pokercasino

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΚΕΡ

Παρακάτω παραθέτονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (‘Κανόνες’) που ισχύουν για όλες τις προσφορές, τα δώρα και τους διαγωνισμούς προώθησης πωλήσεων (συλλογικά, ‘Προσφορές’) που διαφημίζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του ιστοτόπου που βρίσκεται στο www.pokerstars.gr (το ‘Site’) ή/και μέσω της online πλατφόρμας που παρέχεται σε εσάς μέσω του Site (η ‘Πλατφόρμα’). Κάθε Προσφορά οργανώνεται από τη Diamond Link Limited (‘εμείς’/‘εμάς’/‘μας’/‘η εταιρεία μας’). Η εταιρεία μας είναι μέρος του ομίλου εταιρειών που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη Flutter Entertainment PLC (‘Όμιλος Flutter’).

Για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, κάθε συμμετέχων (‘Συμμετέχων’/’εσείς’) με το παρόν συμφωνεί να διέπεται από τα ακόλουθα: (i) αυτούς τους Κανόνες, (ii) το συμφωνητικό αδείας χρήσης τελικού χρήστη που διέπει τη χρήση του Site (‘ΣΑΧΤΧ’), (iii) τους κανόνες τουρνουά που διέπουν τη συμμετοχή σε κάθε τουρνουά στο Site (‘Κανόνες τουρνουά’) και (iv) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σχετικούς με τη μεμονωμένη Προσφορά, όπως εμφανίζεται στο Site (‘Ειδικοί όροι’).

1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1 Για να πάρετε μέρος σε οποιαδήποτε προσφορά πρέπει: (α) να διαμένετε και να παίζετε από μια περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία να είναι νόμιμο να παίζετε στο Site και την Πλατφόρμα και να συμμετέχετε στην Προσφορά, (β) να είστε τουλάχιστον 21 (είκοσι ενός) ετών ή να έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας που διαμένετε (όποιο είναι μεγαλύτερο), (γ) να πληροίτε οποιαδήποτε κριτήρια καταλληλότητας ή/και επαλήθευσης που ορίζονται σε οποιονδήποτε σχετικό ειδικό όρο, και (δ) να ακολουθείτε τις οδηγίες και να πληροίτε τις απαιτήσεις που ορίζονται σε οποιουσδήποτε ειδικούς όρους.

1.2 Κάθε Συμμετέχων σε Προσφορά πρέπει να ταυτίζεται με το άτομο του οποίου το όνομα εμφανίζεται στον λογαριασμό παίκτη στο Site (‘Λογαριασμός Stars’) που έχει εγγραφεί για να λάβει μέρος στην Προσφορά (δεδομένου ότι απαιτείται ένας Λογαριασμός Stars σύμφωνα με τους Ειδικούς όρους). Λαμβάνοντας μέρος σε μια Προσφορά, επιβεβαιώνετε με το παρόν σε εμάς ότι το όνομα, η διεύθυνση και τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι καταχωρημένα και εμφανίζονται στον Λογαριασμό Stars σας, είναι σωστά και ενημερωμένα. Αν δεν μπορείτε να παράσχετε μετά από αίτημά μας έγκυρα αποδεικτικά του ονόματος, της διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών σας στοιχείων που να μας ικανοποιούν, θα αποκλείεστε αυτομάτως ή θα αποβάλλεστε από την Προσφορά και ενδέχεται να χάσετε κάθε προνόμιο ή έπαθλα, που παραχωρήθηκαν σε εσάς. 

1.3 Οι υπάλληλοι και οι συγγενείς ή/και οι συνδεόμενοι εργαζομένων του Ομίλου Flutter δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε Προσφορά. Για αυτή τη ρήτρα, ο όρος ‘συγγενής’ θα σημαίνει, χωρίς περιορισμό, σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός/-ή και ο όρος ‘συνδεόμενος’ θα περιλαμβάνει την έννοια, χωρίς περιορισμό, του συγκατοίκου/συγκατοίκων ενός εργαζομένου.

1.4 Αν άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας απαγορεύεται να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε Προσφορά ή αν μια προσφορά ισχύει για συγκεκριμένη περιοχή δικαιοδοσίας, αυτό θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

2. Συμπεριφορά συμμετεχόντων

2.1 Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσατε αυτούς τους Κανόνες, το Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (ΣΑΧΤΧ), τους Κανόνες Τουρνουά ή τους Ειδικούς Κανόνες ή διαπιστώσουμε ή εύλογα πιστεύουμε ότι έχετε ενεργήσει με δόλο ή ανέντιμο τρόπο σε σχέση με την Προσφορά, θα έχουμε το δικαίωμα (i) να σας εξαιρέσουμε, να αναστείλουμε τη συμμετοχή σας ή να σας αποκλείσουμε από την Προσφορά και (ii) να σας εξαιρέσουμε από οποιαδήποτε ή και όλες τις μελλοντικές Προσφορές. Η απόφαση σχετικά με το ποια δραστηριότητα ή συμπεριφορά αποτελεί παραβίαση αυτών των Κανόνων ή των Ειδικών Όρων ή ποια ενέργεια αποτελεί εξαπάτηση ή ατιμία βάσει της συμπεριφοράς σας κατά τη συμμετοχή σας στην Προσφορά εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρειά μας.

2.2 Διαθέτουμε πολιτική μηδενικής ανοχής στη δραστηριότητα παικτών που εσκεμμένα εκμεταλλεύονται τις Προσφορές επιδιώκοντας το εγγυημένο κέρδος ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα (είτε αυτή η δραστηριότητα διεξάγεται από εσάς αυτόνομα είτε είστε μέλος μιας ομάδας) (‘Ακατάλληλο Παιχνίδι Εκμετάλλευσης’). Όπου έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε συμμετάσχει σε Ακατάλληλο Παιχνίδι Εκμετάλλευσης, θα έχουμε το δικαίωμα: (i) να αποσύρουμε την Προσφορά και οποιοδήποτε έπαθλο, κέρδη ή άλλες ανταμοιβές που σχετίζονται με την Προσφορά από τον Λογαριασμό Stars σας και (ii) να κλείσουμε τον Λογαριασμό Stars σας σύμφωνα με το Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (ΣΑΧΤΧ).

3. 'Επαθλα/Δώρα

3.1 Η διάρκεια καθώς και η τελική ημερομηνία συμμετοχής σε κάθε Προσφορά, οποιοδήποτε όριο στον αριθμό συμμετοχών (ανά Συμμετέχοντα ή/και γενικά) που θα δεχτούμε πριν κλείσουμε την Προσφορά, κάθε σχετικό κόστος συμμετοχής, συγκεκριμένες οδηγίες για έγκυρη συμμετοχή σε κάθε Προσφορά, η περιγραφή κάθε επάθλου (‘Έπαθλο’) ή ανταμοιβής σε προσφορά (‘Δώρο’) και λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής των νικητών, θα καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους που θα εμφανίζονται για κάθε Προσφορά στο Site μας.

3.2 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα Έπαθλα, τα Δώρα ή/και όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να δοθούν κατά τη διάρκεια της Προσφοράς είναι μη μεταβιβάσιμα, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και δεν μπορούν να δοθούν, να παραχωρηθούν, να πωληθούν ή να ανταλλαχθούν με οποιοδήποτε άλλο(-α) άτομο(-α).

3.3 Έχουμε το δικαίωμα, ενεργώντας εύλογα, να παρέχουμε μια εναλλακτική λύση σε μετρητά για οποιοδήποτε Έπαθλο ή Δώρο, όπως στην περίπτωση που το Έπαθλο ή το Δώρο δεν είναι διαθέσιμο ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή του Επάθλου ή του Δώρου θα μας επιβαρύνει ιδιαίτερα σε οικονομικό ή υλικοτεχνικό επίπεδο. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε καταβολή εναλλακτικού χρηματικού ποσού εκτός αν συμφωνήσουμε διαφορετικά. Η χρηματική αξία κάθε Επάθλου ή Δώρου (αρκεί να συμφωνούμε να διαθέσουμε τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματικού ποσού σε οποιαδήποτε δεδομένη προσφορά) θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

3.4 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, οι νικητές Επάθλων/Δώρων θα ειδοποιούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη νίκη μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου μέσου επικοινωνίας όπως θα ορίζεται για κάθε Προσφορά στους Ειδικούς Όρους. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση email στον Λογαριασμό Stars σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να έχετε δηλώσει κατά τη συμμετοχή σας σε μια Προσφορά ή/και κατά τη διάρκεια της Προσφοράς είναι έγκυρα και σωστά. Δεν θα αποστείλουμε κάποιο Έπαθλο/Δώρο, πριν ειδοποιηθείτε για τα κέρδη σας και το Έπαθλο ή το Δώρο θα πιστωθεί στον Λογαριασμό Stars σας ή θα σταλεί στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στον Λογαριασμό Stars σας (ό,τι ισχύει).

3.5 Τα Έπαθλα/Δώρα πρέπει να διεκδικούνται εντός 30 (τριάντα) ημερών από τη στιγμή που ειδοποιείστε για το Έπαθλο/Δώρο σας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους ή/και σε ειδοποίηση που λαμβάνετε από εμάς. Αν δεν διεκδικήσετε το Έπαθλο/Δώρο σας εντός αυτού του χρονικού ορίου, το Έπαθλο/Δώρο σας θα χαθεί. Τα χαμένα έπαθλα μπορούν να τροποποιηθούν και να προσφερθούν σε άλλον Συμμετέχοντα ή να προσφερθούν σε άλλη Προσφορά.

3.6 Μετά την ειδοποίηση που θα λάβετε ότι έχετε κερδίσει ένα Έπαθλο ή ότι δικαιούστε να λάβετε Δώρο, το Έπαθλο/Δώρο θα αποσταλεί ή θα είναι διαθέσιμο σε 90 (ενενήντα) ημέρες το αργότερο μετά το κλείσιμο της Προσφοράς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Όταν το Έπαθλο/Δώρο πρόκειται να πιστωθεί στον Λογαριασμό Stars σας, αυτό θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους. Επισημαίνεται ότι αν ένα στοιχείο του Επάθλου/Δώρου συνδέεται με ένα event που πραγματοποιείται σε μελλοντική ημερομηνία, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έπαθλο/Δώρο ή μέρος του Επάθλου/Δώρου έως αυτή τη μελλοντική ημερομηνία. 

3.7 Ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις από τον πάροχο ενός Επάθλου ή Δώρου (‘Κανόνες τρίτου μέρους’) για να διεκδικήσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο Έπαθλο ή Δώρο και δε θα είμαστε υπεύθυνοι για τη μη συμμόρφωση από μέρους σας με τους Κανόνες τρίτου μέρους. Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί να εισέλθετε σε ξεχωριστή δεσμευτική συμφωνία με εμάς σχετικά με τους όρους που διέπουν το Έπαθλο ή/και το Δώρο ή/και τη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Επάθλου ή/και του Δώρου. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις ενδέχεται να επιφέρει στέρηση του σχετικού Επάθλου/Δώρου.

3.8 Οι νικητές δεν δικαιούνται ούτε είναι εξουσιοδοτημένοι με κανένα τρόπο να μας δεσμεύσουν να συνάψουμε οποιοδήποτε συμβόλαιο, ή να υποστούμε κάποια δαπάνη ή κόστος χωρίς την πρότερη έγγραφη αποδοχή μας.

3.9 Δεν θα απονέμεται Έπαθλο ή Δώρο σε κανέναν Συμμετέχοντα που:

3.9.1 για οποιονδήποτε λόγο, δεν δικαιούται από την ισχύουσα νομοθεσία να λάβει και/ή να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο/Δώρο ή όπου η παροχή του Επάθλου/Δώρου σε αυτόν τον Συμμετέχοντα θα ήταν άνομη, ή

3.9.2 έχει εξαιρεθεί ή αυτο-εξαιρεθεί από το παιχνίδι, τη συμμετοχή ή τη λήψη αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπου το εν λόγω Έπαθλο ή Δώρο μπορεί να κερδηθεί μέσω της χρήσης αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών.

3.10 Κάθε Συμμετέχων που λαμβάνει Έπαθλο/Δώρο στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις, τους φόρους ή τις χρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αναφορικά με τη λήψη του Επάθλου/Δώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν μας ζητηθεί να παρακρατήσουμε φόρους από το Έπαθλο/Δώρο, το ποσό που λαμβάνετε μπορεί να είναι μικρότερο από το διαφημιζόμενο Έπαθλο/Δώρο. 

4. Υγεία και Ασφάλεια – Event και Έπαθλα Διακοπών

4.1 Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες υγείας και ασφαλείας και/ή τις οδηγίες που δίνονται από εμάς ή με αυτές που γνωρίζετε με άλλον τρόπο σχετικά με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά και να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως κρίνεται αναγκαίο. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από την Προσφορά.

4.2 Πρέπει να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε την προσωπική κατάσταση υγείας και ασφάλειάς σας όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε event ή δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της Προσφοράς ή του Επάθλου/ Δώρου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια εκ μέρους σας, η οποία θεωρούμε ότι θέτει οποιονδήποτε κίνδυνο ιατρικό ή ασφάλειας (όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, σωματική ή ψυχολογική) θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό σας από την Προσφορά.

4.3 Είστε υποχρεωμένος να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε τα δικά σας κριτήρια ασφαλείας και τη γενική καταλληλότητα συμμετοχής στην Προσφορά και να αναγνωρίσετε ότι η συμμετοχή στην Προσφορά γίνεται με δική σας ευθύνη.

4.4 Πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη κατάσταση που ενδέχεται να μη συνάδει με τη συμμετοχή σας στην Προσφορά αμέσως μόλις ενημερωθείτε για αυτή την κατάσταση. Διατηρούμε το δικαίωμα, ενεργώντας εύλογα, να εκχωρήσουμε τη θέση σας στην Προσφορά ή την απονομή του Επάθλου ή Δώρου σε εσάς (αν ισχύει), χωρίς επιβάρυνση ή αποζημίωση, εάν, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εκθέσετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο ασθενείας ή τραυματισμού ή να προκαλέσετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακύρωση, διακοπή ή περικοπή της Προσφοράς.

5. Δικαιώματα κυριότητας

5.1 Ο παρών Όρος 5 ισχύει μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για μια Προσφορά να υποβάλετε περιεχόμενο για εξέταση από εμάς στο πλαίσιο της μεθόδου συμμετοχής σε αυτή την Προσφορά και περιλαμβάνει ενδεικτικά μικρές ιστορίες, άρθρα, blog, οπτικοακουστικό υλικό, καρέ και φωτογραφίες (συλλογικά, ‘Περιεχόμενο’).

5.2 Με το παρόν εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι είστε ο ιδιοκτήτης όλης της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων υλικών που περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο που υποβάλετε και ότι είσαστε εξουσιοδοτημένος και έχετε όλες τις έγγραφες άδειες που απαιτούνται από εμάς να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο στο πλαίσιο της Προσφοράς και έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις για να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε πρόσωπο(συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της εικόνας, την επίδοση, τη φωνή, τα εμπορικά σήματα, τη φυσιογνωμία ή/και το βιογραφικό) που εμφανίζεται στο Περιεχόμενό σας. Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι υποβάλλοντας το Περιεχόμενο, με το παρόν μας παρέχετε άνευ όρων, ανεπανόρθωτο, μη αποκλειστικό, άνευ αμοιβής, πλήρως καταβεβλημένο, πλήρως μεταβιβάσιμο, αόριστης διάρκειας παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιήσουμε, δημοσιεύσουμε ή μεταδώσουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν, δημοσιεύσουν ή μεταδώσουν το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε πλατφόρμα, είτε τώρα γνωστή είτε που θα εφευρεθεί εφεξής άνευ αποζημίωσης σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άτομο (με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μεμονωμένων ατόμων, εταιρειών, συνεργατών και άλλων οντοτήτων) που εμφανίζεται στο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Εγγυάστε ότι το Περιεχόμενό σας δεν θα πρέπει να περιέχει ή να περιλαμβάνει ή να χρησιμοποιεί άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, να έχει ρατσιστικό, άσεμνο, υποτιμητικό, απειλητικό, που παρενοχλεί, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο περιεχόμενο, να εισβάλει στην ιδιωτική ζωή άλλων, να είναι προσβλητικό, βλάσφημο, υβριστικό προς τρίτους ή να περιέχει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να ανέχεται οτιδήποτε επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων ιών ή/και παρόμοιων μολυσματικών στοιχείων), παράνομο, ή/και οτιδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.. Εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Υλικό υποβάλετε σε εμάς δεν παραβιάζει κάποια πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους ή ατόμου. Συμφωνείτε να μην περιλαμβάνετε ή απεικονίζετε τίποτε στο Περιεχόμενο: (i) που έχει ως στόχο να αναστατώσει ή να βλάψει άλλους, (ii) που στοχοποιεί, παρενοχλεί, ταπεινώνει, επιπλήττει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τη θρησκεία, το γένος, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη φυλή, το χρώμα, το ήθος, την εθνικότητα, την καταγωγή, την υπηκοότητα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την στρατιωτική κατάσταση ή αναπηρία, (iii) που θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιόποινη πράξη ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή (iv) που προορίζεται για εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, την απόκτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, διαφήμιση ή ενθάρρυνση των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών.

5.4 Αναγνωρίζετε ότι όταν μας στέλνετε ή κοινοποιείτε διαφορετικά το Περιεχόμενό σας σε σχέση με οποιαδήποτε Προσφορά, το πράττετε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο και ότι είστε αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για οποιοδήποτε υλικό περιέχεται στο Περιεχόμενό σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εξετάσουμε εκ των προτέρων, να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενο που υποβάλλατε σε σχέση με την Προσφορά.

Μετά την υποβολή του Περιεχομένου σας, αναγνωρίζετε ότι εμείς ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημοσίευση, την κατάργηση, την περικοπή, την περικοπή ή την επεξεργασία του Περιεχομένου σας κατά την απόλυτη κρίση μας ή κατά την κρίση τους σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ενεργούν για λογαριασμό μας. Μας επιτρέπετε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε και όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε, να ανεβάσουμε, να μεταδώσουμε ή/και να μεταδώσουμε το Περιεχόμενό σας στο Site μας ή σε οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσής μας).

6. Αποποίηση ευθυνών

6.1 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιουδήποτε περιεχομένου, συμφωνείτε με το παρόν να απελευθερώσετε, αποδεσμεύσετε και να απαλλάξετε την εταιρία μας, τους νομικούς εκπροσώπους, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και μεσάζοντες του Ομίλου Flutter, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή προσωπική βλάβη που υποστήκατε εσείς (ή κάποιο τρίτο μέρος εκ μέρους σας) (‘Διεκδικήσεις’) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε αυτή την Προσφορά και/ή οποιοδήποτε Έπαθλο απονεμήθηκε σε εσάς για τη συμμετοχή σας και αποποιούμαστε πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια Διεκδίκηση (άλλη από την πληρωμή του κόστους και των εξόδων που παρέχεται στα πλαίσια του Επάθλου (αν υπάρχει) βάσει της προσφοράς). Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά μας προς εσάς για: (i) αμέλεια (ii) θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας ή αμέλεια των υπαλλήλων μας (iii) δόλια παραποίηση ή (iv) οποιαδήποτε ευθύνη δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το νόμο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτός ο Όρος 6.1 θα ισχύει επίσης για οποιοδήποτε Έπαθλο ή/και Δώρο παρέχεται από τρίτο μέρος.

