Πονταρίσματα σε Pot Limit

Σε ένα παιχνίδι Pot Limit, κανένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει raise μεγαλύτερο από το μέγεθος του συνολικού ποτ, που περιλαμβάνει:

  1. Τις μάρκες που έχουν συγκεντρωθεί από τους προηγούμενους γύρους πονταρισμάτων (αρχικό ποτ)
  2. Προηγούμενη δράση στον τρέχοντα γύρο πονταρισμάτων
  3. Κάποιο call από τον παίκτη που κάνει το raise

Αυτό δεν εμποδίζει τον παίκτη να κάνει μικρότερο raise από το μέγιστο, εφόσον το ποσό του raise είναι ίσο ή μεγαλύτερο από οποιοδήποτε προηγούμενο ποντάρισμα ή raise στον ίδιο γύρο πονταρισμάτων.

Το να κάνει κάποιος το μέγιστο raise αναφέρεται ως "κάνει raise το ποτ". Ο υπολογισμός των μέγιστων raise σε παιχνίδια Pot Limit μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά το λογισμικό μας θα καθορίζει πάντα το σωστό επιτρεπόμενο εύρος στα raise και δεn θα επιτρέπει ποτέ σε έναν παίκτη να κάνει ένα πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο raise.

Δε;ite τον παρακάτω πίνακα για ένα παράδειγμα με τέσσερις παίκτες σε ένα παιχνίδι $2/$5:

Δράση Μέγεθος του ποτ
$20 από τον πρώτο γύρο (έκαναν όλοι call) $20 αρχικό ποτ
Ο παίκτης Α ποντάρει $5

$20 αρχικό ποτ

$5 ποντάρισμα από τον παίκτη A

_________
$25 νέο συνολικό ποτ

Ο παίκτης B κάνει raise το ποτ

$20 αρχικό ποτ

$5 ποντάρισμα από τον παίκτη A
$5 call από τον παίκτη B*
_________
$30 ποτ
$30 raise από τον παίκτη B*

_________
$60 νέο συνολικό ποτ

(* αυτά τα ποσά κάνουν σύνολο $35,
raise το ποτ από τον παίκτη B)

Ο παίκτης Γ κάνει call

$20 αρχικό ποτ

$5 ποντάρισμα από τον παίκτη A
$35 raise το ποτ από τον παίκτη B*
$35 call από τον παίκτη Γ*

_________
$95 νέο συνολικό ποτ

Ο παίκτης Δ κάνει raise το ποτ

$20 αρχικό ποτ

$5 ποντάρισμα από τον παίκτη A
$35 ποντάρισμα ποτ από τον παίκτη B
$35 call από τον παίκτη Γ*
$35 call από τον παίκτη Δ*

_________
$130 ποτ
$130 raise από τον παίκτη Δ*

_________
$260 νέο συνολικό ποτ

(* αυτά τα ποσά κάνουν σύνολο $165,
raise το ποτ από τον παίκτη Δ)

Ο παίκτης Α κάνει fold.

Οι παίκτες B and Γ κάνουν call

$20 αρχικό ποτ

$5 ποντάρισμα από τον παίκτη A
$35 ποντάρισμα ποτ από τον παίκτη B
$35 call από τον παίκτη Γ*
$165 raise το ποτ από τον παίκτη Δ
$0 fold από τον παίκτη Α
$130 call από τον παίκτη B*
$130 call από τον παίκτη Γ*

_________
$520 νέο συνολικό ποτ

 

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία