Πολιτική Απορρήτου Διαδικτυακού Poker

Η ιδιωτική σας παρουσία είναι πολύ σημαντική για τη Rational Entertainment Enterprises Limited (αναφερόμενη στο παρόν ως “PokerStars”, “εμείς” ;H εμάς”), τους ιδιοκτήτες και λειτουργούντες του ιστότοπου στην τοποθεσία www.pokerstars.gr (το “Site”). Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε προκειμένου να σας επιτρέψουμε να παίζετε online poker στο Δικτυακό τόπο του PokerStars. Αυτό διασφαλίζεται χρησιμοποιώντας το καλύτερο λογισμικό και την κορυφαία αρχιτεκτονική, τεχνικές, μεθόδους και διαδικασίες. Θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2001 της Μάλτας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

 1. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου και αυτές οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα ανακοινώνονται στο Δικτυακό τόπο. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας από εσάς αποτελεί τη συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Οι Όροι Χρήσης, βλ. www.pokerstars.gr/poker/room/tos, προηγούνται έναντι οποιουδήποτε αντιτιθέμενου όρου της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Οι όροι με κεφαλαία έχουν τη σημασία που ορίζεται στους Όρους Χρήσης, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και ασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματα σας σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

Τι δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

 1. Στα πλαίσια της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού στο Site και για να σας επιτρέψουμε να παίξετε, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης καθώς και εξακρίβωση ότι είστε τουλάχιστον 21. Σε συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις μας και για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας ή/και την Υπηρεσίας μας μέσω οποιωνδήποτε από τις ιστοσελίδες μας,  δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς (ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας) να έχουμε πρόσβαση ή να κάνουμε χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας σας ή/και τέτοιες άλλες πληροφορίες που μπορεί να προέρχονται από τη συσκευή/τον υπολογιστή σας, ώστε να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία/λογισμικό να γίνει διαθέσιμη σε εσάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασταυρώσουμε διάφορες χρηματοοικονομικές συναλλαγές σας με τρίτα μέρη, όπως χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, γραφεία εξακρίβωσης ταυτοπροσωπίας και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποθηκεύουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία για τη δραστηριότητά σας στο Δικτυακό τόπο και πληροφορίες που διατηρούνται στις Συσκευές (ακολουθεί ορισμός) ή τα συστήματα που χρησιμοποιείτε, για να μας δίνετε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Εμείς, τα μέλη του Ομίλου μας, οι συνεργάτες και τρίτα μέρη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας θα κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για να εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς όπως:

  • επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών,
  • παροχή υπηρσιών σε εσάς,
  • εξακρίβωση και πιστοποίηση,
  • στατιστική ανάλυση και έρευνα,
  • έρευνα και ανάπτυξη,
  • marketing, έρευνα αγοράς και δημιουργία προφίλ πελάτη,
  • ανάλυση δεδομένων,
  • συμμόρφωση με τις αδειοδοτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις
  • ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου απάτης και
  • επιβεβαίωση της γεωγραφικής σας τοποθεσίας

  ενδέχεται να παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  1. εάν απαιτείται από το νόμο ή από κάποια ρυθμιστική αρχή,
  2. εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία:
   1. για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που παρέχεται σε εμάς,
   2. για προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας,
   3. σε οποιοδήποτε ρυθμιστικό ή αδειοδοτικό σώμα ή αρχή,
   4. σε τρίτα μέρη για τη ρύθμιση ή πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με κάποιο στοίχημα,
   5. σε οποιαδήποτε εταιρεία διαχείρισης πληρωμών ή συλλογής οφειλών που έχει προσληφθεί από εμάς να διαχειριστεί πληρωμές και τη διαδικασία συλλογής οφειλών προς και από τους Χρήστες,
   6. σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή εκ μέρους μας,
   7. σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εξαγοράζει εμάς ή την επιχείριση ή ένα μέρος από εμάς ή της επιχείρησής μας
   8. σε γραφεία πιστοληπτικής αξιοπιστίας όπως περιγράφηκε παραπάνω σε περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 2,
  3. με τη συγκατάθεσή σας,
  4. με σκοπό την αποκατάσταση ζημιάς ή
  5. όπως ορίζεται στις Ενότητες 5 και 6 παρακάτω.

  Εμείς και άλλα μέλη του εταιρικού Ομίλου ενδέχεται να σας αποστείλουμε νέες πληροφορίες ή πληροφορίες για διοργανώσεις σχετικά με νέες υπηρεσίες και να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατειακής υποστήριξης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορείτε να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε χρέωση, άρνηση ή ανάκληση κατάθεσης που πραγματοποιείτε, θα μπορούμε να δώσουμε τις λεπτομέρειες των λογαριασμών σας και τη διαχείρισή τους σε Γραφεία Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (CRA). Το CRA θα καταγράψει το χρέος σε εκκρεμότητα. Αυτή η πληροφορία μπορεί να διοχετευθεί σε άλλους οργανισμούς και τα αρχεία θα παραμείνουν στα αρχεία του CRA για 6 χρόνια από την ημέρα της χρέωσης, της άρνησης ή της ανάκλησης πληρωμής. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από το CRA για την πρόληψη εγκλήματος, απάτης, ξεπλύματος χρημάτων, εξακρίβωση της ταυτότητάς σας εάν εσείς, ο σύντροφός σας, άλλα μέλη της κατοικίας σας, της εταιρείας σας ή χρηματοοικονομική συνεργάτες αιτηθούν για άλλες υπηρεσίες, έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών που μπορεί να έχετε στην κατοχή σας, λήψη αποφάσεων για πίστωση, σχετικά με πίστωση ή άλλες υπηρεσίες, πόθεν έσχες, ανάκτηση χρεών που οφείλετε, στατιστική ανάλυση και έλεγχο του συστήματος.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να επεξεργαστούν από εμάς, άλλα μέλη του Ομίλου, συνεργάτες, συνεργαζόμενα γραφεία και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, σε περιοχές δικαιοδοσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001 σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας.

  Η χρήση του ονόματος σας δημόσια θα γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

  Το όνομα με το οποίο εγγράφεστε πρέπει να είναι δικό σας. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας με έγκυρες πληροφορίες, επειδή χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της εξακρίβωσης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και για άλλους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των προσωπικών πληροφοριών σας, σάς συμβουλεύουμε να μας ενημερώνετε.

  Οι παίκτες μπορούν να αλλάζουν τα στοιχεία των λογαριασμών τους επιλέγοντας τις επιλογές λογαριασμού από το μενού στην πλατφόρμα παιχνιδιού.

Επεξεργασία καταθέσεων και αναλήψεων

 1. Για να πραγματοποιήσουν κατάθεση οι παίκτες πρέπει να δηλώσουν πληροφορίες για τη μέθοδο κατάθεσης (παράδειγμα: Αριθμό πιστωτικής κάρτας). Αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες σου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σου με το PokerStars. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των προσωπικών πληροφοριών σας, σάς συμβουλεύουμε να μας ενημερώνετε.

Εμπιστευτικότητα

 1. Το Pokerstars καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να διατηρήσει εμπιστευτική την ταυτότητα σας, τις προτιμήσεις σας και τις άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει από τους Χρήστες μεμονωμένα, και δεν πρόκειται εις γνώσιν του να επιτρέψει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν εκτός του Pokerstars, εκτός από τον παίκτη όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Το PokerStars έχει επενδύσει σημαντικά στο διακομιστή του, σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας, firewall (τείχος προστασίας) και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύσει τα στοιχεία που συλλέγονται από το PokerStars. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται και αποτελούν τμήμα της κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφαλείας που διαθέτουμε. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.pokerstars.gr/poker/room/features/security/.

  Θα πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας στο PokerStars είναι εμπιστευτικά και είστε υποχρεωμένος/η να διατηρείτε τα Διαπιστευτήρια Σύνδεσής σας εμπιστευτικά συνεχώς και να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητάς τους.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Home Games, το ID Χρήστη του λογαριασμού παίκτη στο PokerStars θα αποτελεί το αναγνωριστικό Διαχειριστή Κλαμπ ή Μέλους και θα εμφανίζεται στο Διαχειριστή Κλαμπ και τα Μέλη στο λόμπι των Home Games, στο λόμπι του Κλαμπ και (σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Κλαμπ επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε καταλόγους) σε δημόσιους καταλόγους των Κλαμπ. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα που σας γνωρίζουν μέσω των Home Games και/ή του Κλαμπ θα γνωρίζουν επίσης την ταυτότητα του ID Χρήστη του λογαριασμού παίκτη στο PokerStars. Εάν δε συμφωνείτε με το παραπάνω, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα Home Games.

Περιορισμοί Εμπιστευτικότητας

 1. Κοινοποίηση απορρήτου κατά νομική απαίτηση: Λόγω του ισχύοντος νομικού, ρυθμιστικού και ασφαλιστικού πλαισίου, μπορεί να απαιτηθεί από το PokerStars, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψει αναγνωρίσιμα στοιχεία για τους Χρήστες του και ενδέχεται να μη μας επιτρέπεται να σας πληροφορήσουμε για αυτό. Το PokerStars θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει την αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε περίπτωση που το PokerStars πιστεύει ότι καλή την πίστη απαιτείται να το πράξει ως απάντηση σε κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία, ή όπου κρίνεται απαραίτητο για να ταυτοποιήσει, επικοινωνήσει ή προβεί σε νομική πράξη εναντίον ατόμων ή οντοτήτων για τη διατήρηση και/ή την επιβολή των δικαιωμάτων του PokerStars Επιπλέον, μπορούμε, και μας εξουσιοδοτείτε να, αποκαλύψουμε την ταυτότητα σας ως Χρήστη, το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη, την πολιτεία, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα, το τηλεφωνικό νούμερο, το email, και εταιρικές πληροφορίες όπως και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάθεση και εξαργύρωση σε ανεξάρτητους πράκτορες του Pokerstars και κυβερνητικά σώματα όπως εμείς, στη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή πρέπον σε σχέση με διερεύνηση εξαπάτησης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατείας ή άλλης άνομης πράξης ή δραστηριότητας η οποία μπορεί να μας καταστήσει νομικά υπεύθυνους.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα σας;

 1. Εκτός από τις νομικά απαιτούμενες αποκαλύψεις όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας, υπαλλήλους άλλων εταιρειών στον όμιλο εταιρειών μας, στους πράκτορές μας και σε παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς όσον αφορά τη δραστηριότητα σας ως Χρήστη του PokerStars.

  Μπορεί να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από το PokerStars ή άλλα μέλη του Ομίλου συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, online ιστοτόπους πόκερ που λειτουργούν υπό τις ονομασίες “PokerStars” (συμπεριλαμβάνοντας το Δικτυακό τόπο) και “Full Tilt Poker” όπως και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με αυτά ή τα υποβοηθούν, συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες mobile και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Θα μεταχειριστούμε αυτές τις συνδυαστικές πληροφορίες και θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική.
  Όλοι οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων οφείλουν να δεσμεύονται από αντίστοιχους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διατηρούν τις προσωπικές σας πληροφορίες ιδιωτικές, τουλάχιστον σε ίδιο επίπεδο με αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε εμείς.

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

 1. Σκοπός μας είναι να διατηρούμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μπορείτε να μας γράψετε ανά πάσα στιγμή για να εξετάσετε, αλλάξετε, ή αποκτήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας ή για να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας ή να τα διορθώσετε σύμφωνα με τα δικαιώματά σας με βάση το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2001 σύ,φωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθεί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα στοιχεία σας, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση support@pokerstars.eu. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας χρεώσουμε με ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης της αίτησής σας αναφορικά.

Cookies

 1. Τα cookies είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από πληροφορίες που εγκαθίσταται στο προσωπικό σας desktop, το laptop ή τη φορητή συσκευή σας (κάθε ένα από αυτά “Συσκευή”) όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, αποστέλλονται πίσω στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται σε κάθε επακόλουθη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτά τα cookies.

  Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα αποτελεσμάτικης πλοήγησης μεταξύ σελίδων, η αποθήκευση των προτιμήσεών σας και γενικά η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

  Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να καταγράφουμε τις παραπομπές στις ιστοσελίδες μας, για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, να κάνουμε τις ιστοσελίδες μας πιο αποκριτικές και για να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών στις ιστοσελίδες μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε κατά πόσο οι διαφημιστικές καμπάνιες που διεξάγουμε είναι αποτελεσματικές, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφάνισης μιας διαφήμισης, για να θυμόμαστε ότι έχεις επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και για να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στο Δικτυακό μας τόπο μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies, στην οποία περιγράφεται επίσης και ο τρόπος απενεργοποίησης των cookies ή ελέγχου των cookies που είναι εγκατεστημένα στη Συσκευή σας (βλ. συγκεκριμένα την ενότητα με επικεφαλίδα “Πώς να διαχειριστείς τις ρυθμίσεις των cookies”).

Ποιοι είμαστε;

 1. Το Pokerstars είναι εγγεγραμμένο με τον Επίτροπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων βάσει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας.

Τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου της Rational Gaming Europe Ltd: Οκτώβριος 2015

ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ/ΠΑΙΚΤΡΙΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΚΕΡ!

Κατέβασε δωρεάν το λογισμικό του PokerStars και ξεκίνα να παίζεις. Μπορείς να κατεβάσεις το αρχείο εύκολα.

Play Poker

Μάθε πώς μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό για να παίξεις πόκερ