνίων

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
5.1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει να τροποποιήσει, ανακατασκευάσει, αποσυμπιλήσει ή αποσυναρμολογήσει το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο.

5.2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η Υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και διασκέδαση από το Χρήστη και όχι για χρηματικό όφελος. Συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικονομικού οφέλους ή άλλου υλικού οφέλους για εσάς. Ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες που θα δώσει στη Stars Mobile και υποχρεούται να επικαιροποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγής τους.

5.3

ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ. Η συμπαιγνία μεταξύ Χρηστών με ανταλλαγή πληροφοριών για τα κρυφά φύλλα τους ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο απαγορεύεται αυστηρά. Η Stars Mobile επιφυλάσσεται του δικαιώματος, εκτός από τη λήψη άλλων μέτρων, να περιορίσει τις θέσεις και/ή να απαγορεύσει σε Χρήστες να παίζουν σε κάποιο συγκεκριμένο τραπέζι πόκερ, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού δύο ή περισσότερων Χρηστών να παίξουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Επιπροσθέτως, η Stars Mobile επιφυλάσσεται του δικαιώματος να θεωρήσει οποιαδήποτε συμπαιγνία ή απόπειρα συμπαιγνίας μεταξύ παικτών (συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών) ως ουσιώδη παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού και συνεπώς, η Stars Mobile επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταργήσει το λογαριασμό κάποιου Χρήστη, αν αυτός συμμετέχει ή αποπειραθεί να συμμετάσχει σε τέτοια δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την έκβαση αυτής.

5.4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΚΤΗ. Η Stars Mobile απαγορεύει τη χρήση εξωτερικών εργαλείων βοήθειας παίκτη ('Εργαλεία EPA') που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν 'αθέμιτο πλεονέκτημα' στους παίκτες. Ως 'Εργαλεία EPA' η Stars Mobile ορίζει τα λογισμικά υπολογιστή (πέρα από το Λογισμικό) και συστήματα που δε βασίζονται σε λογισμικό (π.χ. ιστότοποι, συνδρομητικές υπηρεσίες και φυσικό υλικό).  Η Stars Mobile υιοθετεί μια ευρεία προσέγγιση σχετικά με το τι αποτελεί 'Αθέμιτο πλεονέκτημα' στο πλαίσιο οποιασδήποτε χρήσης των Εργαλείων EPA και συγκεκριμένες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στις συχνές ερωτήσεις εργαλείων και υπηρεσιών τρίτου μέρους Για αποφυγή αμφιβολιών, αυτά που απαγορεύονται συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην πρόσβαση ή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με άλλους παίκτες πέρα από αυτές που ο Χρήστης έχει ο ίδιος παρατηρήσει μέσα από το παιχνίδι του ίδιου του Χρήστη ή στη λήψη συμβουλών ή βοήθειας σχετικά με το πώς να παίξει σε πραγματικό χρόνο πέρα από τα στοιχειώδη

5.5

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ (BOTS). Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 'ρομπότ', απαγορεύεται αυστηρά σε σχέση με την Υπηρεσία. Όλες οι ενέργειες που εκτελούνται σε σχέση με την Υπηρεσία από το Χρήστη πρέπει να εκτελούνται προσωπικά από τους παίκτες μέσω της διεπαφής χρήστη που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης του Λογισμικού και χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε είδους τεχνητής νοημοσύνης.

5.6

Συμφωνείτε ότι η Stars Mobile δύναται να προχωρήσουμε σε ενέργειες για την ανίχνευση και την αποτροπή της χρήσης απαγορευμένων Εργαλείον ΕΡΑ. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εξέταση των προγραμμάτων λογισμικού που λειτουργούν ταυτόχρονα με το Λογισμικό του Stars Mobile υπολογιστή του Χρήστη. Συμφωνείτε ότι δε θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε, παρέμβετε ή εμποδίσετε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της χρήσης λογισμικού τρίτων που παρακάμπτει, παρεμβαίνει ή εμποδίζει τέτοιες ενέργειες.

5.7

ΣΚΟΠΙΜΟ ΧΑΣΙΜΟ CHIP. Η σκόπιμη απώλεια μαρκών (chips) συμβαίνει όταν ένας Χρήστης χάνει σκόπιμα μια παρτίδα πόκερ, προκειμένου να μεταφέρει εσκεμμένα τα εικονικά chips του σε κάποιον άλλο Χρήστη. Όποιος Χρήστης χάσει σκόπιμα τις μάρκες του ή επιχειρήσει να χάσει σκόπιμα τις μάρκες του σε συνεργασία με άλλο Χρήστη ενώ χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μπορεί να αποκλειστεί μόνιμα από τη Χρήση της Υπηρεσίας και ο λογαριασμός του να τεθεί εκτός λειτουργίας άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση η Stars Mobile δεν έχει καμία υποχρέωση να σας επιστρέψει τυχόν Εικονικά Chips που βρίσκονται στο λογαριασμό Χρήστη σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

5.8

ΔΟΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Σε περίπτωση που η Stars Mobile κρίνει ότι ένας Χρήστης ενεπλάκη ή επιχείρησε να εμπλακεί σε δόλια, παράνομη, ανέντιμη ή ανάρμοστη δραστηριότητα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, οποιασδήποτε από τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα ρήτρα 5 ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χειραγώγησης του παιχνιδιού ή της πραγματοποίησης δόλιας πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της χρήσης κλεμμένης πιστωτικής κάρτας ή δόλιου αντιλογισμού χρέωσης ή ξεπλύματος χρήματος, η Stars Mobile θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε όποια ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 1. του άμεσου αποκλεισμού της πρόσβασης του Χρήστη στην Υπηρεσία,
 2. της κατάργησης του λογαριασμού ενός Χρήστη στη Stars Mobile,
 3. της κατάσχεσης των Εικονικών Chips που βρίσκονται στο λογαριασμό ενός Χρήστη και/ή
 4. την ανάληψη νομικής δράσης κατά ενός Χρήστη.
6. ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
6.1

Απαγορεύεται στο Χρήστη η δημοσίευση ή δήλωση άνομου, σεξουαλικού, ρατσιστικού, άσεμνου, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή απειλητικού ή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή γενικά θεωρείται προσβλητικό, μέσω της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα φωνητικής συνομιλίας, σχετικά με την οποία μπορείτε να αναφερθείτε στο Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη μας, τις εικόνες του παίκτη ή την αλληλογραφία με το προσωπικό της Stars Mobile.

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτή τη ρήτρα 6.1,ενδέχεται να παρακολουθούμε ενεργά τη φωνητική συνομιλία αυτής της λειτουργίας, με αυτή την παρακολούθηση να περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας.

7. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
7.1

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, αν ένας Χρήστης παραβιάσει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού, η Stars Mobile ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εντός του Ομίλου που παρέχει υπηρεσίες στο Χρήστη επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να προβεί σε όποια ενέργεια κρίνει σκόπιμη, συμπεριλαμβανομένων της καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, του άμεσου αποκλεισμού της πρόσβασης αυτού του Χρήστη στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προσφέρεται από τον Όμιλο, της κατάργησης του λογαριασμού αυτού του Χρήστη στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία διαχειρίζεται ο Όμιλος, της κατάσχεσης του συνόλου των Εικονικών Chips που διαθέτει στο λογαριασμό του στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο διαχειρίζεται ο Όμιλος και/ή της ανάληψης νομικής δράσης κατά αυτού του Χρήστη.

7.2

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως, να υπερασπίσετε και να απαλλάξετε τη Stars Mobile, τον Όμιλο και τους μετόχους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της από κάθε αξίωση, απαίτηση, ζημίες, απώλειες, κόστη και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων, όπως κι αν αυτά προκληθούν, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από:

 1. της από μέρους σας παραβίασης του παρόντος Συμφωνητικού, εν όλω ή εν μέρει,
 2. την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων και
 3. την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ή από τη χρήση από άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας (όπως αυτά ορίζονται στη συνέχεια), ανεξάρτητα από το αν αυτό έγινε με ή χωρίς την άδειά σας.
8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
8.1

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η Stars Mobile ή κάποιο άλλο μέλος του Ομίλου δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν ειδικές, θετικές, άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες πάσης φύσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απολεσθέντα επιχειρηματικά κέρδη, διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή άλλη υλική ζημία), οι οποίες οφείλονται στη χρήση (ή λανθασμένη χρήση) της Υπηρεσίας, ακόμα κι αν η Stars Mobile είχε προηγούμενη γνώση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών.

8.2

Τίποτα στο παρόν Συμφωνητικό δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Stars Mobile ή του Ομίλου σχετικά με: (α) την πρόκληση θανάτου ή προσωπικής βλάβης που προκύπτει από αμέλεια, ή (β) απάτη ή δόλια παραποίηση.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ
9.1

Κάθε λογαριασμός Χρήστη είναι προσβάσιμος μέσω των ιστότοπων και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

9.2

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για τη συνολική χρήση της Υπηρεσίας υπό τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής του/της και ότι δε θα αποκαλύψει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ούτε θα επιτρέψει σε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μέσω του λογαριασμού Χρήστη του/της.

9.3

Ο Χρήστης υποχρεούται να φυλάσσει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του/της μυστικά και εμπιστευτικά ανά πάσα στιγμή και να καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια για να προστατεύει τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητά τους. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και θα αντιμετωπίζεται ως δική του/της χρήση. Οποιαδήποτε νομική ευθύνη εξαιτίας αυτού θα βαραίνει τον Χρήστη.

9.4

Ένας Χρήστης μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό Χρήστη στη Stars Mobile και πρέπει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία χρησιμοποιώντας μόνο αυτόν το λογαριασμό. Απαγορεύεται στο Χρήστη να ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στη Stars Mobile. Σε περίπτωση που η Stars Mobile (ή κάποιο τρίτο μέρος που δρα εκ μέρους της) αντιληφθεί την ύπαρξη επιπλέον λογαριασμών που δημιουργήθηκαν από κάποιον Χρήστη, η Stars Mobile (ή το τρίτο μέρος που δρα εκ μέρους της) θα κλείσει τους επιπλέον λογαριασμούς χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να κατασχέσει τα Εικονικά Chips που διατηρούνται σε αυτούς τους επιπλέον λογαριασμούς.

9.5

Δε θα μπορείτε να ποντάρετε (με Εικονικά Chips), χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, ποσά μεγαλύτερα από το συνολικό ποσό των Εικονικών Chips στο λογαριασμό Χρήστη που έχετε.

9.6

Η Stars Mobile επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιεί ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας και/ή ελέγχους της ταυτότητας ενός Χρήστη, μέσω τρίτων πρακτορείων ή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που της παρείχε ο Χρήστης (είτε μέσω τρίτου μέρους που δρα εκ μέρους μας είτε όχι) κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία. Τα τρίτα πρακτορεία ή υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δύναται να τηρήσουν αρχείο με τις πληροφορίες, αλλά δεν θα τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

9.7

Η Stars Mobile διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους επεξεργαστές ηλεκτρονικών πληρωμών και/ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να επεξεργαστούν τις πληρωμές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας.

10. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
10.1

Το Λογισμικό περιέχει, ως στοιχείο, λογισμικό τρίτων μερών (το ‘Εγκεκριμένο λογισμικό’).

10.2

Η χρήση του Εγκεκριμένου λογισμικού από το Χρήστη υπόκειται στη συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού.

10.3

Τα Εγκεκριμένα λογισμικά δε μπορούν να αλλοιωθούν, να τροποποιηθούν ή να εξαχθούν από το Λογισμικό.

10.4

Η χρήση περιορίζεται σε 'Εσωτερική χρήση' από την πλευρά του Χρήστη που σημαίνει χρήση των Εγκεκριμένων λογισμικών μόνο στο πλαίσιο της συνήθους και κοινής εσωτερικής επαγγελματικής χρήσης ή της προσωπικής χρήσης και όχι για περαιτέρω μεταπώληση, υποαδειοδότηση ή διανομή. Με τον όρο 'Συνήθης και κοινή εσωτερική επαγγελματική χρήση', όταν ο Τελικός Χρήστης είναι οργανισμός, εννοείται η χρήση από αυτόν το Χρήστη ή τους υπαλλήλους του ή τους εξουσιοδοτημένους φορείς για τη συνήθη και κοινή εσωτερική εργασία του Χρήστη. Με τον όρο 'Συνήθης και κοινή εσωτερική επαγγελματική χρήση', όταν ο Τελικός Χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο, εννοείται η χρήση από αυτόν το Χρήστη ή μέλος της οικογένειας του Χρήστη για εσωτερικούς προσωπικούς σκοπούς. Αυτοί οι υπάλληλοι, φορείς και τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να ενημερωθούν από το Χρήστη για τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του Συμφωνητικού.

