Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι σημειώσεις παίκτη ή οι χρωματιστές ετικέτες δεν αποθηκεύονται σωστά

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να διασφαλίσετε ότι κλείνετε το λογισμικό μας σωστά όταν ολοκληρώνετε το session σας, καθώς οι σημειώσεις/ετικέτες (οι ετικέτες αποθηκεύονται στο ίδιο αρχείο με τις σημειώσεις) αποθηκεύονται στον δίσκο μόνο όταν κλείνει το λογισμικό μας:

Ρυθμίσεις → Στοιχεία λογαριασμού → Αποσύνδεση & Έξοδος

  • Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας, όχι στους διακομιστές μας, επομένως οι σημειώσεις δεν θα μεταφερθούν μαζί σας αν μεταφερθείτε από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλο.
  • Αν οι σημειώσεις σας δεν αποθηκευτούν ενώ κλείνετε το λογισμικό μας σωστά, προσπαθήστε να αλλάξετε τον φάκελο προορισμού για το αρχείο σημειώσεων.

Επίσης είναι πιθανό ο φάκελος στον οποίο προσπαθείτε να αποθηκεύσετε τις σημειώσεις από προεπιλογή να διαθέτει προστασία εγγραφής [για παράδειγμα ο φάκελος Αρχεία Εφαρμογών (Program Files) διαθέτει συνήθως προστασία]. Για να το διορθώσετε αυτό, πηγαίνετε στα εξής:

Ρυθμίσεις → Παιχνίδι → Σημειώσεις παίκτη

Επιλέξτε "Αλλαγή φακέλου...", στη συνέχεια ορίστε τον φάκελο σε Έγγραφα ή έναν παρόμοιο φάκελο εκτός του φακέλου των Αρχείων Εφαρμογών ή του φακέλου AppData.

Αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του αρχείου των σημειώσεων σας στον φάκελο που μόλις επιλέξατε και οι σημειώσεις/ετικέτες θα αποθηκεύονται εκεί.

Αν το πρόβλημα παραμείνει, χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας με την Υποστήριξη για να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για τη φόρμα στο μενού Βοήθεια του λογισμικού μας ή κάτω από την Επικοινωνία στον ιστότοπό μας.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία