Ανησυχίες για την αποστολή εγγράφων επαλήθευσης

Θα θέλαμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι λειτουργούμε υπό μία αυστηρή Πολιτική Απορρήτου. Ο χειρισμός των εγγράφων που θα στείλεις θα γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό και θα αποθηκευτούν σε ασφαλή τοποθεσία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, την οποία πρέπει να ακολουθούμε.

Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο διακομιστή μας (server), σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας, firewall (τείχος προστασίας) και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται και αποτελούν τμήμα της κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφαλείας μας.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία