Πολιτική απορρήτου για το το PokerStars και το Full Tilt

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) και πώς μπορεί να σας επηρεάσει, ρίξτε μια ματιά στις Συχνές Ερωτήσεις μας.

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής απορρήτου (‘Πολιτική Απορρήτου’), ο ‘ελεγκτής δεδομένων’ (δηλ. ο υπεύθυνος για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων) είναι η Diamond Link Limited (‘Diamond’), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Μάλτα ή μέσω της υποστήριξης. Σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, όπου αναγράφεται ‘Diamond’,εμείς’ ή ‘εμάς‘ αναφερόμαστε σε αυτή την εταιρεία. Οι αναφορές στον ‘Όμιλο’ περιλαμβάνουν τη Diamond μαζί με τις θυγατρικές της και οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία με την Diamond, όπως και τις θυγατρικές μιας τέτοιας εταιρείας που συνδέεται με τον όμιλο εταιρειών που είναι γνωστός ως Stars Group.

Η δέσμευσή μας για το απόρρητο των παικτών μας. Είμαστε ο κάτοχος και ο διαχειριστής των ιστοσελίδων www.pokerstars.gr, www.pokerstarscasino.gr, www.pokerstarssports.gr και www.fulltilt.gr (τα ‘Site’). Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εμάς, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών, όλα σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και ασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματα σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

Οι νομικές μας υποχρεώσεις. Θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους των εφαρμοστέων κανονισμών προστασίας δεδομένων για τη σχετική άδεια μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας (καθώς οι κανονισμοί αυτοί ενδέχεται να τροποποιούνται κατά διαστήματα), συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένα του Γενικού Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - ‘GDPR’) (Ε.Ε.) Αρ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη έγκυρη και ισχύουσα νομοθεσία (συλλογικά, ο GDPR και όλοι αυτοί οι νόμοι αναφέρονται στο παρόν ως ‘Ισχύουσα Νομοθεσία’ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να γίνει επεξεργασία ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών μας, από τους συνεργάτες μας, τα πρακτορεία μας και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε δικαιοδοσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε αυτή την περίπτωση θα συμμορφωθούμε με τους όρους της Ισχύουσας Νομοθεσίας, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται μόνο σε εκείνες τις δικαιοδοσίες που συμμορφώνονται με τις διάφορες απαιτήσεις ‘επάρκειας‘ για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στην Ισχύουσα Νομοθεσία ή όπως αλλιώς έχουν εγκριθεί βάσει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Τι σημαίνουν οι όροι με κεφαλαία; Εκτός αν τους δοθεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι με κεφαλαία θα έχουν τη σημασία που τους δίνεται στο Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, το οποίο προηγείται έναντι οποιουδήποτε άλλου αντιτιθέμενου όρου σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου

 1. Συμφωνία: Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, εσείς ('Χρήστης' ή 'εσείς') συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, όπως αυτοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά διαστήματα, δεδομένου ότι θα σας ρωτήσουμε χωριστά όταν μας παρέχετε τα στοιχεία σας αν συμφωνείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από: (α) εμάς και επίσης (β) τρίτους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών με τους οποίους μπορεί να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας. Τροποποιήσεις: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Τυχόν τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στα Sites. Επομένως, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την τρέχουσα πολιτική απορρήτου τακτικά, για να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε την τρέχουσα έκδοση και τις τυχόν αλλαγές που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε.

 

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τι δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

 1. Στοιχεία εγγραφής: Στα πλαίσια της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού Stars στα Sites και για να μας επιτρέψετε να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας, θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης καθώς και μια βεβαίωση ότι είστε τουλάχιστον 21 χρονών ή μεγαλύτερος για τις περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες η ελάχιστη ηλικία για τη χρήση της Υπηρεσίας μας είναι άνω των 21. Το όνομα με το οποίο κάνετε εγγραφή πρέπει να είναι το δικό σας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας με έγκυρες πληροφορίες, καθώς θα χρησιμοποιηθούν κατά την επαλήθευση χρηματοοικονομικών συναλλαγών και για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μας ειδοποιήσατε για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παρέχει σε εμάς. Τυχερά παιχνίδια σε κινητή συσκευή: Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μέσω μιας Συσκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρακάτω), θα πρέπει να συναινέσετε με τη χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας από εμάς (ή μέσω τρίτων που ενεργούν εξ ονόματός μας) ή άλλων πληροφοριών λειτουργίας λογισμικού που μπορούν να εξαχθούν από τη Συσκευή σας, για να ανιχνεύσουν τη γεωγραφική σας θέση. Αν δεν επιτρέψετε τη γνωστοποίηση της τοποθεσίας σας, δε θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας κατά τη χρήση της Συσκευής σας. Συνεχής καταγραφή δεδομένων: Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, εντοπίζουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, όπως στοιχεία για τη δραστηριότητά σας στα Sites και πληροφορίες που διατηρούνται στη Συσκευή(-ές) που χρησιμοποιείτε, για να μας δίνετε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε την Υπηρεσία που σας παρέχουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης ‘cookies’ και η πολιτική ‘cookie’ μας επεξηγείται παρακάτω. Διατήρηση δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου, που περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο ιστορικής διατήρησης που ενδέχεται να απαιτείται για ρυθμιστικούς σκοπούς. Δε συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά στοιχεία από τους χρήστες μας από όσα απαιτούνται για τους σκοπούς μας και οι πολιτικές διαχείρισης δεδομένων μας περιλαμβάνουν τη διαγραφή οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων δε χρειαζόμαστε πια. Αν κλείσετε (ή αν διακόψουμε εμείς) τον λογαριασμό Stars σας (εξαιρώντας την περίπτωση που ο λογαριασμός σας έχει αυτο-εξαιρεθεί), θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα διάστημα ανάμεσα σε 5 (πέντε) και 10 (δέκα) χρόνια, το οποίο θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας και να υπερασπιστούμε τη θέση μας έναντι οποιασδήποτε αξίωσης. Οι προσωπικές πληροφορίες που δεν χρειάζονται για αυτούς τους σκοπούς θα διαγράφονται μετά από αυτή την περίοδο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμούς σε αυτο-εξαίρεση θα διαγράφονται και θα διατηρούνται για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από τις χρονικές περιόδους που ορίζονται παραπάνω προς συμμόρφωση με της κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Σκοποί: Εμείς, τα μέλη των εταιρειών του Ομίλου μας, των θυγατρικών μας και των τρίτων μερών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή σε εσάς για λογαριασμό μας, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υλοποιούμε τη δραστηριότητά μας και να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τους παρακάτω σκοπούς (αλλά διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που βοηθά μέσα σε λογικά πλαίσια την παροχή της υπηρεσίας διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών):
  • για την επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών,
  • για την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου απάτης και για να επαληθεύσουμε τα διαπιστευτήριά σας χρησιμοποιώντας τρίτα μέρη, που περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρακτορεία επαλήθευσης ταυτότητας και πρακτορεία πιστοληπτικής αξιολόγησης,
  • για την αξιολόγηση της δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών σας για σκοπούς υπεύθυνου παιχνιδιού,
  • για να επαληθεύσουμε αν έχετε εγγραφεί σε οποιονδήποτε φορέα υποχρεωτικής αυτο-εξαίρεσης (όπου ισχύει), για λόγους υπεύθυνου παιχνιδιού,
  • παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς,
  • για ταυτοποίηση, επικύρωση και πιστοποίηση,
  • για στατιστική ανάλυση και έρευνα,
  • για έρευνα και ανάπτυξη,
  • για marketing, έρευνα αγοράς, έρευνες πελατών και δημιουργίας προφίλ πελατών,
  • για ανάλυση δεδομένων,
  • συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας και των ρυθμιστικών αρχών,
  • για έλεγχο των εγγράφων πριν από την ανάπτυξη εργαλείων που προέρχονται ή παρέχονται από τρίτα μέρη,
  • για καταπολέμηση κινδύνων κατά της ασφάλειας και δόλιας δραστηριότητας,
  • για επιβεβαίωση της γεωγραφικής σας τοποθεσίας.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

 1. Προϋποθέσεις: Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για διάφορους λόγους, ο καθένας από τους οποίους προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

  Συγκατάθεση

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι πρωτίστως απαραίτητη για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη διακριτική επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, στην προκειμένη περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συναίνεση αυτή και θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας εγγράφως. Για παράδειγμα, η συγκατάθεσή σας θα χρειαστεί για να σας στέλνουμε εμπορικές και διαφημιστικές επικοινωνίες.

  Εφαρμογή σύμβασης, συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

  Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την εφαρμογή μιας σύμβασης (όπως η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό Stars) ή για να καλύπτουμε τις διάφορες νομικές και/ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών μας για τυχερά παιχνίδια και της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  Δικαιολογημένα συμφέροντα

  Τέλος, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν θεωρούμε ότι η επεξεργασία αυτή είναι στα δικαιολογημένα συμφέροντά μας (ή ενός τρίτου μέρους) και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι η επεξεργασία αυτή δε θα βλάψει τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Παραδείγματα επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με δικαιολογημένα συμφέροντα περιλαμβάνουν: (I) όταν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εταιρείες του Ομίλου μας μετά από αναδιάρθρωση ή για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, (ii) όταν εντοπίζουμε ορισμένες εταιρείες που μπορούν να σας προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στην Υπηρεσία μας ή να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς, (iii) ανίχνευση και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με άτομα με θέματα υπεύθυνου στοιχηματισμού, (iv) επεξεργασία με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών μας, v) διαφύλαξη της ακεραιότητας των αθλημάτων με την καταπολέμηση ύποπτων μοτίβων στοιχηματισμού καθώς και την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά τέτοιου είδους μοτίβα (vi) τήρηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, (vii) δημιουργία ενός προσαρμοσμένου συστήματος ανταμοιβών για τους παίκτες.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Κοινοποίηση στοιχείων, αποκαλύψεις και αποδέκτες

 1. Ειδικές γνωστοποιήσεις. Ενδέχεται να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:
  • σε οποιονδήποτε αποδέκτη, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από την ρυθμιστική αρχή,
  • σε κάθε ρυθμιστικό φορέα ή οργανισμό ή αρχή έκδοσης αδειών,
  • σε τρίτα μέρη για τη ρύθμιση ή πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με κάποιο στοίχημα,
  • σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για λογαριασμό μας,
  • σε τρίτα μέρη για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον έχετε συναινέσει ή δεν έχετε αντιρρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 παρακάτω,
  • σε οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης πληρωμών ή συλλογής οφειλών που έχει προσληφθεί από εμάς να διαχειριστεί πληρωμές και τη διαδικασία συλλογής οφειλών προς και από τους χρήστες μας,
  • σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εξαγοράζει εμάς ή την επιχείριση ή ένα μέρος από εμάς ή της επιχείρησής μας,
  • σε πρακτορεία πιστοληπτικής αξιολόγησης,
  • αν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία:
   i. για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τη νομική διαδικασία που παρέχεται σε εμάς,
   ii. για την προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας,
  • με τη συγκατάθεσή σας,
  • με σκοπό την αποκατάσταση ζημιάς ή
  • όπως ορίζεται στην Παράγραφο 5 παρακάτω.
 1. Γενικές γνωστοποιήσεις: Εκτός από τα συγκεκριμένα παραδείγματα αποκαλύψεων που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας, υπαλλήλους άλλων εταιρειών μέσα στον Όμιλό μας, στους πράκτορές μας και σε τρίτα μέρη, παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς όσον αφορά τη δραστηριότητα σας ως Χρήστη της Υπηρεσίας μας.
 1. Συνδυασμένα προσωπικά δεδομένα: Μπορεί να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από οποιαδήποτε εταιρεία εντός του εμπορικού μας ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων και υπηρεσιών ‘BetStars’, ‘Full Tilt’), καθώς και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτά ή τα υποβοηθούν, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών mobile και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Θα μεταχειριστούμε αυτές τις συνδυαστικές πληροφορίες σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου.
 1. Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε χρέωση, άρνηση ή ανάκληση κατάθεσης που πραγματοποιείτε, θα μπορούμε να δώσουμε τις λεπτομέρειες των λογαριασμών σας και τη διαχείρισή τους σε Πρακτορεία Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (CRA). Το CRA θα καταγράψει το χρέος σε εκκρεμότητα. Αυτή η πληροφορία μπορεί να διοχετευθεί σε άλλους οργανισμούς και τα αρχεία θα παραμείνουν στα αρχεία του CRA για 6 χρόνια από την ημέρα της χρέωσης, της άρνησης ή της ανάκλησης πληρωμής. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από το CRA για την πρόληψη εγκλήματος, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επαλήθευσης της ταυτότητάς σας εάν εσείς, ο σύντροφός σας, άλλα μέλη της κατοικίας σας, εταιρικοί ή οικονομικοί συνεργάτες σας υποβάλλουν αίτηση για άλλες πιστωτικές υπηρεσίες, για έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών που μπορεί να έχετε στην κατοχή σας, για λήψη αποφάσεων για πίστωση, σχετικά με πίστωση ή άλλες υπηρεσίες, για εντοπισμό του τόπου διαμονής σας, ανάκτηση χρεών που οφείλετε, στατιστική ανάλυση και δοκιμή του συστήματος.

Επεξεργασία καταθέσεων και εξαργυρώσεων

 1. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο κατάθεσης (παράδειγμα: τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας). Αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σας με τα Sites μας. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Εμπιστευτικότητα

 1. Τι κάνουμε; Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσουμε εμπιστευτική την ταυτότητα σας, τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους Χρήστες μεμονωμένα και δεν πρόκειται εις γνώσιν μας να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν έξω από τον Όμιλό μας, εκτός από τον ίδιο τον Χρήστη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο διακομιστή μας, σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας, firewall (τείχος προστασίας) και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται και αποτελούν τμήμα της κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφαλείας μας. Ρίξτε μια ματιά εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τι μπορείτε να κάνετε; Θα πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας στο PokerStars είναι εμπιστευτικά και είστε υποχρεωμένος/η να τα διατηρείτε εμπιστευτικά συνεχώς και να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητάς τους.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Περιορισμοί Εμπιστευτικότητας

 1. Νομικά απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Λόγω του ισχύοντος νομικού, ρυθμιστικού και ασφαλιστικού πλαισίου, μπορεί να χρειαστεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψουμε αναγνωρίσιμα στοιχεία για τους Χρήστες μας και ενδέχεται να μη μας επιτρέπεται να σας πληροφορήσουμε για αυτό. Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες να περιορίσουμε τέτοιες γνωστοποιήσεις: (α) σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι καλή την πίστη απαιτείται να το πράξουμε ως απάντηση σε κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία, ή (β) όπου κρίνεται απαραίτητο για να ταυτοποιήσουμε, επικοινωνήσουμε ή προβούμε σε νομική πράξη εναντίον ατόμων ή οντοτήτων για τη διατήρηση και/ή την επιβολή των δικαιωμάτων μας Επιπλέον, μπορούμε, και μας εξουσιοδοτείτε να, γνωστοποιήσουμε την ταυτότητα Χρήστη σας, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση, την πόλη, την πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα, τον αριθμό τηλεφώνου, το email, τη δραστηριότητα λογαριασμού, τις συναλλαγές, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες με άλλους Χρήστες,όπως και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση και εξαργύρωση σε ανεξάρτητους πράκτορες μας και κυβερνητικά σώματα όπως εμείς, στη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή πρέπον σε σχέση με διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξαπάτησης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατείας ή άλλης άνομης πράξης ή δραστηριότητας η οποία μπορεί να μας καταστήσει νομικά υπεύθυνους.
 2. Μάρκετινγκ Ομίλου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας για να σας παράσχουμε νέα, προωθητικές ενέργειες και άλλες προσφορές εταιρειών εντός του Ομίλου μας. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις διαφημιστικές επικοινωνίες, ενημερωτικά δελτία και προσφορές μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή τους είτε όταν κάνετε εγγραφή αρχικά μαζί μας είτε ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από εμάς και μπορείτε να το κάνετε αυτό επικοινωνώντας με την υποστήριξη.
 1. Προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μερών. Στις περιπτώσεις που μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας με τρίτα μέρη, έτσι ώστε να μπορούν να σας στέλνουν προσφορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους προσφορές, αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα με τη λέξη ‘Remove’ στη γραμμή θέματος στην υποστήριξη. Αν ζητήσετε να μη λαμβάνετε πλέον αυτές τις προσφορές, θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τις λίστες διανομής μάρκετινγκ και από οποιεσδήποτε μελλοντικές λίστες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στους συνεργάτες μας στον τομέα του μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να απεγγραφείτε ξεχωριστά από επικοινωνίες που αποστέλλονται από συνεργάτες μας οι οποίοι έχουν λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας σας πριν την αίτηση αφαίρεσής σας από τις λίστες.
 1. Δημοσιότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τα στοιχεία σε διαφημιστικό υλικό μόνο με τη γραπτή σας συγκατάθεση.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας

 1. Δικαίωμα να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να εξετάσετε, να αλλάξετε ή να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων σας ή για να αλλάξετε και να διορθώσετε τα στοιχεία σας βάσει των δικαιωμάτων που σας εξασφαλίζει η Ισχύουσα Νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να απαιτήσουμε αποδεικτικά στοιχεία και να είμαστε ικανοποιημένοι ως προς την ταυτότητά σας προτού λάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια ζητήσετε. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως ορίζεται σε αυτήν την παράγραφο 14, στείλτε email στην υποστήριξη. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας χρεώσουμε με ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης τυχόν αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με αυτό το θέμα ή για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας βάσει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.
 1. Επιπλέον δικαιώματα. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο επισημαίνεται ότι κάποια από αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και ενδέχεται να εμπίπτουν στην Ισχύουσα Νομοθεσία:
  1. το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες διατηρούμε για εσάς μέσω υποβολής αιτήματος σχετικά με τα δεδομένα,
  2. το δικαίωμα να ζητήσετε τροποποιήσεις στα στοιχεία του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων και της ενημέρωσης ελλιπών στοιχείων,
  3. το δικαίωμα διαγραφής που σας επιτρέπει να μας ζητήσετε την παύση κάθε επεξεργασίας των δεδομένων σας και τη διαγραφή των δεδομένων σας που σχετίζονται με τον λογαριασμό Stars σας,
  4. το δικαίωμα ένστασης όταν ένα αίτημα που υποβάλατε για διακοπή της επεξεργασίας απορρίπτεται,
  5. το δικαίωμα ένστασης σε αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα, και
  6. το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματός σας.

Αν δεν είστε βέβαιος για τα δικαιώματά σας ή σας απασχολεί το πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (βλ. Άρθρο 17). Αν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα δικαιώματά σας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή την αντίρρησή σας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν είναι όλα τα δικαιώματα απόλυτα.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Cookies

 1. Τα cookies είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από πληροφορίες που εγκαθίσταται στο προσωπικό σου desktop, το laptop ή τη φορητή συσκευή σου (κάθε ένα ‘Συσκευή’) όταν επισκέπτεσαι μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται σε κάθε επακόλουθη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτά τα cookies. Επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς λειτουργούν.

  Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής πλοήγησης μεταξύ σελίδων, η αποθήκευση των προτιμήσεών σας και γενικά η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να καταγράφουμε τις παραπομπές στις ιστοσελίδες μας, για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και για να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε κατά πόσο οι διαφημιστικές καμπάνιες που διεξάγουμε είναι αποτελεσματικές, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφάνισης μιας διαφήμισης, για να θυμόμαστε ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στους Δικτυακούς μας τόπους μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies, στην οποία περιγράφεται επίσης και ο τρόπος απενεργοποίησης των cookies ή ελέγχου των cookies που είναι εγκατεστημένα στη Συσκευή σας (βλ. συγκεκριμένα την ενότητα με επικεφαλίδα “Πώς να διαχειριστείς τις ρυθμίσεις των cookies”).

^ Επιστροφή στην κορυφή

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Επικοινώνησε με την υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα από το γραφείο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

^ Επιστροφή στην κορυφή

Τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Υπεύθυνο παιχνίδι

Responsible Gaming

Είμαστε δεσμευμένοι στο υπεύθυνο παιχνίδι και αφοσιωμένοι να κάνουμε ευχάριστη και θετική την εμπειρία σου όσο παίζεις.

Ειδικές προσφορές

Special Offers

Το PokerStars έχει ειδικές προσφορές κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με χρηματικά έπαθλα, θέσεις στα καλύτερα ζωντανά events και άλλα πολλά.

Πώς παίζεται το πόκερ

How to Play Poker

Στην ενότητα του PokerStars Πώς παίζεται το πόκερ, θα βρεις όλους τους κανόνες του πόκερ, συμβουλές για αρχαρίους και στρατηγική.

Παίζοντας με Πραγματικά Χρήματα

Chip Stack

Πραγματοποίησε την πρώτη σου κατάθεση με πραγματικά χρήματα και ξεκίνα να παίζεις στο PokerStars. Οι καταθέσεις γίνονται γρήγορα και με ασφάλεια.