Ακύρωση τουρνουά

Αν πρέπει να ακυρώσουμε ένα τουρνουά για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλουμε συντονισμένη προσπάθεια να αποζημιώσουμε τους παίκτες μας με τον πιο δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μέθοδοι αποζημίωσης, ανάλογα με τις ακριβείς συνθήκες και τη στιγμή της ακύρωσης. Η μέθοδος που εφαρμόζεται εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διαχείρισης τουρνουά.

Rollback

Σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε "roll back" στο τουρνουά, σαν να μη συνέβη ποτέ. Αν είχες εγγραφεί στο τουρνουά, θα πάρεις πίσω το buy-in και το κόστος συμμετοχής (συμπεριλαμβάνοντας τα re-buys, τα add-ons και την είσοδο knock out, αν ισχύει κατά περίσταση). Επίσης, το buy-in επιστρέφεται ακριβώς στην ίδια μορφή με αυτή που έγινε το buy-in. Για παράδειγμα, αν έκανες buy-in σε τουρνουά χρησιμοποιώντας T$10 και $15 σε μετρητά, τότε θα λάβεις πίσω T$10 και $15 σε μετρητά.

Οι άλλες δύο περιπτώσεις ονομάζονται "Roll Forward." Αυτό σημαίνει ότι κατανέμουμε τα χρήματα του τουρνουά βάσει, τουλάχιστον εν μέρει, των αποτελεσμάτων.

Roll Forward (Οι παίκτες δεν είναι σε χρηματικά έπαθλα)

Αν ένα τουρνουά ακυρωθεί και κάνουμε "roll forward" πριν μπουν οι παίκτες στα χρηματικά έπαθλα, θα επιστρέψουμε σε κάθε παίκτη το ποσό συμμετοχής στο τουρνουά (και knock out bounty, αν ισχύει για την περίσταση), και στη συνέχεια θα μοιράσουμε το prize pool βάσει των τύπων που ακολουθούν:

  • 50% του award pool κατανέμεται ισομερώς ανάμεσα σε όλους τους εναπομένοντες παίκτες
  • 50% του award pool κατανέμεται αναλογικά σύμφωνα με το chip count

Ακολουθεί παράδειγμα:

Έπαιζες σε ένα τουρνουά με buy-in $33 ($30 είσοδος +$3 ποσό συμμετοχής στο τουρνουά) (με re-buys). Αρχικά υπήρχαν 200 παίκτες και με τα re-buys το συνολικό prize pool ήταν $9.000. Ας υποθέσουμε ότι κατά τη στιγμή της ακύρωσης είχαν απομείνει 100 παίκτες και το chip count σου ήταν 37.500. Τα συνολικά chips ήταν 300.000.

Το prize pool θα μοιραστεί ισομερώς: $9.000/2 = $4.500 
Το prize pool θα μοιραστεί βάσει του chip count: $9.000/2 = $4.500

Το χρηματικό σου μερίδιο μοιράζεται ισομερώς: $4.500/100 = $45
Το μερίδιό σου βάσει του chip count: $4.500.00 x (37.500/300.000) = $562.50
Το ποσό συμμετοχής στο τουρνουά που επιστρέφεται: $3
Το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει επιστραφεί στο λογαριασμό σου: $610.50

Επισημαίνεται ότι αν βγεις εκτός πριν την ακύρωση του τουρνουά, δεν θα λάβεις αποζημίωση.

Όταν κάνουμε "roll forward", όλες οι αποζημιώσεις γίνονται με μετρητά (όχι T$).

