ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Παρακάτω παραθέτονται γενικοί όροι και προϋποθέσεις (“Κανόνες”) που ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις προσφορές και και διαγωνισμούς επάθλων (συλλογικά, “Προσφορές”) που διαφημίζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στο www.pokerstars.gr (“Ιστότοπος” / "Site") και/ή μέσω του λογισμικού GUI (την “Πλατφόρμα”). Κάθε προσφορά οργανώνεται από τη Rational Gaming Europe Limited (“PokerStars”/”εμείς”/”εμάς”), η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το Site. 

Για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, κάθε συμμετέχων (“Συμμετέχων”/”εσείς" /"εσάς") με το παρόν συμφωνεί άνευ όρων να διέπεται από τα ακόλουθα (όπου ισχύουν): (i) αυτούς τους Κανόνες, (ii) το συμφωνητικό αδείας χρήσης τελικού χρήστη που διέπει τη χρήση του Site (“ΣΑΧΤΧ”), (iii) τους κανόνες τουρνουά που διέπουν τη συμμετοχή σε κάθε τουρνουά στο Site (“Κανόνες τουρνουά”) και (iv) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικούς με τη μεμονωμένη Προσφορά, όπως εμφανίζεται στον Ιστότοπο (“Ειδικοί όροι”).

1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1 Για να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά πρέπει να είστε 21 ετών ή να έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας που διαμένετε (όποιο είναι μεγαλύτερο). Μπορεί να σας ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσχετε σε εμάς ή σε τρίτο διορισμένο πρόσωπο από εμάς αποδεικτικό της ηλικίας σας και/ή ταυτότητα και πρέπει, κατ' απαίτηση, να μπορείτε να επιδείξετε έγκυρο διαβατήριο ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κρατική ταυτότητα με φωτογραφία για να πιστοποιήσετε την ηλικία σας και/ή ταυτότητα για να ικανοποιήσετε το αίτημα του PokerStars.  Αν δεν μπορείτε να παράσχετε τέτοιου είδους έγγραφο/-α ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του PokerStars, θα αποκλείεστε αυτομάτως από την Προσφορά και ενδέχεται να χάσετε κάθε προνόμιο, έπαθλα ή κεφάλαια, που παραχωρήθηκαν σε εσάς άνευ αποζημίωσης, οποιουδήποτε είδους.

1.2 Κάθε Συμμετέχων σε Προσφορά πρέπει να ταυτίζεται με το άτομο του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο λογαριασμό του PokerStars στο Site (“Λογαριασμός Παίκτη”) που έχει εγγραφεί για να λάβει μέρος στην Προσφορά (αρκεί ο Λογαριασμός Παίκτη να είναι απαραίτητος σύμφωνα με τους Ειδικούς όρους).  Λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την Προσφορά, επιβεβαιώνετε με το παρόν στο PokerStars ότι το όνομα, η διεύθυνση και τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα και εμφανίζονται στο Λογαριασμό Παίκτη σας, είναι σωστά και ενημερωμένα.  Αν δεν μπορείτε να δώσετε έγκυρα αποδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών σας στοιχείων ώστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του PokerStars, θα εξαιρεθείτε ή αποκλειστείτε από την Προσφορά. 

1.3  Οι υπάλληλοι και οι συγγενείς των υπαλλήλων του PokerStars και οποιαδήποτε οντότητα που συνδέεται ή σχετίζεται με το PokerStars, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε Προσφορά. Για το λόγο αυτό, ο όρος ‘συγγενής’ θα σημαίνει, χωρίς περιορισμό, σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός/-ή και ο όρος ‘συνδεόμενος’ θα περιλαμβάνει την έννοια, χωρίς περιορισμό, του συγκατοίκου/συγκατοίκων του εργαζομένου.

1.4 Αν άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας απαγορεύεται να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά ή αν μια προσφορά ισχύει για συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας, αυτό θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

2. Συμπεριφορά Συμμετεχόντων

2.1         Δικαιούστε να έχετε μόνο ένα Λογαριασμό Παίκτη στο PokerStars και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν

το Λογαριασμό Παίκτη για να λάβετε μέρος στην Προσφορά.  Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέψετε σε άλλο άτομο να λάβει μέρος στην Προσφορά χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό σας.

