Σύστημα κατάταξης τουρνουά στο PokerStars

Να πώς δουλεύει. Οι παίκτες που θα τερματίζουν στο κορυφαίο 15% σε κάθε event θα συγκεντρώνουν πόντους που προσμετρώνται στις κατατάξεις του Πίνακα Κατάταξης Τουρνουά του PokerStars, βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων, του buy-in του τουρνουά και της θέσης τερματισμού.

Σημείωση: Τα τουρνουά Sit & Go με λιγότερους από 40 παίκτες, τα τουρνουά satellite, τα τουρνουά heads-up, τα τουρνουά shoot out, τα τουρνουά περιορισμένης εισόδου, τα ιδιωτικά τουρνουά, τα τουρνουά εικονικών χρημάτων, τα Astronomer Freerolls, τα τουρνουά Weekly Round 2 και τα τουρνουά VIP Freerolls δεν προσμετρώνται στην κατάταξη.

Μόνο τα 10 καλύτερα αποτελέσματά σου θα συνυπολογίζονται στις εβδομαδιαίες κατατάξεις, τα 20 καλύτερα αποτελέσματα για τις μηνιαίες κατατάξεις και τα 100 καλύτερα αποτελέσματα για τις ετήσιες κατατάξεις.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συνόλου των πόντων που δίνονται σε έναν παίκτη (που τερματίζει στο κορυφαίο 15% των παικτών) για οποιοδήποτε τουρνουά είναι:

Πόντοι = 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]

Πού:

n είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων
k είναι η θέση τερματισμού (k=1 για τον παίκτη που τερματίζει στην πρώτη θέση και ούτω καθεξής)
b είναι το ποσό του buy-in σε δολάρια Αμερικής (εκτός από το ποσό εισόδου). Για τα freerolls το buy-in είναι $0 και για τα τουρνουά FPP, 1 πόντος FPP ισοδυναμεί με $0,0161. Αν δεν πρόκειται για τουρνουά σε δολάρια Αμερικής, το buy-in θα μετατραπεί σε δολάρια Αμερικής χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ισοτιμία κατά τη στιγμή έναρξης του τουρνουά.

Αρχείο Excel που μπορείς να κατεβάσεις για να υπολογίσεις τους πόντους του Πίνακα Κατάταξης Τουρνουά (TLB) - leaders.xls.

Παράδειγμα 1: Ένας παίκτης λαμβάνει την τρίτη θέση σε ένα τουρνουά $20 όπου το field αποτελείται από 150 παίκτες. Εδώ:

n = 150, k=3, b=20

Το σύνολο των πόντων που θα δοθούν στον παίκτη είναι:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(150)/sqrt(3)] * [1+log(20+0,25)]
= 10 * sqrt(50) * (1+ 1,31)
= 10 * 7,071 * 2,31
= 163,09 (με στρογγυλοποίηση)

Παράδειγμα 2: Ένας παίκτης λαμβάνει την 25η θέση σε ένα freeroll όπου το field αποτελείται από 900 παίκτες. Εδώ:

n = 900, k=25, b=0

Το σύνολο των πόντων που θα δοθούν στον παίκτη είναι:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(900)/sqrt(25)] * [1+log(0+0,25)]
= 10 * sqrt(36) * [1+(-0,60206)]
= 10 * 6 * 0,39794
= 23,88 (με στρογγυλοποίηση)

Παράδειγμα 3: Ένας παίκτης λαμβάνει τη 10η θέση σε ένα τουρνουά 200 πόντων FPP όπου το field αποτελείται από 250 παίκτες. Εδώ:

n = 250, k=10, b = 200 * 0,0161 = 3,22

Το σύνολο των πόντων που θα δοθούν στον παίκτη είναι:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0.25)]
= 10 * [sqrt(250)/sqrt(10)] * [1+log(3,22+0,25)]
= 10 * sqrt(25) * [1+(0,540329)]
= 10 * 5 * 1,540329
= 77,02 (με στρογγυλοποίηση)

Οι τύποι για την κατάταξη στα τουρνουά του PokerStars είναι σχεδιασμένοι για να ανταμείβουν την εξαιρετική απόδοση και το συχνότητα συμμετοχής στο παιχνίδι. Οι ετήσιες κατατάξεις τουρνουά γίνονται βάσει του ημερολογιακού έτους, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου.

Daily Bigs

Daily Bigs

Το PokerStars έχει τουρνουά με τεράστια prize pools που τρέχουν καθημερινά. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό στα Daily Bigs!

Ειδικές προσφορές

Special Offers

Το PokerStars έχει ειδικές προσφορές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με χρηματικά έπαθλα, θέσεις στα καλύτερα ζωντανά events και άλλα πολλά.