Roll Forward (Οι παίκτες είναι σε χρηματικά έπαθλα)

Αν ένα τουρνουά ακυρωθεί και οι παίκτες έχουν μπει ήδη στα χρηματικά έπαθλα, θα επιστρέψουμε σε κάθε παίκτη το ποσό συμμετοχής στο τουρνουά (και knockout bounty, αν ισχύει για την περίσταση), και στη συνέχεια θα μοιράσουμε το prize pool ως εξής:

  • Κάθε παίκτης λαμβάνει το ελάχιστο έπαθλο που δεν έχει ακόμη απονεμηθεί τη στιγμή της ακύρωσης
  • Το υπόλοιπο award pool που κατανέμεται, θα κατανεμηθεί αναλογικά σύμφωνα με το chip count

Ακολουθεί παράδειγμα:

Όταν ακυρώθηκε το τουρνουά, είχαν απομείνει 15 παίκτες και το chip count σου ήταν 37.500. Τα συνολικά chips ήταν 300.000. Το υπολειπόμενο prize pool ήταν $11.000 και το ελάχιστο έπαθλο ήταν $250.

Το prize pool θα μοιραστεί ισομερώς: $250 x 15 = $3.750 
Το prize pool θα μοιραστεί βάσει του chip count: $11.000 - $3.750 = $7.250

Το "ελάχιστο έπαθλο" του μεριδίου: $250
Το μερίδιό σου βάσει του chip count: $7.250 x (37.500/300.000) = $906.25
Το ποσό συμμετοχής στο τουρνουά που επιστρέφεται: $3
Το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει επιστραφεί στο λογαριασμό σου: $1.159,25

Επισημαίνεται ότι αν βγεις εκτός πριν την ακύρωση του τουρνουά, δεν θα λάβεις αποζημίωση για το ποσό συμμετοχής. Φυσικά, αν βρισκόσουν σε θέση με χρηματικό έπαθλο πριν την ακύρωση του τουρνουά, θα κρατήσεις αυτό το χρηματικό ποσό.

Τουρνουά Heads-Up Sit & Go

Τα τουρνουά Heads-up Sit & Go (HU S&Gs) χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης λόγω της ειδικής τους φύσης. Ειδικά αν ένας παίκτης παραμείνει συνδεδεμένος όταν ο άλλος παίκτης δεν είναι, ο πρώτος παίκτης μπορεί ουσιαστικά να κερδίσει το τουρνουά όσο ο άλλος παίκτης είναι αποσυνδεδεμένος. Γι' αυτόν το λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιράσουμε τα έπαθλα βάσει του chip count σε οποιοδήποτε HU S&G θεωρούμε ότι επηρεάστηκε σημαντικά λόγω διακοπής του site μας.

Fine Print

  1. Αν ακυρωθεί τουρνουά με εγγυημένο prize pool, θα επιστρέψουμε μόνο τα συνολικά buy-ins, όχι το εγγυημένο ποσό.
  2. Αν ακυρωθεί τουρνουά με Fixed ή Team Pro bounty, θα αποζημιώσουμε μόνο το κανονικό prize pool (και knock out pool, αν ισχύει για την περίσταση), όχι τα Fixed ή τα Team Pro bounties.
  3. Στα τουρνουά που δίνουν εκτός των μετρητών και εισιτήρια, εισόδους σε satellite ή υλικά έπαθλα, θα επιστρέψουμε μόνο το ποσό συμμετοχής. Τα μη χρηματικά έπαθλα δεν θα συμπεριληφθούν στην εξίσωση roll forward ή rollback.
  4. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις πληρωμές σε περίπτωση ακύρωσης ή να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική.

Σύνοψη

Εργαζόμαστε σκληρά ώστε να αποφεύγουμε τις ακυρώσεις των τουρνουά, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα λογικό και δίκαιο σχέδιο σε ετοιμότητα σε περίπτωση που η ακύρωση κριθεί αναγκαία.

Αν έχεις επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο ακύρωσης των τουρνουά, επικοινώνησε με την Υποστήριξη.

Daily Bigs

Daily Bigs

Το PokerStars έχει τουρνουά με τεράστια prize pools που τρέχουν καθημερινά. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό στα Daily Bigs!

Ειδικές προσφορές

Special Offers

Το PokerStars έχει ειδικές προσφορές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με χρηματικά έπαθλα, θέσεις στα καλύτερα ζωντανά events και άλλα πολλά.