6.2 Βάσει του Όρου 6.1 ανωτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, όσο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο εφαρμογής, είτε πρόκειται για συμβόλαιο, αδίκημα ή άλλο, σε καμία περίπτωση εμείς ή ο Όμιλος Flutter ή οι συνεργάτες μας, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δε θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σας ή προς οποιοδήποτε μέρος (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που συμμετέχει στο Περιεχόμενο) για: (i) οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές, συμπτωματικές, επακόλουθες (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, βλάβες για διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειες επαγγελματικής και οικονομικής φύσης, απώλεια προγραμμάτων, κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού ή λογισμικού ή απώλεια αρχείων, πληροφοριών ή δεδομένων) ή οποιεσδήποτε άλλες βλάβες προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προσφορά (ή ανικανότητα να γίνει το ίδιο), ακόμα και αν εμείς ενδέχεται να έχουμε λάβει προειδοποίηση για τέτοιες βλάβες ή (ii) οποιαδήποτε αξίωση λόγω λάθους, παράλειψης, ή άλλων ανακριβειών στην Προσφορά.

6.3 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας αν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σχετικά με την προσφορά ή σχετικά με τα Έπαθλα όπου είναι αδύνατον να το πράξουμε ως αποτέλεσμα καταστάσεων πέραν του λογικού ελέγχου και ενώ εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να καταβάλουμε ένα εναλλακτικό Έπαθλο/Δώρο, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα όπου αποτυγχάνει να το πράξει υπό αυτές τις συνθήκες.

6.4 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην θέσετε σε κίνδυνο την εταιρεία μας, τους νομικούς εκπροσώπους, τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα γραφεία και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους του Ομίλου Flutter από και έναντι οποιασδήποτε και όλων των δαπανών, των απωλειών, των ζημιών, των εξόδων, των προστίμων από οποιεσδήποτε ρυθμιστικές αρχές και των ευθυνών (όπως για απώλεια φήμης και πελατείας και για έξοδα και κόστη επαγγελματικών συμβούλων) που προέκυψαν ή/και υποστήκαμε που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταπάτησης εκ μέρους σας ή αποτυχίας να εκτελέσετε ή να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες Τουρνουά ή/και τους Ειδικούς Όρους σε σχέση με την αποτυχία σας να ακολουθήσετε οποιεσδήποτε οδηγίες δόθηκαν από εμάς ή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή σας σε μια Προσφορά.

7. Διάφορα

7.1 Σε περίπτωση διαφορών ή διαφωνιών σχετικά με οποιαδήποτε πλευρά μιας Προσφοράς συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, οποιοδήποτε και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την απονομή των Επάθλων/Δώρων, το δικαίωμα συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στην Προσφορά, τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, τους Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, τους Κανόνες τουρνουά, ή τους Ειδικούς Όρους, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια και κάθε απόφασή μας είναι τελεσίδικη και δεσμευτική και δεν επιδέχεται αναθεώρηση ή ένσταση από εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτό ισχύει με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7.2 Σε περίπτωση που στους Ειδικούς Όρους δηλώνεται ότι απαιτείται η χρήση κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νικητή βάσει υποκειμενικής ανάλυσης ή ερμηνείας, θα ορίσουμε ένα ανεξάρτητο μεμονωμένο άτομο στην κριτική επιτροπή.

7.3 Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από εσάς κατά τη συμμετοχή ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα χρήστη σας καθώς και η χώρα προέλευσης ενδέχεται να δημοσιευτούν σε πίνακα κατάταξης για τους σκοπούς κάποιας Προσφοράς, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία σε σχέση με τις νίκες σας, εκτός εάν δώσετε συγκεκριμένα τη συγκατάθεσή σας σε εμάς. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν θελήσουμε να λάβετε μέρος σε κάποια διαφημιστική ή προωθητική καμπάνια που σχετίζεται με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά τέτοιου είδους, θα ζητήσουμε τη γραπτή σας συγκατάθεση για οποιαδήποτε τέτοια χρήση εκ των προτέρων.

7.4 Αυτοί οι Κανόνες, το ΣΑΧΤΧ, οι Κανόνες τουρνουά και οποιοιδήποτε ισχύοντες Ειδικοί όροι αντιπροσωπεύουν όλο το συμφωνητικό μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με κάθε Προσφορά που συμμετέχετε και αντικαθιστούν κάθε άλλη προηγούμενη εκπροσώπηση, συμφωνητικό, διαπραγμάτευση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ εσάς και υμών. Εκτός των όσων ρητώς ορίζονται στο παρόν, όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις, εκπροσωπήσεις και όροι (που εκφράζονται ή εννοούνται από τον νόμο) εξαιρούνται πλήρως. Η μη εγκυρότητα ή μη νομιμότητα ή η μη ισχύς όλων ή μέρους αυτών των Κανόνων δεν επηρεάζει ή εξασθενεί τη συνέχιση ισχύος των εναπομεινάντων Κανόνων.

7.5 Αν δηλώσετε συμμετοχή σε μια Προσφορά που απαιτεί από εσάς να καταθέσετε χρήματα στον Λογαριασμό Stars σας για να πληροίτε τις προϋποθέσεις της Προσφοράς, οποιαδήποτε εξαργύρωση χρημάτων από τον Λογαριασμό Stars σας πριν από την πραγματοποίηση αυτής της κατάθεσης θα σας αφαιρέσει το δικαίωμα να επωφεληθείτε από την Προσφορά. Για να μη χάνουν οι το δικαίωμα συμμετοχής τους χωρίς να το γνωρίζουν, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν ζητείται εξαργύρωση που σας ενημερώνει ότι θα χάσετε τα ‘Έπαθλα/Δώρα’ αν προχωρήσετε με το αίτημά σας.

7.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε Έπαθλα/Δώρα αν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι μια κατάθεση είναι δόλια ή ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε παιχνίδια πραγματικών χρημάτων στο Site μας.

7.7 Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να κάνουμε μικρές τροποποιήσεις ή αλλαγές σε αυτούς τους Κανόνες ή Ειδικούς Όρους για τη διόρθωση σφαλμάτων ή τη βελτίωση της σαφήνειας και της κατανόησης προς όφελος των παικτών ή/και των Συμμετεχόντων μας. Επιπλέον, ενεργώντας εύλογα σε όλες τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αλλάξουμε αυτούς τους Κανόνες ή τους Ειδικούς Όρους, καθώς και να ακυρώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε οποιαδήποτε Προσφορά ή να αποσύρουμε μια Προσφορά για συγκεκριμένους παίκτες ή/και Συμμετέχοντες, εάν: (α) πιστεύουμε εύλογα ότι γίνεται κατάχρηση της Προσφοράς από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που υπονομεύει την ακεραιότητα της Προσφοράς ή (β) απαιτείται να το πράξουμε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε νομικής ή ρυθμιστικής αλλαγής ή (γ) υπάρχουν άλλοι έγκυροι λόγοι που μας εμποδίζουν να συνεχίσουμε την Προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος είναι αρκετά σοβαρός, όπως σε περίπτωση ανεπάρκειας των συστημάτων μας ή λόγω πρόδηλου σφάλματος. Τυχόν προτεινόμενες αλλαγές σε αυτούς τους Κανόνες ή τους Ειδικούς Όρους θα κοινοποιηθούν σε εσάς απευθείας ή/και θα δημοσιευτούν στο Site μας. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, τροποποίηση ή απόσυρση μιας Προσφοράς δεν θα επηρεάσει αρνητικά τους Συμμετέχοντες που έχουν ήδη επιλέξει αυτήν την Προσφορά εκτός από περιπτώσεις που είναι πέρα από τον έλεγχό μας (π.χ. για νομικούς ή/και ρυθμιστικούς λόγους). 

7.8 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων Κανόνων και των Ειδικών Όρων, υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε Προσφορά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Ενημερώθηκε τον Μάιο του 2022.