10.5

Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητώς στα Εγκεκριμένα λογισμικά διαφυλάσσονται.

10.6

Το Εγκεκριμένο λογισμικό παρέχεται ‘ως έχει’ και οποιαδήποτε ρητή ή εννοούμενη εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εννοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας ενός συγκεκριμένου σκοπού αποκηρύσσονται.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
11.1

Η Stars Mobile διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει το παρόν Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε τμήμα του ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και θα δεσμεύεστε από αυτό το τροποποιημένο Συμφωνητικό εντός 14 ημερών από την ανάρτησή του στην εφαρμογή Stars Mobile ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο της Stars Mobile. Κατά συνέπεια, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά την εφαρμογή Stars Mobile ή τους ιστότοπους και να ελέγχετε τους όρους και προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση του Συμφωνητικού που είναι σε ισχύ τη δεδομένη στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς θα θεωρείται αποδοχή των τροποποιήσεων του Συμφωνητικού.

12. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
12.1

Το Συμφωνητικό και οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με αυτό θα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Νήσου του Μαν. Συμφωνείτε αμετάκλητα, υποκείμενα όπως αναφέρεται παρακάτω, ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις ή διαφορές που αφορούν το Συμφωνητικό και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτό και παραιτείστε αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε να εναντιωθείτε στην ενέργεια της παραπομπής ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων ή την αξίωση ότι η παραπομπή διεξήχθη σε άβολη τοποθεσία ή ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμα της Stars Mobile να αναλάβει νομική δράση εναντίον σου σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία τέτοιας δικαιοδοσίας.

13. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
13.1

Εάν μια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελέσιμη σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας, αυτό δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εκτελεσιμότητα στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος ή την εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα σε άλλες δικαιοδοσίες αυτής ή άλλης διάταξης.

14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
14.1

Η Stars Mobile διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει το παρόν Συμφωνητικό, στο σύνολό του ή τμηματικά χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του/της δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

15. ΔΙΑΦΟΡΑ
15.1

Καμία αποποίηση από τη Stars Mobile οποιασδήποτε παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Συμφωνητικού (συμπεριλαμβανομένης και της αποτυχίας της Stars Mobile να απαιτήσει την αυστηρή και πιστή εφαρμογή της ή συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού) δε θα ερμηνευτεί υπό οποιονδήποτε τρόπο ως αποποίηση οποιασδήποτε ακόλουθης παραβίασης της αντίστοιχης διάταξης ή παραβίαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Συμφωνητικού.

15.2

Τίποτα στο παρόν Συμφωνητικό δε θα δημιουργήσει ή παραχωρήσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή άλλα πλεονεκτήματα προς όφελος τρίτων προσώπων που δεν είναι μέρος του παρόντος Συμφωνητικού εκτός από οποιαδήποτε εταιρεία εντός του Ομίλου.

15.3

Τίποτα στο παρόν Συμφωνητικό δε θα δημιουργήσει ή ερμηνευτεί ότι δημιουργεί συνεργασία, σύμβαση, κοινοπραξία, σχέση θεματοφύλακα ή συνεκμετάλλευση μεταξύ ημών και υμών.

15.4

Το παρόν Συμφωνητικό αποτελεί την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ υμών και ημών σε σχέση με την Υπηρεσία και υπερισχύει έναντι όλων των προηγούμενων συμφωνιών, κατανοήσεων ή διευθετήσεων μεταξύ υμών και ημών.

15.5

Ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πλήρεις και ειλικρινείς πληροφορίες σε σχέση με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από τη Stars Mobile σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από το Χρήστη, που υπόκεινται ανά πάσα στιγμή στην Πολιτική Απορρήτου.

15.6

Η αγγλική έκδοση του παρόντος Συμφωνητικού αποτελεί την επικρατούσα έκδοση σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ οποιωνδήποτε μεταφρασμένων εκδόσεων του παρόντος Συμφωνητικού.

Copyright © 2022 Rational Gaming Europe Limited. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Stars Mobile μέσω της υποστήριξης.

Έκδοση αρ. 1.2 του Συμφωνητικού Αδείας Χρήσης Τελικού Χρήστη του Stars Mobile. Σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2022.