2.2 Αν το PokerStars διαπιστώσει απάτη, εξαπάτηση, κακή συμπεριφορά, ατιμία ή οποιαδήποτε παρόμοια

ενέργεια σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά ή όπου παραβιάζετε αυτούς τους

Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ ή τους Κανόνες τουρνουά, τότε το PokerStars διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να σας αποκλείσει αυτομάτως ή να θεωρήσει άκυρη τη συμμετοχή σας.  Εάν η απάτη, η εξαπάτηση, η κακή συμπεριφορά, η ατιμία ή οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά αποκαλυφθεί μετά την απονομή του επάθλου σε εσάς, θα σας ζητηθεί, κατ' απαίτηση, να επιστρέψετε το έπαθλο (ή να παράσχετε αποζημίωση) στο PokerStars αμέσως μόλις σας σταλεί ειδοποίηση από το PokerStars.

2.3  Καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε Προσφοράς, θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά όλων των Συμμετεχόντων από το PokerStars και/ή τα άτομα που έχουν διοριστεί. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα να πράξει όπως κρίνει αναγκαίο ενάντια σε κάθε Συμμετέχοντα που κρίνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους και/ή ενεργεί ανειλικρινώς ή ανέντιμα αναφορικά με την Προσφορά και τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να αποτελεί, χωρίς περιορισμό, η εξαίρεση, η αποβολή ή ο αποκλεισμός από την Προσφορά και/ή την Πλατφόρμα, την κατάσχεση οποιουδήποτε επάθλου ή ανταμοιβής που έχει παραχωρηθεί και/ ή θα απονεμόταν κανονικά στο Συμμετέχοντα. Η απόφαση σχετικά με το ποιά δραστηριότητα ή συμπεριφορά αποτελεί παραβίαση αυτών των Κανόνων ή της Προσφοράς ή ποιά ενέργεια αποτελεί εξαπάτηση ή ατιμία βάσει της συμπεριφοράς ενός Συμμετέχοντα κατά τη συμμετοχή του στην Προσφορά εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του PokerStars.

3. 'Επαθλα/Δώρα

3.1 Θα δημοσιεύσουμε στο Site, τη διάρκεια καθώς και την τελική ημερομηνία συμμετοχής σε κάθε Προσφορά ή τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα δεχτούμε προτού το κλείσιμο της Προσφοράς. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μαζί με κάθε έπαθλο ("Έπαθλο") ή ανταμοιβή που προσφέρουμε ("Δώρο") αλλά δε θα είναι διαθέσιμες σε αυτούς τους Κανόνες.

3.2 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα έπαθλα ή οι ανταμοιβές που προσφέρονται και/ή όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να δοθούν κατά τη διάρκεια της Προσφοράς  είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να δοθούν, να παραχωρηθούν, να πωληθούν ή να ανταλλαχθούν σε οποιοδήποτε άλλο(α) άτομο(α).

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να δώσουμε το ισοδύναμο χρηματικό ποσό έναντι  οποιουδήποτε Επάθλου ή Δώρου. Δε θα έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε πληρωμή του εναλλακτικού χρηματικού ποσού εκτός αν συμφωνήσουμε διαφορετικά. Η χρηματική αξία κάθε Επάθλου ή Δώρου (αρκεί να συμφωνούμε να διαθέσουμε τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματικού ποσού σε οποιαδήποτε δεδομένη προσφορά) θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

3.4 Οι νικητές Επάθλων/Δώρων θα ειδοποιούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη νίκη μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου μέσου επικοινωνίας όπως θα ορίζεται για κάθε Προσφορά στους Ειδικούς όρους.  Αποτελεί ευθύνη κάθε Συμμετέχοντα να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση email που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Παίκτη του, είναι έγκυρα και σωστά.  Δε θα αποστείλουμε ένα Έπαθλο/Δώρο πριν ειδοποιηθείτε για τα κέρδη σας και τα Έπαθλα/Δώρα θα πιστωθούν μόνο στο Λογαριασμό Παίκτη σας ή στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό Παίκτη σας (ότι ισχύει).

3.5 Τα Έπαθλα/Δώρα πρέπει να διεκδικούνται εντός 30 ημερών από τη στιγμή που ειδοποιήστε για τα κέρδη σας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.  Αν δε διεκδικήσετε το Έπαθλο/Δώρο σας εντός αυτού του χρονικού ορίου, το Έπαθλο/Δώρο σας θα χαθεί. Τα χαμένα έπαθλα μπορούν να τροποποιηθούν και να προσφερθούν σε άλλον Συμμετέχοντα ή να προσφερθούν σε άλλη Προσφορά.

