Τα blinds στα τραπέζια Zoom

Όταν εισέρχεστε σε ένα τραπέζι Zoom τοποθετείστε πάντοτε στη θέση του big blind.

Στη συνέχεια, το big blind τοποθετείται από τον παίκτη που δεν έχει πληρώσει big blind τον περισσότερο χρόνο και τα small blind και button τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις.

Το big blind στο Zoom κατανέμεται δίκαια σε όλους τους παίκτες στο pool.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι οι παίκτες αναλογικά θα πληρώσουν πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό big blinds.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία