Απαιτούμενα έγγραφα για έκδοση Πιστοποιητικού Κέρδους

Πριν μπορέσουμε να σας στείλουμε ένα Πιστοποιητικό Κέρδους, θα χρειαστούμε κάποια έγγραφα από εσάς.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με όλα τα διαφορετικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για την επαλήθευση, μαζί με τις διάφορες επιλογές εγγράφων που μπορείτε να υποβάλετε για να επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε πολλαπλές πηγές εγγράφων για να καλύψετε τις προϋποθέσεις πιστοποίησης (για παράδειγμα ένας λογαριασμός επιβεβαιώνει τη διεύθυνσή σας, αλλά ίσως δεν αναγράφει τον αριθμό τηλεφώνου σας και έτσι θα πρέπει να υποβάλετε και ένα αντίγραφο του λογαριασμού τηλεφώνου σας).

1) Προσωπικά στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν: Πλήρες ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός, ταυτότητα και/ή αριθμός διαβατηρίου και εκδούσα αρχή, ημερομηνία και τόπος γέννησης

- Σχετικά έγγραφα: Ταυτότητα, διαβατήριο, ειδική ταυτότητα για αυτούς που υπηρετούν σε δυνάμεις ασφαλείας ή σε ένοπλες δυνάμεις

*Παρακαλούμε έχετε υπ' όψιν ότι επειδή είναι αναγκαίο να δηλώσετε όνομα πατρός, είναι απαραίτητο κάποιο αντίγραφο της ταυτότητας σας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί αυτή την πληροφορία σε συνδυασμό με το έγγραφο ταυτοποίησης σας.

2) Επιπλέον προσωπικά στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν: Τρέχουσα διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

- Σχετικά έγγραφα: Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας, συμβόλαιο μίσθωσης, φορολογική δήλωση (ή άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την εφορία), λογαριασμός κινητού τηλεφώνου ή ισχύουσα άδεια παραμονής

3) Επιπλέον προσωπικά στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν: Επάγγελμα

- Σχετικά έγγραφα: Πιστοποιητικό απασχόλησης, φορολογική δήλωση εισοδήματος (ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από την εφορία), αντίγραφο πρόσφατων μισθών, επαγγελματική ταυτότητα ή απόδειξη από υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης

4) Επιπλέον προσωπικά στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν: Αριθμός φορολογικού μητρώου

- Σχετικά έγγραφα: Φορολογική δήλωση (ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από την εφορία)

Σας ενημερώνουμε ότι ενώ μπορεί να έχετε υποβάλει κάποια από αυτά τα έγγραφα παλαιότερα, δε θα μετρήσουν για τη διαδικασία πιστοποίησης, ακόμα κι αν παλαιότερα επαληθεύσαμε την ταυτότητά σας και/ή τη διεύθυνσή σας, πρέπει να υποβάλετε τα έγγραφα ξανά.

Μόλις λάβουμε τα έγγραφα και επαληθευτούν όλα τα στοιχεία σας, θα μπορέσουμε να σας δώσουμε το πιστοποιητικό κέρδους που ζητήσατε.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία