ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Παρακάτω παραθέτονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (“Κανόνες”) που ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις προσφορές επάθλων και τους διαγωνισμούς (συλλογικά “Προσφορές”) που διαφημίζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του site μας (Site) και/ή μέσω του λογισμικού GUI (η “Πλατφόρμα”). Κάθε προσφορά οργανώνεται από τη Diamond Limited[ ("εμείς"/"εμας”/”μας" "η εταιρεία μας"), η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το Site. Όπου χρησιμοποιείται και επιτρέπεται από τα συμφραζόμενα, ο όρος “Όμιλος” συνεπάγεται τη Diamond Link Ltd μαζί με τις θυγατρικές της και οποιαδήποτε άλλη ελέγχουσα εταιρεία της Diamond Link Ltd και οποιαδήποτε θυγατρική μιας ελέγχουσας εταιρείας και οποιαδήποτε συνδεόμενη εταιρεία με τον όμιλο εταιρειών, γνωστό ως “ The Stars Group”. 

Για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, κάθε συμμετέχων ("Συμμετέχων"/"εσείς"/"εσάς") με το παρόν συμφωνεί άνευ όρων να διέπεται από τα ακόλουθα (όπου ισχύουν): (i) αυτούς τους Κανόνες, (ii) το συμφωνητικό αδείας χρήσης τελικού χρήστη που διέπει τη χρήση του Site (“ΣΑΧΤΧ”), (iii) τους κανόνες τουρνουά που διέπουν τη συμμετοχή σε κάθε τουρνουά στο Site (“Κανόνες τουρνουά”) και (iv) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικούς με τη μεμονωμένη Προσφορά, όπως εμφανίζεται στο Site (“Ειδικοί όροι”).

1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1 Για να λάβεις μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά πρέπει να είσαι 21 ετών ή να έχεις τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας που διαμένεις (όποιο είναι μεγαλύτερο). Μπορεί να σου ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να υποβάλεις σε εμάς ή σε τρίτο διορισμένο πρόσωπο από εμάς αποδεικτικό της ηλικίας σου και/ή ταυτότητα και πρέπει, κατ' απαίτηση, να μπορείς να επιδείξεις έγκυρο διαβατήριο ή οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κρατική ταυτότητα με φωτογραφία για να πιστοποιήσεις την ηλικία σου και/ή ταυτότητα για να ικανοποιήσεις το αίτημα της ομάδας Αφαλείας μας. Αν δεν μπορείς να υποβάλεις τέτοιου είδους έγγραφο/-α ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας, θα αποκλείεσαι αυτομάτως από την Προσφορά και ενδέχεται να χάσεις κάθε προνόμιο, έπαθλα ή κεφάλαια, που παραχωρήθηκαν σε εσένα άνευ αποζημίωσης, οποιουδήποτε είδους.

1.2 Κάθε Συμμετέχων σε Προσφορά πρέπει να ταυτίζεται με το άτομο του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο λογαριασμό παίκτη στο Site (“Λογαριασμός Stars”) που έχει εγγραφεί για να λάβει μέρος στην Προσφορά (αρκεί ο Λογαριασμός Stars να είναι απαραίτητος σύμφωνα με τους Ειδικούς όρους). Λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την Προσφορά, επιβεβαιώνεις με το παρόν σε εμάς ότι το όνομα, η διεύθυνση και τα προσωπικά σου στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα και εμφανίζονται στο Λογαριασμό Stars σου, είναι σωστά και ενημερωμένα. Αν δεν μπορείς να δώσεις έγκυρα αποδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών σου στοιχείων ώστε να ικανοποιήσεις τα αιτήματά μας, θα εξαιρεθείς ή θα αποκλειστείς από την Προσφορά. 

1.3 Οι υπάλληλοι και οι συγγενείς των υπαλλήλων του Group και οποιαδήποτε οντότητα που συνδέεται ή σχετίζεται με το Group, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε Προσφορά. Για το λόγο αυτό, ο όρος ‘συγγενής’ θα σημαίνει, χωρίς περιορισμό, σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός/-ή και ο όρος ‘συνδεόμενος’ θα περιλαμβάνει την έννοια, χωρίς περιορισμό, του συγκατοίκου/συγκατοίκων του εργαζομένου.