3.6 Μετά την ειδοποίηση που θα λάβετε ότι έχετε κερδίσει ένα Έπαθλο ή δικαιούστε να λάβετε Δώρο, το Έπαθλο/Δώρο θα αποσταλεί ή θα είναι διαθέσιμο σε 90 (ενενήντα) ημέρες το αργότερο μετά το κλείσιμο της Προσφοράς.  Αν πρόκειται να λάβετε Έπαθλο/Δώρο, θα αποσταλεί σε 60 (εξήντα) ημέρες το αργότερο από το κλείσιμο της Προσφοράς. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν ένα στοιχείο του Επάθλου/Δώρου συνδέεται με ένα event που πραγματοποιείται σε μελλοντική ημερομηνία, δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έπαθλο/Δώρο μέχρι αυτή τη μελλοντική ημερομηνία.   

3.7  Τα Έπαθλα/Δώρα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να παράσχουμε εναλλακτικό Έπαθλο ή Δώρο παρόμοιας αξίας και προδιαγραφών.

3.8 Ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις από τον πάροχο ενός Επάθλου ή Δώρου (“Κανόνες τρίτου μέρους”) για να διεκδικήσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο Έπαθλο ή Δώρο και το PokerStars δε θα είναι υπεύθυνο για τη μη συμμόρφωση από μέρους σας με τους Κανόνες τρίτου μέρους. Επιπλέον, μπορεί να σας  ζητηθεί να εισέλθετε σε ξεχωριστή δεσμευτική συμφωνία με το PokerStars σχετικά με τους όρους που διέπουν την απονομή και/ή χρήση του Επάθλου και/ή Δώρου. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις ενδέχεται να επιφέρει στέρηση του Επάθλου/Δώρου.  

3.9 Οι νικητές δε δικαιούνται ούτε είναι εξουσιοδοτημένοι με κανένα τρόπο να δεσμεύσουν το PokerStars με οποιοδήποτε συμβόλαιο, δαπάνη ή κόστος στο οποίο ενεπλάκησαν ή υπεβλήθησαν χωρίς την πρότερη έγγραφη αποδοχή του.

3.10 Κανένα Έπαθλο ή Δώρο δε θα απονεμηθεί σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται από το νόμο να λάβει και/ή να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο/Δώρο ή σε περίπτωση όπου η απονομή του Επάθλου/Δώρου σε αυτόν το Συμμετέχοντα δεν θα ήταν νόμιμη.

3.11 Κάθε Συμμετέχων που λαμβάνει Έπαθλο/Δώρο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους ή τις χρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αναφορικά με τη λήψη του Επάθλου/Δώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4.   Υγεία και Ασφάλεια

4.1 Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες υγείας και ασφαλείας και/ή τις οδηγίες που δίνονται από το PokerStars ή με αυτές που γνωρίζετε με άλλον τρόπο σχετικά με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά και να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως κρίνεται αναγκαίο. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από την Προσφορά.

4.2 Πρέπει να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε την προσωπική κατάσταση υγείας και ασφάλειάς σας όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε event ή δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της Προσφοράς ή του Επάθλου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά  ή ενέργεια εκ μέρους σας, η οποία θεωρείται από το PokerStars ότι θέτει οποιονδήποτε κίνδυνο ιατρικό ή ασφάλειας (όπως, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική) θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό σας.

4.3 Είστε υποχρεωμένος/-η να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε τα δικά σας κριτήρια ασφαλείας και τη γενική καταλληλότητα συμμετοχής στην Προσφορά και να αναγνωρίσετε ότι η συμμετοχή στην Προσφορά είναι με δική σας ευθύνη.

4.4 Πρέπει να ενημερώσετε το PokerStars για οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη κατάσταση που ενδέχεται να μη συνάδει με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά αμέσως μόλις ενημερωθείτε για αυτή την κατάσταση. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τη θέση σας στην Προσφορά ή την απονομή του Επάθλου σε εσάς (αν ισχύει), χωρίς επιβάρυνση ή αποζημίωση, εάν, κατά τη γνώμη του, μπορεί να εκθέσετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο ασθενείας ή τραυματισμού ή να προκαλέσετε την ακύρωση, διακοπή ή περικοπή της Προσφοράς.

5. Δικαιώματα κυριότητας

5.1 Η παρούσα ρήτρα 5 ισχύει μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για μια Προσφορά να υποβάλετε περιεχόμενο για εξέταση από εμάς στο πλαίσιο της μεθόδου συμμετοχής σε αυτή την Προσφορά και περιλαμβάνει ενδεικτικά μικρές ιστορίες, άρθρα, blogs, οπτικοακουστικό υλικό, καρέ και φωτογραφίες (συλλογικά, “Περιεχόμενο”).

5.2 Με το παρόν εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι είστε ο ιδιοκτήτης όλου του υλικού και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που υποβάλετε και ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο στο πλαίσιο της Προσφοράς και έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις για να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή υλικό στο Περιεχόμενό σας.  Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι υποβάλλοντας το Περιεχόμενο,  μας παρέχετε άνευ όρων, ανεπανόρθωτη, μη αποκλειστική, άνευ αμοιβής, πλήρως μεταβιβάσιμη, αόριστης διάρκειας παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσουμε, δημοσιεύσουμε ή μεταδώσουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν, δημοσιεύσουν ή μεταδώσουν το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε τώρα γνωστή είτε που θα εφευρεθεί εφεξής άνευ αποζημίωσης σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμφανίζεται στο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Εγγυάστε ότι το περιεχόμενό σας δε θα πρέπει να περιέχει ή να περιλαμβάνει  ή να χρησιμοποιεί άτομα ηλικίας κάτω των 21 (εικοσι ενός) ετών, να έχει ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, που παρενοχλεί, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο περιεχόμενο, να παρεισφρύει στην ιδιωτική ζωή άλλων, να είναι προσβλητικό, υβριστικό προς τρίτους ή να περιέχει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να ανέχεται ο,τιδήποτε παράνομο. Εγγυάστε ότι το προσωπικό βίντεο που υποβάλετε σε εμάς δεν παραβιάζει κάποια πατέντα,εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους ή ατόμου. Συμφωνείτε να μην περιλαμβάνετε ή απεικονίζετε ο,τιδήποτε στο περιεχόμενό σας: (ιi) που έχει ως στόχο να αναστατώσει ή να βλάψει άλλους, (ιι) που στοχοποιεί παρενοχλεί, ταπεινώνει, επιπλήττει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τη θρησκεία, το γένος, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη φυλή, το χρώμα, το ήθος, την εθνικότητα, την καταγωγή, την υπηκοότητα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τη στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, (iii) που θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιόποινη πράξη ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή (iv) που προορίζεται για εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την υποβολή οποιουδήποτε υλικού επιδιώκοντας την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών. 

5.4 Αναγνωρίζετε ότι όταν μας στέλνετε το Περιεχόμενό σας, το πράττετε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο και ότι είστε αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε στοιχεία περιέχονται στο Περιεχόμενό σας.  Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εξετάσουμε εκ των προτέρων, να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενο που υποβάλλατε σε σχέση με την Προσφορά.

5.5 Μετά την υποβολή του Περιεχομένου σας, αναγνωρίζετε ότι εμείς ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη εκ μέρους μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε, να ξεμοντάρουμε, να κόψουμε, να μικρύνουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενό σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (και μας επιτρέπετε να διεξάγουμε τα ανωτέρω όπως κρίνουμε απαραίτητο) και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε, να ανεβάσουμε, να αναμεταδώσουμε και/ή να μεταδώσουμε το Περιεχόμενό σας στο Site μας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Προσφορά, συμφωνείτε με το παρόν να απελευθερώσετε, αποδεσμεύσετε και να απαλλάξετε το PokerStars, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και μεσάζοντες, από οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή προσωπική βλάβη που υποστήκατε εσείς (ή κάποιο τρίτο μέρος εκ μέρους σας) (“Διεκδικήσεις”) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτή την Προσφορά και/ή οποιοδήποτε Έπαθλο απονεμήθηκε σε εσάς για τη συμμετοχή σας και το PokerStars αποποιείται πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια Διεκδίκηση (άλλη από την πληρωμή του κόστους και των εξόδων που παρέχεται στα πλαίσια του Επάθλου (αν υπάρχει) βάσει της προσφοράς. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για: (i) αμέλεια (ii) θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια του PokerStars ή αμέλεια των υπαλλήλων του (iii) απάτη ή δόλια παραποίηση ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

6.2 Βάσει της ρήτρας 6.1 ανωτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, όσο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδίκημα ή άλλο, σε καμία περίπτωση το PokerStars ή οι συνεργάτες του, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σας ή προς οποιοδήποτε μέρος για: (i) οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, βλάβες για διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειες επαγγελματικής και οικονομικής φύσης, απώλεια προγραμμάτων, κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού ή λογισμικού ή απώλεια αρχείων, πληροφοριών ή δεδομένων) ή οποιεσδήποτε άλλες βλάβες προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσφορά (ή ανικανότητα να γίνει το ίδιο), ακόμα και αν το PokerStars ενδέχεται να έχει λάβει προειδοποίηση για τέτοιες βλάβες ή (ii) οποιαδήποτε αξίωση λόγω λάθους, παράλειψης, ή άλλων ανακριβειών στην προσφορά.

6.3 Το PokerStars δε θα φέρει καμία ευθύνη να ασκήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσφορά ή σχετικά με τα Έπαθλα όπου είναι αδύνατον να το πράξει ως αποτέλεσμα καταστάσεων πέραν του λογικού ελέγχου και ενώ το PokerStars μπορεί να προσπαθεί να καταβάλει ένα εναλλακτικό Έπαθλο/Δώρο, δεν θα είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα όπου αποτυγχάνει να το πράξει υπό αυτές τις συνθήκες.

6.4 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε το PokerStars,τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους για όλο το κόστος, τις απώλειες, τις ζημιές, τα έξοδα και τις ευθύνες (όπως για απώλεια φήμης και πελατείας και για έξοδα επαγγελματικών συμβούλων) που θα επωμιστεί το PokerStars που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταπάτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους σας σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους σε σχέση με προσωπική σας ανικανότητα να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δόθηκαν από το PokerStars ή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά.

7.   Διάφορα

7.1 Σε περίπτωση διαφορών ή διαφωνιών σχετικά με οποιαδήποτε πλευρά μιας Προσφοράς συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απονομή των Επάθλων/Δώρων, το δικαίωμα συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στην Προσφορά, τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά, ή τους Ειδικούς όρους, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του PokerStars και κάθε απόφαση του PokerStars είναι τελεσίδικη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση από εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος.

7.2 Σε περίπτωση που σε αυτούς τους Κανόνες δηλώνεται ότι απαιτείται η χρήση κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νικητή βάσει υποκειμενικής ανάλυσης ή ερμηνείας, θα ορίσουμε ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο άτομο στην κριτική επιτροπή.

7.3 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε από τις Προσφορές μας, παραχωρείτε με το παρόν το δικαίωμα στο PokerStars να χρησιμοποιήσει το όνομά σας, τη φυσιογνωμία, τη φωνή και την εικόνα σας σε διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς επιπλέον αποζημίωση και παραιτείστε ρητά οποιασδήποτε διεκδίκησης ή δικαιώματος από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του PokerStars που αφορά κάτι τέτοιο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

7.4 Αυτοί οι Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, οι Κανόνες τουρνουά και οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί όροι αντιπροσωπεύουν όλο το συμφωνητικό μεταξύ υμών και του PokerStars σε σχέση με κάθε Προσφορά που συμμετέχετε και αντικαθιστούν κάθε άλλη προηγούμενη εκπροσώπηση, συμφωνητικό, διαπραγμάτευση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ του PokerStars και υμών. Εκτός των όσων επακριβώς ορίζονται στο παρόν, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις και όροι (που εκφράζονται ή εννοούνται από το νόμο) εξαιρούνται πλήρως. Η μη εγκυρότητα ή μη νομιμότητα ή η μη ισχύς όλων ή μέρους αυτών των Κανόνων δεν επηρεάζει ή εξασθενεί τη συνέχιση ισχύος των εναπομεινάντων Κανόνων.

7.5 Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά και τους Ειδικούς όρους κατά τη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβάνοντας την ακύρωση, τροποποίηση ή κατάλυση της ισχύος οποιασδήποτε Προσφοράς κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αν το PokerStars θεωρεί ότι η Προσφορά δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως ορίζεται. Τυχόν αλλαγές οποιασδήποτε Προσφοράς πρέπει να γίνουν στο Site και η συνεχής συμμετοχή σας σε οποιασδήποτε Προσφορά θα θεωρείται ως αποδοχή των προτεινόμενων αλλαγών, τροποποιήσεων ή μετατροπών.

7.6 Αυτοί οι Κανόνες και οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με αυτό θα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας.  Συμφωνείτε αμετάκλητα, υποκείμενα όπως αναφέρεται παρακάτω, ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν απαιτήσεις, αμφισβητήσεις ή διαφορές που αφορούν την Προσφορά και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτό και αμετάκλητα παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε να εναντιωθείτε στην ενέργεια της παραπομπής ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων ή την αξίωση ότι η παραπομπή διεξήχθη σε άβολη τοποθεσία ή ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμα του PokerStars να αναλάβει νομική δράση εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο τέτοιας δικαιοδοσίας.

Αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά, επικοινώνησε με το support@pokerstars.eu .

Ταμείο Mobile

Chip Stack

Χρηματοδότησε το λογαριασμό σου στο PokerStars άμεσα από τη συσκευή Android ή iOS που έχεις με το Ταμείο Mobile. Μπορείς να παίξεις πόκερ μέσω της εφαρμογής Mobile πιο εύκολα από ποτέ!

Sunday Million

Sunday Million

Το Sunday Million είναι το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο online τουρνουά πόκερ, με $1.000.000 εγγύηση!