1.4 Αν άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας απαγορεύεται να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά ή αν μια προσφορά ισχύει για συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας, αυτό θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

2. Συμπεριφορά συμμετεχόντων

2.1 Πρέπει να έχεις μόνο ένα Λογαριασμό Stars σε εμάς και πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτόν το Λογαριασμό Stars για να λάβεις μέρος στην Προσφορά. Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέψεις σε άλλο άτομο να λάβει μέρος στην Προσφορά χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό Stars σου.

2.2 Αν το διαπιστώσουμε οποιαδήποτε απάτη, εξαπάτηση, κακή συμπεριφορά, ατιμία ή οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια σε σχέση με τη συμμετοχή σου στην Προσφορά ή όπου υπάρχει παραβίαση αυτών των Κανόνων, του ΣΑΧΤΧ ή των Κανόνων Τουρνουά από εσένα, τότε διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να σε αποκλείσουμε αυτομάτως ή να θεωρήσουμε άκυρη τη συμμετοχή σου. Εάν η απάτη, η εξαπάτηση, η κακή συμπεριφορά ή οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά αποκαλυφθεί μόνο μετά την απονομή του επάθλου σε εσένα, θα σου ζητηθεί, κατ' απαίτηση, να επιστρέψεις το έπαθλο (ή να παράσχεις αποζημίωση) σε εμάς αμέσως μόλις σου σταλεί ειδοποίηση από το εμάς.

2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε Προσφοράς, θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά όλων των Συμμετεχόντων από την ομάδα μας και/ή τα άτομα που έχουν διοριστεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε όπως κρίνουμε αναγκαίο ενάντια σε κάθε Συμμετέχοντα που κρίνεται ότι παραβιάζει αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους και/ή ενεργεί ανειλικρινώς ή ανέντιμα αναφορικά με την Προσφορά και τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να αποτελεί, χωρίς περιορισμό, η εξαίρεση, η αποβολή ή ο αποκλεισμός από την Προσφορά και/ή την Πλατφόρμα, την κατάσχεση οποιουδήποτε επάθλου ή ανταμοιβής που έχει παραχωρηθεί και/ή θα απονεμόταν κανονικά στο Συμμετέχοντα. Η απόφαση σχετικά με το ποια δραστηριότητα ή συμπεριφορά αποτελεί παραβίαση αυτών των Κανόνων ή της Προσφοράς ή ποια ενέργεια αποτελεί εξαπάτηση ή ατιμία βάσει της συμπεριφοράς ενός Συμμετέχοντα κατά τη συμμετοχή του στην Προσφορά εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρειά μας.

3. Έπαθλα/Δώρα

3.1 Θα δημοσιεύσουμε στο Site, τη διάρκεια καθώς και την τελική ημερομηνία συμμετοχής σε κάθε Προσφορά ή τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα δεχτούμε προτού το κλείσιμο της Προσφοράς. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μαζί με κάθε έπαθλο ("Έπαθλο") ή ανταμοιβή που προσφέρουμε ("Δώρο") αλλά δε θα είναι διαθέσιμες σε αυτούς τους Κανόνες.

3.2 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα έπαθλα ή οι ανταμοιβές που προσφέρονται και/ή όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να δοθούν κατά τη διάρκεια της Προσφοράς είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να δοθούν, να παραχωρηθούν, να πωληθούν ή να ανταλλαχθούν σε οποιοδήποτε άλλο(α) άτομο(α).

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να δώσουμε το ισοδύναμο χρηματικό ποσό έναντι οποιουδήποτε Επάθλου ή Δώρου. Δε θα έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις πληρωμή του εναλλακτικού χρηματικού ποσού εκτός αν συμφωνήσουμε διαφορετικά. Η χρηματική αξία κάθε Επάθλου ή Δώρου (αρκεί να συμφωνούμε να διαθέσουμε τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματικού ποσού σε οποιαδήποτε δεδομένη προσφορά) θα ορίζεται στους Ειδικούς όρους.

3.4 Οι νικητές Επάθλων/Δώρων θα ειδοποιούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη νίκη μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου μέσου επικοινωνίας όπως θα ορίζεται για κάθε Προσφορά στους Ειδικούς όρους. Αποτελεί ευθύνη κάθε Συμμετέχοντα να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση email που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Stars του, είναι έγκυρα και σωστά. Δε θα αποστείλουμε ένα Έπαθλο/Δώρο πριν ειδοποιηθείς για τα κέρδη σου και τα Έπαθλα/Δώρα θα πιστωθούν μόνο στο Λογαριασμό Stars σου ή στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό Stars σου (ότι ισχύει).

3.5 Τα Έπαθλα/Δώρα πρέπει να διεκδικούνται εντός 30 ημερών από τη στιγμή που ειδοποιείσαι για τα κέρδη σου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αν δε διεκδικήσεις το Έπαθλο/Δώρο σου εντός αυτού του χρονικού ορίου, το Έπαθλο/Δώρο σου θα χαθεί. Τα χαμένα έπαθλα μπορούν να τροποποιηθούν και να προσφερθούν σε άλλον Συμμετέχοντα ή να προσφερθούν σε άλλη Προσφορά.

3.6 Μετά την ειδοποίηση που θα λάβεις ότι έχεις κερδίσει ένα Έπαθλο ή δικαιούσαι να λάβεις Δώρο, το Έπαθλο/Δώρο θα αποσταλεί ή θα είναι διαθέσιμο σε 90 (ενενήντα) ημέρες το αργότερο μετά το κλείσιμο της Προσφοράς. Αν πρόκειται να λάβεις Έπαθλο/Δώρο, θα αποσταλεί σε 60 (εξήντα) ημέρες το αργότερο από το κλείσιμο της Προσφοράς. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν ένα στοιχείο του Επάθλου/Δώρου συνδέεται με ένα event που πραγματοποιείται σε μελλοντική ημερομηνία, δε θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Έπαθλο/Δώρο μέχρι αυτή τη μελλοντική ημερομηνία. 

3.7 Τα Έπαθλα/Δώρα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να παράσχουμε εναλλακτικό Έπαθλο ή Δώρο παρόμοιας αξίας και προδιαγραφών.

3.8 Ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις από τον πάροχο ενός Επάθλου ή Δώρου (“Κανόνες τρίτου μέρους”) για να διεκδικήσεις και/ή να χρησιμοποιήσεις ένα συγκεκριμένο Έπαθλο ή Δώρο και δε θα είμαστε υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση από μέρους σου με τους Κανόνες τρίτου μέρους. Επιπλέον, μπορεί να σου ζητηθεί να εισέλθεις σε ξεχωριστή δεσμευτική συμφωνία με εμάς σχετικά με τους όρους που διέπουν την απονομή και/ή χρήση του Επάθλου και/ή Δώρου. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις ενδέχεται να επιφέρει στέρηση του Επάθλου/Δώρου.

3.9 Οι νικητές δε δικαιούνται ούτε είναι εξουσιοδοτημένοι με κανένα τρόπο να μας δεσμεύσουν με οποιοδήποτε συμβόλαιο, δαπάνη ή κόστος στο οποίο ενεπλάκησαν ή υπεβλήθησαν χωρίς την πρότερη έγγραφη αποδοχή μας.

3.10 Κανένα Έπαθλο ή Δώρο δε θα απονεμηθεί σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται από το νόμο να λάβει και/ή να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο/Δώρο ή σε περίπτωση όπου η απονομή του Επάθλου/Δώρου σε αυτόν το Συμμετέχοντα δεν θα ήταν νόμιμη.

3.11 Κάθε Συμμετέχων που λαμβάνει Έπαθλο/Δώρο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους ή τις χρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αναφορικά με τη λήψη του Επάθλου/Δώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν μας ζητηθεί να παρακρατήσουμε φόρους από το Έπαθλο/Δώρο, το ποσό που λαμβάνεις μπορεί να είναι μικρότερο από το διαφημιζόμενο Έπαθλο/Δώρο. 

4. Υγεία και Ασφάλεια

4.1 Πρέπει να συμμορφώνεσαι με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες υγείας και ασφαλείας και/ή τις οδηγίες που δίνονται από εμάς ή με αυτές που γνωρίζεις με άλλον τρόπο σχετικά με τη συμμετοχή σου στην Προσφορά και να συμμορφώνεσαι με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως κρίνεται αναγκαίο. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σου από την Προσφορά.

4.2 Πρέπει να λάβεις όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσεις την προσωπική κατάσταση υγείας και ασφάλειάς σου όταν συμμετέχεις σε οποιοδήποτε event ή δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της Προσφοράς ή του Επάθλου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια εκ μέρους σου, η οποία θεωρούμε ότι θέτει οποιονδήποτε κίνδυνο ιατρικό ή ασφάλειας (όπως, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική) θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό σου.

4.3 Είσαι υποχρεωμένος/-η να λάβεις όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσεις τα δικά σου κριτήρια ασφαλείας και τη γενική καταλληλότητα συμμετοχής στην Προσφορά και να αναγνωρίσεις ότι η συμμετοχή στην Προσφορά είναι με δική σου ευθύνη.

4.4 Πρέπει να μας ενημερώσεις για οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη κατάσταση που ενδέχεται να μη συνάδει με τη συμμετοχή σου στην Προσφορά αμέσως μόλις ενημερωθείς για αυτή την κατάσταση. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε τη θέση σου στην Προσφορά ή την απονομή του Επάθλου σε εσένα (αν ισχύει), χωρίς επιβάρυνση ή αποζημίωση, εάν, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εκθέσεις τον εαυτό σου ή άλλους σε κίνδυνο ασθενείας ή τραυματισμού ή να προκαλέσεις την ακύρωση, διακοπή ή περικοπή της Προσφοράς.

5. Δικαιώματα κυριότητας

5.1 Η παρούσα ρήτρα 5 ισχύει μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για μια Προσφορά να υποβάλεις περιεχόμενο για εξέταση από εμάς στο πλαίσιο της μεθόδου συμμετοχής σε αυτή την Προσφορά και περιλαμβάνει ενδεικτικά μικρές ιστορίες, άρθρα, blogs, οπτικοακουστικό υλικό, καρέ και φωτογραφίες (συλλογικά, “Περιεχόμενο”).

5.2 Με το παρόν εγγυάσαι και δεσμεύεσαι ότι είσαι ο ιδιοκτήτης όλου του υλικού και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο που υποβάλεις και ότι είσαι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσεις και να εκμεταλλευτείς το Περιεχόμενοστο πλαίσιο της Προσφοράς και έχεις εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις για να συμπεριλάβεις οποιοδήποτε πρόσωπο ή υλικό στο Περιεχόμενό σου. Επιπλέον, επιβεβαιώνεις ότι υποβάλλοντας το Περιεχόμενο, μας παρέχεις άνευ όρων, ανεπανόρθωτη, μη αποκλειστική, άνευ αμοιβής, πλήρως μεταβιβάσιμη, αόριστης διάρκειας παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσουμε, δημοσιεύσουμε ή μεταδώσουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν, δημοσιεύσουν ή μεταδώσουν το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε τώρα γνωστή είτε που θα εφευρεθεί εφεξής άνευ αποζημίωσης σε εσένα ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμφανίζεται στο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Εγγυάσαι ότι το περιεχόμενό σου δε θα πρέπει να περιέχει ή να περιλαμβάνει ή να χρησιμοποιεί άτομα ηλικίας κάτω των 18 (δεκαοκτώ) ετών, να έχει ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, που παρενοχλεί, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο περιεχόμενο, να εισβάλει στην ιδιωτική ζωή άλλων, να είναι προσβλητικό, υβριστικό προς τρίτους ή να περιέχει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να ανέχεται οτιδήποτε παράνομο. Εγγυάσαι ότι το προσωπικό βίντεο που υποβάλεις σε εμάς δεν παραβιάζει κάποια πατέντα,εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους ή ατόμου. Συμφωνείς να μην περιλαμβάνεις ή απεικονίζεις τίποτε στο Περιεχόμενο: (ιi) που έχει ως στόχο να αναστατώσει ή να βλάψει άλλους, (ιι) που στοχοποιεί, παρενοχλεί, ταπεινώνει, επιπλήττει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τη θρησκεία, το γένος, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη φυλή, το χρώμα, το ήθος, την εθνικότητα, την καταγωγή, την υπηκοότητα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, (iii) που θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιόποινη πράξη ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή (iv) που προορίζεται για εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την υποβολή οποιουδήποτε υλικού επιδιώκοντας την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών.

5.4 Αναγνωρίζεις ότι όταν μας στέλνεις το Περιεχόμενό σου, το πράττεις κατά τη διακριτική σου ευχέρεια και με δικό σου κίνδυνο και ότι είσαι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε στοιχεία περιέχονται στο Περιεχόμενό σου. Αναγνωρίζεις ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εξετάσουμε εκ των προτέρων, να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενο που υπέβαλες σε σχέση με την Προσφορά.

5.5 Μετά την υποβολή του Περιεχομένου σου, αναγνωρίζεις ότι εμείς ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη εκ μέρους μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε, να κατεβάσουμε, να κόψουμε, να μικρύνουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενό σου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (και μας επιτρέπεις να διεξάγουμε τα ανωτέρω όπως κρίνουμε απαραίτητο) και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε, να ανεβάσουμε, να αναμεταδώσουμε και/ή να μεταδώσουμε το Περιεχόμενό σου στο Site μας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Προσφορά, συμφωνείς με το παρόν να απελευθερώσεις, αποδεσμεύσεις και να απαλλάξεις την εταιρία μας, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και μεσάζοντες της ομάδας μας, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή προσωπική βλάβη που υπέστης εσύ (ή κάποιο τρίτο μέρος εκ μέρους σου) (“Διεκδικήσεις”) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σου σε αυτή την Προσφορά και/ή οποιοδήποτε Έπαθλο απονεμήθηκε σε εσένα για τη συμμετοχή σου και αποποιούμαστε πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια Διεκδίκηση (άλλη από την πληρωμή του κόστους και των εξόδων που παρέχεται στα πλαίσια του Επάθλου (αν υπάρχει) βάσει της προσφοράς. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά μας προς εσένα για: (i) αμέλεια (ii) θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας ή αμέλεια των υπαλλήλων μας (iii) δόλια παραποίηση ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

6.2 Βάσει του όρου 6.1 ανωτέρω, αποδέχεσαι και συμφωνείς ότι, όσο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδίκημα ή άλλο, σε καμία περίπτωση το εμείς ή ο Όμιλός μας, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δε θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σου ή προς οποιοδήποτε μέρος για: (i) οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, βλάβες για διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειες επαγγελματικής και οικονομικής φύσης, απώλεια προγραμμάτων, κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού ή λογισμικού ή απώλεια αρχείων, πληροφοριών ή δεδομένων) ή οποιεσδήποτε άλλες βλάβες προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σου σε αυτή την προσφορά (ή ανικανότητα να γίνει το ίδιο), ακόμα και αν εμείς ενδέχεται να έχουμε λάβει προειδοποίηση για τέτοιες βλάβες ή (ii) οποιαδήποτε αξίωση λόγω λάθους, παράλειψης, ή άλλων ανακριβειών στην προσφορά.

6.3 Δε θα φέρουμε καμία ευθύνη να ασκήσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσφορά ή σχετικά με τα Έπαθλα όπου είναι αδύνατον να το πράξουμε ως αποτέλεσμα καταστάσεων πέραν του λογικού ελέγχου και ενώ εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε ένα εναλλακτικό Έπαθλο/Δώρο, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα όπου αποτυγχάνει να το πράξει υπό αυτές τις συνθήκες.

6.4 Με το παρόν συμφωνείς να αποζημιώσεις την εταιρεία μας, τους νομικούς εκπροσώπους μας, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους του Ομίλου για όλο το κόστος, τις απώλειες, τις ζημιές, τα έξοδα και τις ευθύνες (όπως για απώλεια φήμης και πελατείας και για έξοδα επαγγελματικών συμβούλων) που θα επωμιστούμε που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταπάτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους σου σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά ή τους Ειδικούς όρους σε σχέση με προσωπική σου ανικανότητα να ακολουθήσεις τις οδηγίες που δόθηκαν από την ομάδα μας ή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή σου σε οποιαδήποτε Προσφορά.

7. Διάφορα

7.1 Σε περίπτωση διαφορών ή διαφωνιών σχετικά με οποιαδήποτε πλευρά μιας Προσφοράς συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απονομή των Επάθλων/Δώρων, το δικαίωμα συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στην Προσφορά, τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά, ή τους Ειδικούς όρους, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά μας και κάθε απόφασή μας είναι τελεσίδικη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση από εσένα ή κάποιο τρίτο μέρος.

7.2 Σε περίπτωση που σε αυτούς τους Κανόνες δηλώνεται ότι απαιτείται η χρήση κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νικητή βάσει υποκειμενικής ανάλυσης ή ερμηνείας, θα ορίσουμε ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο άτομο στην κριτική επιτροπή.

7.3 Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σου, τη φυσιογνωμία, τη φωνή και την εικόνα σου σε διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες σε οποιοδήποτε μέσο σχετικά με τη συμμετοχή σου σε αυτή την Προσφορά, θα ζητήσουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σου για οποιαδήποτε χρήση εκ των προτέρων.

7.4 Αυτοί οι Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, οι Κανόνες τουρνουά και οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί όροι αντιπροσωπεύουν όλο το συμφωνητικό μεταξύ εσού και ημών σε σχέση με κάθε Προσφορά που συμμετέχεις και αντικαθιστούν κάθε άλλη προηγούμενη εκπροσώπηση, συμφωνητικό, διαπραγμάτευση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ του ημών και εσού. Εκτός των όσων ρητώς ορίζονται στο παρόν, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις, εκπροσωπήσεις και όροι (που εκφράζονται ή εννοούνται από το νόμο) εξαιρούνται πλήρως. Η μη εγκυρότητα ή μη νομιμότητα ή η μη ισχύς όλων ή μέρους αυτών των Κανόνων δεν επηρεάζει ή εξασθενεί τη συνέχιση ισχύος των εναπομεινάντων Κανόνων.

7.5 Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά και τους Ειδικούς όρους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβάνοντας την ακύρωση, τροποποίηση ή κατάλυση της ισχύος οποιασδήποτε Προσφοράς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αν θεωρήσουμε ότι η Προσφορά δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως ορίζεται. Τυχόν αλλαγές οποιασδήποτε Προσφοράς πρέπει να γίνουν στο Site και η συνεχής συμμετοχή σου σε οποιασδήποτε Προσφορά θα θεωρείται ως αποδοχή των προτεινόμενων αλλαγών, τροποποιήσεων ή μετατροπών.

7.6 Αυτοί οι Κανόνες και οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με αυτό θα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Συμφωνείς αμετάκλητα, υποκείμενα όπως αναφέρεται παρακάτω, ότι τα δικαστήρια της Μάλτας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν απαιτήσεις, αμφισβητήσεις ή διαφορές που αφορούν την Προσφορά και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτό και αμετάκλητα παραιτείσαι από οποιοδήποτε δικαίωμα έχεις να εναντιωθείς στην ενέργεια της παραπομπής ενώπιον των συγκεκριμένων δικαστηρίων ή την αξίωση ότι η παραπομπή διεξήχθη σε άβολη τοποθεσία ή ότι τα εν λόγω δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Τίποτα από τα οριζόμενα σε αυτήν τη ρήτρα δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να αναλάβουμε νομική δράση εναντίον σου σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ούτε η ανάληψη τέτοιας δράσης σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε δικαιοδοσίες αποκλείει την ανάληψη νομικής δράσης σε άλλες δικαιοδοσίες, ταυτόχρονα ή μη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία τέτοιας δικαιοδοσίας.

Αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά, επικοινώνησε με την υποστήριξη.

Ενημερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Ταμείο Mobile

Chip Stack

Χρηματοδότησε το λογαριασμό σου στο PokerStars άμεσα από τη συσκευή Android ή iOS που έχεις με το Ταμείο Mobile. Μπορείς να παίξεις πόκερ μέσω της εφαρμογής Mobile πιο εύκολα από ποτέ!

Sunday Million

Sunday Million

Το Sunday Million είναι το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο online τουρνουά πόκερ, με $1.000.000 εγγύηση!